DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.040719.10.457

Обґрунтування оптимального виду пустотоутворювача в монолітному плоскому перекритті

O. L. Butska, D. M. Zeziukov, M. M. Makhinko, O. H. Zinkevych

Анотація


Постановка проблеми. Проблема раціонального та ефективного використання матеріальних ресурсів завжди була пріоритетною, тому що раціональне використання матеріалів і зниження матеріалоємності виробництва сприяє економії загальних капітальних витрат. Сьогодні потреби України в сировині дуже великі, а вартість її виробництва постійно зростає. Таким чином, для зменшення капітальних вкладень необхідно більш раціонально використовувати ресурси, в тому числі за рахунок зниження матеріалоємності продукції, застосування більш дешевих і ефективних матеріалів, економного використання сировини та впровадження нових технологій виробництва будівельних матеріалів. Крім того, одним із важливих факторів економії будівельних матеріалів є використання відходів виробництва як сировини. Мета статті − обґрунтування оптимального виду пустотоутворювача в монолітному плоскому перекритті. Висновок. У результаті досліджень установлено, що як матеріал для виготовлення пустотоутворювачів для влаштування пустот у монолітних плоских перекриттях раціонально використовувати пінополістирол і картонні труби (відходи хімічної та целюлозно-паперової промисловості).

Ключові слова


монолітне будівництво; монолітне перекриття; плоске перекриття; пустотоутворювач; перекриття з пустотами; перекриття з пустотоутворювачами

Повний текст:

PDF

Посилання


Naukovo-tekhnichni problemy suchasnoho zalizobetonu : Mizhvidomchyy naukovo-tekhnichnyy zbirnyk naukovykh pratsʹ (budivnytstvo). Derzhavnyy naukovo-doslidnyy instytut budivelʹnykh konstruktsiy Derzhbudu Ukrayiny. [Scientific and technical problems of the modern reinforced concrete : Interdepartmental scientific and technical collection of scientific works (building)]. State scientific and experience institute of building constructions of State building of Ukraine, vol. 59, book. 1, 2. Kyiv : NDІBК, 2003, 264 p. (in Ukrainian).

Yalovenko V.I. and Sannikov I.V. Tsilindricheskiye pustotoobrazovateli dlya primeneniya v monolitnykh zhelezobetonnykh plitakh perekrytiy [Cylindrical creator emptiness и for application in the monolithic reinforce-concrete flags of ceiling]. Naukovo-tekhnichni problemy suchasnoho zalizobetonu. Mizhvidomchyy naukovo-tekhnichnyy zbirnyk naukovykh pratsʹ (budivnytstvo) [Scientific and technical problems of the modern reinforced concrete : Interdepartmental scientific and technical collection of scientific works (building)]. State scientific and experience institute of building constructions of State building of Ukraine, iss. 61, vol. 1, Kyiv : NDІBК, 2005,

pp. 330−337. (in Russian).

Gorodeckiy A.S., Shmukler V.S. and Bondarev A.V. Informatsionnyye tekhnologii raschota i proyektirovaniya stroitel'nykh konstruktsiy [Information technologies of calculation and planning of building constructions]. Kharkiv : SТU «KhPI», 2003, 889 p. (in Russian).

DBN A.3.1-5-96 Orhanyzatsyya stroytelʹnoho proyzvodstva [Organization of building production. Ministry of regional development and building of Ukraine]. Ministry of Regional Development and Civil Building, Kyiv, 2011, 61 p.

(in Russian).

Stepanov I.S. Ekonomika stroitel'stva [Building economy : textbook for institutions of higher learning]. Мoscow : Yurajt Publ., 2002, 204 p. (in Russian).

DBN V.1.2-2:2006 Navantazhennya i vplyvy [Loading and influences]. Ministry of Civil Building, Architecture and Housing and Communal Services of Ukraine, Kyiv, 2009, 97 p. (in Ukrainian).

DSTU 3760:2006. Prokat armaturnyy dlya zalizobetonnykh konstruktsiy. Zahalʹni tekhnichni umovy: Derzhavnyy standart Ukrayiny. [Rent an armature for reinforce-concrete constructions. General technical requirements : State Standard of Ukraine]. State Consumption Standard ofUkraine, Kyiv, 2007, 28 p. (in Ukrainian).

DSTU B EN 1992-1-1:2010. Yevrokod 2: Proektuvannya zalizobetonnykh konstruktsiy. Chastyna 1-1. Zahalʹni pravyla i pravyla dlya sporud Ministerstvo rehionalʹnoho rozvytku ta budivnytstva Ukrayiny [Eurokod 2 : Planning of reinforce-concrete constructions. Part 1-general rules and rules for building]. Ministry of Regional Development and Civil Construction of Ukraine. The State enterprise of "Ukrarhbudinforf", Kyiv, 2012, 312 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону: міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво). − Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Держбуду України. −
  Вип. 59. − Кн. 1, 2. − Київ : НДІБК, 2003. – 264 с.
 2. Яловенко В. И. Цилиндрические пустотообразователи для применения в монолитных железобетонных плитах перекрытий / В. И. Яловенко, И. В. Санников // Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону: міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво). − Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Держбуду України. − Вип. 61. − Том. 1. − Київ : НДІБК, 2005. − С. 330−337.
 3. Информационные технологии расчёта и проектирования строительных конструкций : монография
  [А. С. Городецкий, В. С. Шмуклер, А. В. Бондарев]. − Харьков : НТУ «ХПИ», 2003. − 889 с.
 4. ДБН А.3.1-5-96. Организация строительного производства. − Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. − Київ, 2011. − 61 с.
 5. Cтепанов И. С. Экономика строительства : учебник для вузов / И. С. Степанов. – Москва : Юрайт, 2002. −
  204 с.
 6. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. − Київ, 2009. − 97 с.
 7. ДСТУ 3760:2006. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови. − Державний стандарт України. – Київ : Держспоживачстандарт України, 2007. – 28 с.
 8. ДСТУ Б EN 1992-1-1:2010. Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд. − Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. – Київ :
  ДП «Укрархбудінформ», 2012. – 312 с.


Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі