Технологія евакуації природного газу

Автор(и)

  • A. S. Bielikov Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5822-9682
  • Z. M. Matsuk Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6114-9536
  • V. A. Shalomov Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6890-932X
  • S. Yu. Rahimov Національний університет цивільного захисту України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0572-4465

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.221019.10.516

Ключові слова:

магістральний газопровід, безпека, надійність, зміни, евакуація природного газу, мобільна компресорна станція

Анотація

Постановка проблеми. Підвищення рівня безпеки та надійності магістральних газопроводів вимогає удосконалення чинних будівельних норм і правил. Методи. У процесі досліджень проведено аналітичне обґрунтування основних способів, які застосовуються під час ремонту магістральних газопроводів, пов’язаних з евакуацією природного газу. Визначено ризик несанкціонованої розгерметизації магістральних газопроводів та безпеки експлуатації газоперекачувальних агрегатів із застосуванням методики визначення ризико-орієнтованного підходу. Результати. Підвищення рівня безпеки та надійності об'єктів магістрального транспортування газу, новітні технології та нові інженерні рішення потребують удосконалення чинних будівельних норм. Упровадження в Україні технологій евакуації природного газу за допомогою мобільних компресорних станцій та мобільних газоперекачувальних агрегатів, як і раніше, залежить від у нормативної площини, а саме, від відсутності в нормативному полі положень нормативно-правових актів з охорони праці і промислової безпеки та будівельних норм і правил, які б зобов’язували та дозволяли впроваджувати зазначені технології ще на етапі проектування та будівництва. Для вирішення нормативних проблем пропонується внести зміни до положень чинних нормативно-правових актів з питань охорони праці. Запропоновані технічні рішення дозволяють евакуювати (акумулювати) газ із ділянок трубопроводів (об’єктів транспорту та видобування газу), які підлягають ремонту, відключенню. випробовуванню, проведенню інших регламентних заходів: без стравлювання значних обсягів природного газу в повітря; без тривалої зупинки технологічного процесу транспортування газу; без внесення суттєвих змін у будови об’єктів трубопровідного транспорту. Також запропоновані технічні рішення дозволяють: суттєво знизити ризик несанкціонованої розгерметизації магістральних газопроводів через відкриття злочинцями запірних пристроїв свічної лінії; суттєво знизити втрати газу, які виникають через негерметичність запірної (перекривної) арматури свічних ліній; підвищити надійність запірної (перекривної) арматури свічних ліній; спростити підключення агрегатів для проведення пневматичного або гідравлічного випробовування магістрального газопроводу; здійснювати відбір газу для господарських потреб майже у всіх районах, де є магістральні газопроводи; акумулювати газ, що стравлюється в атмосферу під час виконання регламентних робіт на компресорних і газорозподільних станціях, установках комплексної підготовки газу тощо. Впровадження вітчизняних технологій евакуації природного газу за допомогою мобільних компресорних станцій наряду з необхідністю внесення змін до положень нормативно-правових актів з охорони праці потребує також внесення змін до положень чинних галузевих будівельних норм і правил. Наукова новизна. Пропанована технологія забезпечить упровадження новітніх технологій евакуації природного газу з ділянки магістрального газопроводу, що підлягає ремонту (відключенню), проведення пневматичних випробувань магістральних газопроводів, запобігання несанкціонованої розгерметизації газопроводів, підвищення надійності перекривної арматури продувальних ліній. Практична значимість. Запропоновано внести зміни до положень чинних нормативно-правових актів, будівельних норм і правил, які сприятимуть підвищенню безпеки (надійності) об’єктів трубопровідного транспорту.

Біографії авторів

A. S. Bielikov, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра безпеки життєдіяльності,  д. т. н., проф.

Z. M. Matsuk, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра безпеки життєдіяльності, аспір.

V. A. Shalomov, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра безпеки життєдіяльності, к. т. н., доц.

S. Yu. Rahimov, Національний університет цивільного захисту України

Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт, к. т. н., доц.

Посилання

Zakon Ukrayiny “Pro okhoronu pratsi” [The Law of Ukraine "On labor protection"]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine]. No. 49, Art. 669, Kyiv, 2002. (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny “Pro ob'yekty pidvyshchenoyi nebezpek” [The Law of Ukraine "On Hazardous Objects"]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine]. No. 15, Art. 73, Kyiv, 2001.

(in Ukrainian).

Matsuk Z.M., Bunko T.V. and Safonov V.V. Do pytannya evakuatsiyi pryrodnoho hazu z defektnykh dilyanok mahistralnykh hazoprovodiv [To the question evacuation of natural gas from imperfect areas of diversion gas]. Heotekhnichna mekhanika [Geotechnical mechanics]. 2016, no. 127, pp. 217−225 (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny “Pro truboprovidnyy transport” [The Law of Ukraine “On Pipeline Transport”]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine]. No. 29, Art. 129, Kyiv, 1996. (in Ukrainian).

NPAOP 60.3-1.01-10 “Pravyla bezpechnoy ekspluatatsii magistralnykh gazoprovodiv” [LALP (Legal Act on Labor Protection)60.3-1.01.10 “Rules of safe exploitation of diversion gas pipeline”]. Order of State Committee of Ukraine from Industrial Safety, Labour Protection and Mine Supervision, 27.01.2010, no. 11, Kyiv, 2010.

(in Ukrainian).

NPAOP 11.1-1.01-08 “Pravyla bezpeky u naftogazoviy promislovisty» [LALP (Legal Act on Labor Protection) 11.1-1.01-08 «Safety rules in the oil and gas industry nes»]. Order of State Committee of Ukraine from Industrial Safety, Labour Protection and Mine Supervision, 06.05.2008, no. 95, Kyiv, 2010.

(in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny “Pro budivelni normy” [The Law of Ukraine “On building codes”]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine]. No. 5, Kyiv, 2010, р. 41. (in Ukrainian).

Safety Guidelines and Good Practices for Pipelines. Prepared and published by the United Nations Economic Commission for Europe Joint Expert Group on Water and Industrial Accidents, 2014, printed at United Nations, Geneva, 2015.

SNiP 2.05.06-85 “Magistralny truboprovody” [BR 2.05.06-85 “Main pipeline”]. USSR State Committee

on Construction. Resolution no. 30, March, 18, 1985, as amended (No. 1, No. 2). Resolution of the USSR State Building no. 1, January, 8, 1987, as amended (No. 3). Resolution Ministry of Construction of Russia no. 17-78, November, 10, 1996. (in Russian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>