DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.221019.38.520

Особливості формування вибору організаційно-технологічних рішень реконструкції діючих промислових підприємств

O. S. Ishchenko, V. I. Donenko, M. P. Marchenko

Анотація


Постановка проблеми. Реконструкція діючих промислових підприємств поряд з новим будівництвом в умовах економіки, що бурхливо розвивається, має першорядне значення. Зміна умов експлуатації та функціонального призначення будівельних споруд, внаслідок впровадження нових технологій, в ряді випадків вимагає проведення для них додаткових заходів.Установка додаткового обладнання призводить до збільшення навантажень, зміни їх місця докладання і характеру, внесення поправок в розрахункові схеми, що може викликати необхідність попереднього посилення конструкцій будівельних споруд. У процесі реконструкції будівельні споруди повинні бути приведені у відповідність до вимог діючих нормативних документів в змінених умовах експлуатації. Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення, що реконструюються обмежують можливість використання оптимальних комплектів будівельних машин і потокової організації будівельно-монтажних робіт, що призводить до підвищеної трудомісткості виконання робіт, непродуктивних витрат робочого часу, низькою ефективності використання будівельних машин і, як наслідок, до суттєвих економічних втрат в будівельних і монтажних організаціях, які в ряді випадків не компенсуються діючими поправочними коефіцієнтами кошторисних норм. Вибір організаційно-технологічних  рішень залежить від багатьох факторів, тільки проаналізувавши  їх комплексно можна прийти до прийняття оптимального рішення.Мета роботи – виявлення особливостей формування організаційно-технологічних рішень реконструкції діючих промислових підприємств. Висновки. Проаналізувавши особливості проведення реконструкції діючих підприємств, визначено основні фактори, що дозволяють використовувати переваги комплексного підходу до оцінки і вибору технічних і організаційно-технологічних рішень на всіх стадіях ремонтно-будівельного виробництва – при розробці проектних пропозицій, у процесі проектування, організаційно-технологічної підготовки і здійсненні капітального ремонту та реконструкції промислових підприємств.


Ключові слова


організаційно-технологічні рішення; реконструкція; промислове підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Belokon A.I. Organizatsionno-tekhnologicheskie aspekty obosnovaniya kachestvennogo i kolichestvennogo sostava stroitelnykh mashin dlya rekonstruktsii :avtoref. diss. [Organizational and technological aspects of substantiation of qualitative and quantitative composition of construction machinery for reconstruction : author’s abstract]. Kharkov State Technical University of Construction and Architecture, Kharkov, 1998, 34 p. (in Russian).

Goncharenko D.F. Organizatsionno-tekhnologicheskie sistemy nadezhnosti vremennykh parametrov rekonsruktsii predpriyatiy mashinostroeniya [Organizational and technological systems of reliability of time parameters of reconstruction of engineering enterprises]. Kyiv : UMK VO Publ., 1990, 53 p. (in Russian).

Davydov V.A., Kontorchik A.Ya. and Shevchenko V.A. Montazh konstruktsiy rekonstruiruemykh promyshlennykh predpriyatiy [Installation of structures of reconstructed industrial enterprises]. Moscow : Stroyizdat Publ., 1987,

208 p. (in Russian).

Donenko V.I., Ishchenko O.S. and Grin O.O. Vyznachennia obsiahiv zaluchennia BMR budivelnymy orhanizatsiiamy za subpidriadom [Determining the scope of construction works


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Организационно-технологические аспекты обоснования качественного и количественного состава строительных машин для реконструкции : автореф. дисс. … д-ра техн. наук: 08.06.01 / А. И. Белоконь. –Харьковский госуд. техн. ун-т строит. и арх. – Харьков, 1998. – 34 с.

  2. Гончаренко Д. Ф. Организационно-технологические системы надежности временних параметров реконструкции предприятий машиностроения / Д. Ф. Гончаренко. – Киев : УМК ВО, 1990. – 53 с.

  3. Давыдов В. А. Монтаж конструкций реконструируемых промышленных предприятий / В. А. Давыдов,
    А. Я. Конторчик, В. А. Шевченко. – Москва : Стройиздат, 1987. – 208 с.

  4. Доненко В. І. Визначення обсягів залучення БМР будівельними організаціями за субпідрядом / В. І. Доненко, О. С. Іщенко, О.О. Грін // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 33. – С. 146–156.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі