DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.300819.30.508

Еволюційний пошук для прийняття рішень у задачах сонячної архітектури

F. V. Irodov, V. V. Tkachоva, H. Ya. Chornomorets

Анотація


Постановка проблеми. У цій статті під терміном «сонячна архітектура» розуміється архітектурний підхід до виконання комплексних завдань, пов'язаних із поновлюваною сонячною енергією. При цьому повинні використовуватися результати, які стосуються термодинаміки, теплопередачі, будівництва, електроніки, матеріалознавства, енергозбереження. Вона повинні сприяти прийняттю спільних рішень, які виходять за рамки зазначених наукових дисциплін. Проблема полягає у визначенні прийняття спільних рішень у задачах сонячної енергетики. Аналіз останніх досліджень. Наукові результати останніх років у цій галузі обмежувалися розв’язанням задач аналізу, а задачі синтезу не розглядалися, оскільки не було запропоновано загальних механізмів у прийнятті рішень. Значна роль у розв’язанні задач сонячної архітектури, безумовно, відводиться прийняттю рішень. Методом розв’язання системних задач у сфері сонячної архітектури можуть слугувати алгоритми еволюційного пошуку рішень. Мета. Дослідження – розроблення загального підходу до розв’язання задач синтезу сонячної архітектури. Розроблений підхід повинен забезпечити розрахунок задач складної природи у сфері сонячної архітектури. Задачу складає розроблення схем алгоритму еволюційного пошуку, що застосовуються для розв’язання задач у прийнятті рішень сонячної архітектури. Висновки. Запропоновано конкретні схеми еволюційних алгоритмів, які можна застосувати для вирішення поставлених завдань. На заключному етапі прийняття рішень з різноманітними характеристиками запропоновано застосовувати алгоритм еволюційного пошуку. Викладено дві схеми алгоритму пошуку рішень: схема алгоритму еволюційного пошуку з функцією вибору у вигляді переваги; схема алгоритму еволюційного пошуку з функцією вибору у вигляді блокування.

Ключові слова


еволюційний пошук; прийняття рішень; алгоритм розрахунку; сонячна архітектура; енергозбереження; енергоефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Voloshyn O.F. and Mashchenko S.O. Modeli ta metody pryyniattia rishen [Models and methods of decisionmaking]. Kyiv : Kyiv University Publ., 2010, 336 p. (in Ukrainian).

2. Irodov V.F. O postroenii i skhodimosti algoritmov samoorganizatsii sluchaynogo poiska [The construction and convergence of random search algorithms for self-organization]. Avtomatyka [Automation]. 1987, iss. 4, pp. 34–43. (in Russian).

3. Stratan F.I. and Irodov V.F Evoliutsionnye algoritmy poiska optimalnykh resheniy [Evolutionary algorithms search for optimal solutions]. Metody optimizatsii pri proektirovanii sistem teplogazosnabzheniya [Methods of optimizing for design of heating systems]. 1984, pp. 16–30. (in Russian).

4. Tabunshhikov Ju.A. Stroitel'nye koncepcii zdanij HHI veka v oblasti teplosnabzhenija i klimatizacii [Construction concepts of buildings of the XXI century in the field of heat supply and air conditioning]. Arhitektura i stroitel'stvo Moskvy [Moscow Architecture and Construction]. 2006, iss. 2–3, рр. 49−53. (in Russian).

5. Tabunshhikov Ju.A. Jenergojeffektivnoe zdanie: sintez arhitektury i tehnologij [Energy Efficient Building : A Synthesis of Architecture and Technology]. Arhitektura i stroitel'stvo Moskvy [Moscow Architecture and Construction]. 2003, iss. 2–3, pp. 14−23. (in Russian).

6. Makarov I.M., Vinogradskaya T.M., Rubchinskiy A.A. and Sokolov V.B. Teoriya vyibora i prinyatiya resheniy [The theory of choice and decision-making]. Moscow : Nauka Publ., 1982, 330 p. (in Russian).

7. Chornomorets H.Ya. and Irodov V.F. Zbizhnist` rishen` Pareto opty`mizaciyi innovacijnogo proektu budivny`cztva z trubchasty`my` gazovy`my` nagrivachamy` u budivel`ny`x konstrukciyax [Zbіzhnіst solution Pareto optimizatsіі іnnovatsіynyy project budivnitsva with pipe-like gas heats at the alarm constructions]. Stroy`tel`stvo, matery`alovedeny`e, mashy`nostroeny`e [Construction, Materials Science, Mechanical Engineering], 2016, iss. 92, pp. 173–177. (in Ukrainian).

8. Chornomorets H.Ya. and Irodov V.F. Pobudova chysel'noho metodu Hal'orkina z vykorystannyam alhorytmu evolyutsiynoho poshuku naybil'sh pryvablyvykh rishen' [Numerical galerkin method using algorithm of evolutionary search the preferred solution]. Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie [Construction, Materials Science, Mechanical Engineering]. 2015, iss. 86, pp. 132–137. (in Russian).

9. Fogel L. and Uolsh A. Iskusstvennyy intellekt i evolyutsionnoye modelirovaniye [Artificial intelligence and evolutionary modeling]. Moscow : Peace Publ., 1969, 228 p. (in Russian). 10. Yudin D.B. Vychislitelnyye metody teorii prinyatiya resheniy [Computational methods of decision theory]. Moscow: Science Publ., 1989, 320 p. (in Russian).

11.Irodov V.F. Self-organization methods for analysis of nonlinear systems with binary choice relations. Journal Systems Analysis Modeling Simulation. New-York, USA Inc: Gordon and Breach Science Publishers, 1995, vol. 18–19, pр. 203–206.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Моделі та методи прийняття рішень : навчальний посібник / [О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко]. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 336 с. 

2. Иродов В. Ф. О построении и сходимости алгоритмов самоорганизации случайного поиска / В. Ф. Иродов // Автоматика. – 1987. – № 4. – С. 34–43. 

3. Стратан Ф. И. Эволюционные алгоритмы поиска оптимальных решений / Ф. И. Стратан, В. Ф. Иродов // Методы оптимизации при проектировании систем теплогазоснабжения. – Кишинев, 1984. – С. 16–30. 

4. Табунщиков Ю. А. Строительные концепции зданий XXI века в области теплоснабжения и климатизации / Ю. А.Табунщиков // Архитектура и строительство Москвы. – 2006. – № 2−3. – С. 49−53. 

5. Табунщиков Ю. А. Энергоэффективное здание : синтез архитектуры и технологий / Ю. А. Табунщиков // Архитектура и строительство Москвы. – 2003. – № 2−3. – С. 14−23. 

6. Теория выбора и принятия решений : учебное пособие / [И. М. Макаров, Т. М. Виноградская, А. А. Рубчинский, В. Б. Соколов].  Москва : Наука, 1982. 330 с. 

7. Чорноморець Г. Я. Збіжність рішень Парето оптимізації інноваційного проекту будівництва з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2016. – Вип. 92. – С. 173–177. 

8. Чорноморець Г. Я. Побудова чисельного методу Гальоркіна з використанням алгоритму еволюційного пошуку найбільш привабливих рішень / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2015. – № 86. – С. 132–137. 

9. Фогель Л. Искусственный интеллект и эволюционное моделирование / [Л. Фогель, А. Уолш]. – Москва : Мир, 1969. – 228 с. 

10.Юдин Д. Б. Вычислительные методы теории принятия решений : монография / Д. Б. Юдин.  Москва : Наука, 1989. 320 с.

11.Irodov V. Self-organization methods for analysis of nonlinear systems with binary choice relations / V. Irodov // Journal Systems Analysis Modeling Simulation. – New-York, USA Inc: Gordon and Breach Science Publishers, 1995. – Vol. 18–19. – Рр. 203 – 206.