DOI: https://doi.org/10.30838//J.BPSACEA.2312.300819.80.514

Наукові основи оптимізації геометричних параметрів інноваційного телескопічного робочого органа бульдозера (на основі загальних теорій взаємодії відвальних робочих органів із середовищем)

L. A. Khmara, R. M. Krol

Анотація


Постановка проблеми. Процес взаємодії відвальних робочих органів із ґрунтом, що розроблюється, − один із визначальних факторів робочого циклу машин для землерийно-транспортних робіт. Характер процесу суттєво впливає на конструкцію землерийно-транспортних машин. Процесу взаємодії відвального робочого органу машини з ґрунтом залежить від технологічного призначення машини, тобто від виду робіт, що виконуються машиною, фізико-механічних властивостей ґрунту та способу його руйнування, геометричних параметрів робочого органа, параметрів режиму копання (глибини різання, кута різання, кута установки робочого органа в плані і тощо.), які визначають силові та енергетичні параметри робочого процесу машини. Можливість оптимізації геометричних параметрів телескопічного робочого органа бульдозера до різноманітних ґрунтових умов та технологічних операцій дозволить раціонально використовувати тягово-зчіпні характеристики машини, підвищити її продуктивність та універсальність. Мета статті − огляд і аналіз існуючих теорій взаємодії відвальних робочих органів із ґрунтом та розроблення, на їх основі, алгоритму оптимізаційного розрахунку геометричних параметрів відвала бульдозера телескопічного типу залежно від ґрунтових умов та тягово-зчіпних характеристик базової машини, визначення його продуктивності під час копанні та транспортування ґрунту. Висновок. На основі тягового балансу розроблено алгоритм оптимізації геометричних параметрів відвала бульдозера телескопічного типу за узагальненим критерієм оптимізації ПNG залежно від потужності двигуна базової машини та фізико-механічних властивостей середовища, що розроблюється.

Ключові слова


бульдозер; ґрунтові умови; базова машина; дальність транспортування ґрунту; геометричні параметри відвала; оптимізаційний розрахунок; тягово-зчіпні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Alekseeva T.V., Artemev K.A., Bromberg A.A. and oth. Dorozhnyie mashinyi. Mashinyi dlya zemlyanyih rabot [Traveling machines. Machines for earthmovings]. Moscow : Engineering, 1972, 504 p. (in Russian).

2. Balovnev V.I. Dorozhno-stroitelnyie mashinyi s rabochimi organami intensifitsiruyuschego deystviya [Trail builders with the working organs of intensifying action]. Moscow : Engineering, 1981, 224 p. (in Russian).

3. Balovnev V.I. Modelirovanie protsessov vzaimodeystviya so sredoy rabochih organov dorozhno-stroitelnyih mashin [Design of processes co-operating with the environment of working organs trail builders]. Moscow : High School, 1982, 335 p. (in Russian).

4. Harhuta N.Ya., Kapustin M.I., Semenov V.P. and Eventov I.M. Dorozhnyie mashinyi. Teoriya, konstruktsiya i raschet. Uchebnik dlya vuzov [Theory, construction and calculation. Textbook for institutions of higher learning]. Leningrad : Engineering, 1976, 472 p. (in Russian).

5. Dombrovskiy N.G., Kartvelishvili Yu.L. and Galperin M.I. Stroitelnyie mashinyi [Building machines]. Moscow : Engineering, 1976, 391 p. (in Russian).

6. Zelenin A.N. Osnovyi razrusheniya gruntov mehanicheskimi sposobami [Bases of destruction soils mechanical methods]. Moscow : Engineering, 1968, 376 p. (in Russian).

7. Zelenin A.N., Balovnev V.I. and Kerov I.P. Mashinyi dlya zemlyanyih rabot. Uchebnoe posobie dlya vuzov [Machines for earthmovings. Train aid for institutions higher learning]. Moscow : Engineering, 1975, 424 p. (in Russian).

8. Khmara L.A., Kravets S.V., Skoblyuk M.P. and oth. Mashini dlya zemlyanih robit : pidruchnik [Machines for earthmovings : textbook]. Edited by Dr. Sc. (Tech.), Prof. L.A. Khmara and Dr. Sc. (Tech.), Prof. S. V. Kravets. Kharkiv : KhNASU, 2014, 548 p. (in Ukrainian).

9. Khmara L.A., Kravets S.V., Nichke V.V., Nazarov L.V., Skoblyuk M.P. and Nikitin V.G.; edited by Dr. Sc. (Tech.), Prof. L.A. Khmara and Dr. Sc. (Tech.), Prof. S. V. Kravets.Mashini dlya zemlyanih robit : navchalniy posibnik [Machines for earthmovings : textbook]. Rivne − Dnipropetrovsk − Kharkiv, 2010, 557 p. (in Ukrainian).

10. Vetrov Yu.A., Karhov A.A., Kondra A.S. and oth. Mashinyi dlya zemlyanyih rabot [Machines for earthmovings]. Kyiv : High School, 1976, 368 p. (in Russian).

11. Zaharchuk B.Z., Shloydo G.A., Yarkin A.A. and oth. Navesnoe traktornoe oborudovanie dlya razrabotki vyisokoprochnyih gruntov [Cover tractor equipment for development of durable soils]. Moscow : Engineering, 1979, 191 p. (in Russian).

12. Proektirovanie mashin dlya zemlyanyih rabot [Planning of machines for earthmovings]. Edited by A.M. Kholodov. Kharkiv : High School, 1986, 272 p. (in Russian).

13. Kholodov A.M., Nichke V.V. and Nazarov L.V. Zemleroyno-transportnyie mashinyi [Earthmovers-transport machines]. Kharkiv : High School, 1982, 192 p. (in Russian).

14. Shammat N.K. Osnovyi BASIC i ob'ektno-proektirovannogo programmirovaniya [Bases of BASIC and objectivedesigned programming]. Kyiv : Dialektika, 1996, 448 p. (in Russian).

15. Shildt G.N. Yazyiki programmirovaniya [Programming languages]. Saint-Petersburg, 1996, 416 р. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дорожные машины. Машины для земляных работ : монография / [Т. В. Алексеева, К. А. Артемьев, А. А. Бромберг и др.] – Москва : Машиностроение, 1972. – 504 с. 

2. Баловнев В. И. Дорожно-строительные машины с рабочими органами интенсифицирующего действия : монография / [В. И. Баловнев]. – Москва: Машиностроение, 1981. – 224 с. 

3. Баловнев В. И. Моделирование процессов взаимодействия со средой рабочих органов дорожностроительных машин : монография / [В. И. Баловнев]. – Москва : Высшая школа, 1982. – 335 с. 

4. Дорожные машины. Теория, конструкция и расчет : учеб. для вузов / [Н. Я. Хархута, М. И. Капустин, В. П. Семенов, И. М. Эвентов]. – Ленинград : Машиностроение, 1976. – 472 с. 

5. Строительные машины : монография / [Н. Г. Домбровский, Ю. Л. Картвелишвили, М. И. Гальперин]. – Москва : Машиностроение, 1976. – 391 с.

6. Зеленин А. Н. Основы разрушения грунтов механическими способами : монография / [А. Н. Зеленин]. – Москва : Машиностроение, 1968. – 376 с. 

7. Машины для земляных работ : учеб. пос. для вузов / [А. Н. Зеленин, В. И. Баловнев, И. П. Керов]. – Москва : Машиностроение, 1975. – 424 с. 

8. Машини для земляних робіт : підручник / [Л. А. Хмара, С. В. Кравець, М. П. Скоблюк та ін.; за заг. ред. д. т. н., проф. Л. А. Хмари та д. т. н., проф. С. В. Кравця].  Харків : ХНАДУ, 2014. 548 с. 

9. Машини для земляних робіт: навч. посіб. / [Л. А. Хмара, С. В. Кравець, В. В. Нічке, Л. В. Назаров, М. П. Скоблюк, В. Г. Нікітін; під заг. ред. проф. Л. А. Хмари та проф. С. В. Кравця]. Рівне  Дніпропетровськ Харків, 2010. 557 с. 

10. Машины для земляных работ : монография / [Ю. А. Ветров, А. А. Кархов, А. С. Кондра и др.]. – Киев : Высшая школа, 1976. – 368 с. 

11. Навесное тракторное оборудование для разработки высокопрочных грунтов : монография / [Б. З. Захарчук, Г. А. Шлойдо, А. А. Яркин и др.]. – Москва : Машиностроение, 1979. – 191 с. 

12. Проектирование машин для земляных работ. Под ред. А. М. Холодова. – Харьков : Высшая школа, 1986. – 272 c. 

13. Землеройно-транспортные машины : монография / [А. М. Холодов, В. В. Ничке, Л. В. Назаров]. – Харьков : Высшая школа, 1982. – 192 с. 

14. Шаммат Н. К. Основы BASIC и объектно-проектированного программирования : монография / [Н. К. Шаммат]. – Киев : Диалектика, 1996. – 448 с. 

15. Шилдт Г. Н. Языки программирования : монография / [Г. Н. Шилдт]. − Санкт-Петербург, 1996. – 416 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі