DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.300819.71.513

Геометричні передумови архітектурно-планувальної організації кримськотатарського житла

E. R. Seitasanov

Анотація


Постановка проблеми. Проведено короткий огляд геометричних передумов щодо вибору архітектурно-планувальних рішень кримськотатарського житла в XVIII−XIX ст. в гірських, передгірних і степових районах Криму. Виявлено окремі геометричні особливості архітектурно-планувальних рішень організації кримськотатарського житла. Протягом епох складна еволюція етнокультурних традицій, що мають у своїй основі найдавніші пласти історії культури, знаходить відображення в архітектурі кримських татар. Не останнє місце в такій ієрархії посідають питання геометричного порядку, які певним чином характеризують морфологію архітектури кримських татар. Розвиток архітектури в сучасному суспільстві − досить складний процес. З одного боку, існує очевидна тенденція загальної глобалізації, яка загрожує нівелювати національні культури. З іншого – у світі зростає тенденція до збереження і примноження національних культурних цінностей, до зміцнення самосвідомості кожного народу, забезпечення розквіту його культури, до відродження витоків народного мистецтва, архітектури. Мета роботи – зв’ясування геометричних передумов архітектурно-планувальних рішень кримськотатарського житла та їх значення для формування архітектури у Криму в XX ст. за умов реконструкції передумов, закономірностей та особливостей розвитку кримськотатарської архітектури. Висновки. Велике значення для архітектурно-планувальної організації кримськотатарського житла мають геометричні передумови та геометричні засоби проектування і будівництва. Це важливі позиції раціонального використання геометричних особливостей рельєфу, принципи раціональної геометрії, засновані на природних, етнічних та екстремальних впливах. Геометрію використовують для визначення просторових форм; для створення форм, які вважаються гармонійними і для планування будівель та їх оточення відповідно до математичних, естетичних і деколи релігійних принципів; для прикрашення будівель математичними об'єктами, наприклад, теселяціями; для вирішення екологічних питань, наприклад мінімізації закручення потоків вітру внизу хмарочосів. Дослідження дозволило встановити окремі геометричні особливості архітектурно-планувальних рішень організації кримськотатарського житла в XVIII−XIX ст. в гірських, передгірних і степових районах Криму.

Ключові слова


житлова забудова; кримськотатарське житло; формування; геометрія архітектурно-планувальних рішень

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Araukho I. Arkhitekturnaya kompozitsiya [Architectural composition]. Trans. by M.G. Baklanova, A. Mikhe. Moscow: High School, 1982, 208 p. (in Russian).

2. Bodanskyi U. Arkheologicheskoye i etnograficheskoye izucheniye tatar v Krymu [Archeological and ethnographic study of the Tatars in the Crimea]. Simferopol, 1930, 31 p. (in Russian).

3. Bodanskyi U. Bakhchisarayskiye pamyatniki [Bakhchsarai monuments]. Simferopol : Typography of the Taurida Provincial Zemstvo, 1916, 6 p. (in Russian).

4. Vozgryn V.E. Istoricheskiye sud'by krymskikh tatar [The historical fate of the Crimean Tatars]. 2013, 12 p. (in Russian).

5. Ginzburg M. Rayonnaya planirovka: arkhitektura, obsledovaniye, resheniye [Regional planning: architecture, survey, decision]. Team of authors Moscow’s GIPROGOR. Moscow, 1933, 126 p. (in Russian).

6. Holdberg M. Krym i krymskiye tatary [Crimea and the Crimean Tatars]. Bulletin of Europe, 1883, vol. VI, no. 11, pp. 13−21. (in Russian).

7. Dubrovskyi M. Zhilishche krymskikh gornykh tatar [Dwelling of the Crimean mountain Tatars]. Simferopol : Typography of the Taurida Provincial Zemstvo, 1914, 22 p. (in Russian).

8. Zasypkin B.N. Pamyatniki arkhitektury krymskikh tatar [Monuments of architecture of the Crimean Tatars]. Crimea, 1929, no. 2 (4), pp. 8−12. (in Russian).

9. Krikun Yu.V. Arkhitektura Yuzhnoberezh'ya [Architecture of South Coast]. Simferopol, 1970, 96 p. (in Russian).

10. Krikun Yu.V. Pamʹyatnyky krymsʹkotatarsʹkoyi arkhitektury (XIII- XX st.) [Memorials of the Crimean Tatars (XIIIXXth)]. Simferopol: Tavrida, 2001, 168 p. (in Russian).

11. Kuftin B.A. Zhilishche krymskikh tatar v svyazi s istoriyey zaseleniya poluostrova [The dwelling of the Crimean Tatars in connection with the history of the settlement of the peninsula]. Moscow : Science, 1925, 50 p. (in Russian).

12. Kuftin B.A. Yuzhnoberezhnyye tatary Kryma. Zabveniyu ne podlezhit (Iz istorii krymsko-tatarskoy gosudarstvennasti i Kryma) [South Coast Tatars of Crimea. It is not subject to oblivion (From the history of the Crimean Tatar state and Crimea)]. Kazan, 1992, 245 p. (in Russian).

13. Sheiko V.M. Kulʹtura. Tsyvilizatsiya. Hlobalizatsiya (kinetsʹ XIX − pochatok XXI st.) [Culture. Tsivіlіzatsіya. Globalization (the end of the 19th cen. − the beginning of the XXI th cen.)]. Kharkiv : Basis, 2001, vol. 2, 400 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Араухо И. Архитектурная композиция : монография / [И. Араухо]. Пер. с исп. М. Г. Бакланова, А. Михе. – Москва : Высшая школа, 1982. – 208 с. 

2. Боданский У. Археологическое и этнографическое изучение татар в Крыму : монография / [У. Боданский]. – Симферополь, 1930. – 31 с. 

3. Боданский У. Бахчисарайские памятники : монография / [У. Боданский]. – Симферополь : Типография Таврического Губернского Земства, 1916. – 6 с. 

4. Возгрин В. Е. Исторические судьбы крымских татар : монография / [В. Е. Возгрин]. – 2013. – 12 с. 

5. Гинзбург М. Районная планировка: архитектура, обследование, решение : монография / [М. Гинзбург]. Авт. кол. ГИПРОГОР г. Москвы. – Москва, 1933. – 126 с. 

6. Гольдберг М. Крым и крымские татары / М. Гольдберг. – Вестник Европы. – 1883. – Т. VI. – № 11. – С. 13–21. 

7. Дубовский М. Жилище крымских горных татар : монография / [М. Дубровский]. – Симферополь : Издательство Таврического Губернского Земства, 1914. – 22 с. 

8. Засыпкин Б. Н. Памятники архитектуры крымских татар : монография / [Б. Н. Засыпкин]. – Крым. – 1929. – № 2 (4). – С. 8–12. 

9. Крикун Ю. В. Архитектура Южнобережья : монография / [Ю. В. Крикун]. – Симферополь, 1970. – 96 с.

10.Крикун Ю. В. Пам’ятники кримськотатарської архітектури (ХIII–XX ст.) : монография / [Ю. В. Крикун]. – Сімферополь : Таврида, 2001. – 168 с. 

11.Куфтин Б. А. Жилище крымских татар в связи с историей заселения полуострова : монография / [Б. А. Куфтин]. – Москва: Наука, 1925. – 50 с. 

12.Куфтин Б. А. Южнобережные татары Крыма. Забвению не подлежит (Из истории крымско-татарской государственнасти и Крыма) : монография / [Б. А. Куфтин]. – Казань, 1992. – 245 с. 

13.Шейко В. М. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець XIX – початок XXI ст.) : монографія / [В. М. Шейко]. – Харків : Основа, 2001. – Т. 2. – 400 с.