DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.040719.51.463

Зміна властивостей основ за довготривалого навантаження

Yu. O. Kiricheck, V. S. Konyk

Анотація


Постановка проблеми. Прийняття економічних та безпечних рішень для проектування фундаментів під час реконструкції будівель із збільшенням навантажень − актуальна проблема будівництва. При цьому виникає потреба враховувати зміни фізико-механічних характеристик ґрунтів, які відбулися в основі під час довготривалого навантаження. За результатами виконаних експериментальних досліджень проаналізовані зміни фізико-механічних характеристик ґрунтів під фундаментом за час експлуатації будівель. Мета досліджень аналіз і вивчення змін експериментально визначених фізико-механічних характеристик ущільненого ґрунту за дії додаткового навантаження і в природному стані за результатами інженерно-геологічних випробувань у м. Дніпро. Визначення впливу характеристик ґрунту на осідання фундаменту. Збирання та аналіз натурних даних щодо зміни характеристик ґрунтів у основах будівель та споруд із різними термінами експлуатації. Отримання залежності зміни характеристик міцності та деформаційних характеристик ґрунтів основ. Визначення осідань на основу будівель, які реконструюються, за даними числового моделювання. Результати. Зроблено висновки та пропозиції щодо прогнозування змін характеристик ґрунтової основи з метою їх використання для визначення допустимих тисків і осідань фундаментів за додаткових навантажень під час реконструкції. Виконані інженерно-геологічні вишукування дозволили визначити фізичні, деформаційні та характеристики міцності ґрунтів у природних умовах і ущільнених тривало діючим навантаженням. Визначено зміну модуля деформації, кута внутрішнього тертя, питомого зчеплення, щільності і вологості залежно від навантаження на основи.


Ключові слова


модуль деформації; кут внутрішнього тертя; питоме зчеплення; щільність ґрунту

Повний текст:

PDF

Посилання


Granko O.V. and Sukhodub O.V. Rabota sistemy «osnovanie-fundament-zdanie» pri nadstrojke [The work of the system “foundation-foundation-building” under the superstructure]. Otraslevoye mashinostroyeniye, stroitel'stvo [Industrial Engineering, Construction).] Poltava :PolSTU, 2013, iss. 3 (38), vol. 2, pp. 24-31. (in Russian).

Konovalov P.A. Osnovaniya i fundamenty rekonstruiruemyh zdanij [Foundations and foundations of reconstructed buildings].Moscow : Stroyizdat, 1988, 288 p. (in Russian).

Morareskul N.N. Rekonstrukciya gorodov i geotehnicheskoe stroitelstvo [Urban reconstruction and geotechnical construction] [Electronic resource]. (in Russian).

Polishchuk A.I. Fursov V.V. and Balyura M.V. Izmenenie svojstv gruntov v osnovaniyah fundamentov dlitelno ekspluatiruemyh zdanij [Changing the properties of soils in the foundations of the foundations of long-running buildings].TomskStateUniversity of Architecture and Civil Engineering,Tomsk, pp. 179−183. (in Russian).

Ponamarov A.B., Kaloshina S.V. and Salimgarieva N.I. Vliyanie processa podtopleniya na fiziko-mehanicheskie svojstva gruntov [Effect of the underflooding process on the physicomechanical properties of soils]. Academic Bulletin UralSRIproject RAACS, no. 1, 2013, pp. 30−36. (in Russian).

DSTU B.V.1-3-96 Grunty. Laboratornye ispytaniya. Osnovnye polozheniya [Soils. Laboratory tests. The main provisions]. Kyiv : State Committee for Construction, Architecture and Housing Policy of Ukraine, 2002, 16 p.

(in Ukrainian).

DSTU B.V.2.1-4-96 Grunty. Metody statisticheskoj obrabotki rezultatov opredeleniya harakteristik [Soils. Methods of statistical processing of the results of characterization]. Kyiv : Minregion of Ukraine, 2009, 34 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гранько О. В. Работа системы «основание − фундамент − здание» при надстройке / О. В. Гранько,
О. В. Суходуб // Отраслевое машиностроение, строительство. − Вып. 3 (38), т. 2. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – 24−31 с.

2. Коновалов П. А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий : монография / П. А. Коновалов. – Москва : Стройиздат, 1988. – 288 с.

3. Морарескул Н. Н. Реконструкция городов и геотехническое строительство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://georec.narod.ru/

4.  Полищук А. И. Изменение свойств грунтов в основаниях фундаментов длительно эксплуатируемых зданий / А. И. Полищук, В. В. Фурсов, М. В. Балюра. − Томск : Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2009. − С. 179−183.

5. Понамарев А. Б. Влияние процесса подтопления на физико-механические свойства грунтов /
А. Б. Понамарев, С. В. Калошина, Н. И. Салимгариева // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. − № 1. − 2013. − С. 30-36.

6. ДСТУ Б.В.1-3-96 «Грунти. Лабораторні випробування. Основні положення». − Київ : Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 2002. – 16 с. – Режим доступу : www.accbud.ua/gost1/dstu/15/ДСТУ%20Б%20В.2.1-8-2001.doc

7. ДСТУ Б.В.2.1-4-96 «Грунти. Методи статистичної обробки результатів визначення характеристик». − Київ : Мінрегіон України, 2009. – 34 с. – Режим доступу : http://www.niisk.com/images/%D0%9F%D0%97% 20%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%92%202.1-10_(1%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.).pdfКоментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі