DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.221019.44.521

Удосконалення організаційно-технологічних рішень відновлення інженерних мереж діючих промислових підприємств

O. L. Ishchenko, I. V. Donenko, O. V. Okhrymenko

Анотація


Постановка проблеми. В наш час більшість промислових підприємств потребують відновлення, що пов’язане не тільки з терміном їх довговічності, а й з  удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості продукції, поліпшенням умов експлуатації, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри). Відновлення істотно відрізняється від нового будівництва і має свої особливості в проектуванні, розробці технологічного процесу будівництва, специфіки виконання будівельно-монтажних робіт, що пов'язано зі стисненістю будівельного майданчика, необхідністю поетапного виконання робіт на різних ділянках, поєднанням виробничої діяльності підприємства з виконанням будівельно-монтажних робіт, розбиранням в окремих випадках старих інженерних мереж або їх частин.  Організація роботи з відновлення інженерних мереж на діючих підприємствах залежить від багатьох факторів, які необхідно ув’язати між собою, для оптимізації процесів підготовки та проведення робіт. При організації реконструкції промислових підприємств необхідно вирішити питання поєднання діяльності підприємства з випуску продукції з проведенням реконструкції по одному з видів сполучення (повне, часткове, без суміщення). Мета роботи – підвищення ефективності відновлення інженерних мереж діючих підприємств за рахунок оптимізації організаційно-технологічних рішень. Висновки. Удосконалення організаційно-технологічних рішень відновлення інженерних мереж діючих промислових підприємств має на меті вибір варіанту, при якому з урахуванням місцевих умов забезпечується максимальне скорочення термінів виконання робіт при ефективному використанні матеріально-технічних ресурсів. Аналіз особливостей відновлення інженерних мереж діючих промислових підприємств показав, що однією з першочергових завдань проектування раціональної технології і організації виробництва будівельно-монтажних робіт є вибір методу їх виконання. Під вибором методу виробництва робіт мається на увазі розробка і розгляд всіляких його варіантів, а також вибір і обґрунтування найбільш раціонального (оптимального) з них для заданих конкретних умов виробництва.


Ключові слова


інженерні мережі; відновлення; організаційно-технологічні рішення; промислове підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolshakov V.I., Belokon'A.I. and Levchinskyi D.L. Upravlenie organizaciej s pomoshh'yu proektov

[The organization management through projects]. Dnipropetrovsk : PSACEA, 2006, 123 p. (in Russian).

Valovyi O.I. Efektyvni metody rekonstruktsii promyslovykh budivel ta inzhenernykh sporud [Effective methods of reconstruction of industrial buildings and engineering structures]. Kryvyi Rih : Mineral, 2003, 270 p. (in Ukrainian).

DBN A.3.1-5:2016 Organizasia budivelnogo vyrobnystva [State building codes Ukraine DBN A.3.1-5:2016. Organization of construction production]. Kyiv : Minregion Ukrainy Publ., 2016, 46 p. (in Ukrainian).

Donenko V.I. Shchodo onovlennia metodyky vyznachennia efektyvnosti vykorystannia metodiv mekhanizatsii v budivelnomu vyrobnytstvi [About updating the methodology for determining the efficiency of the use of mechanization methods in construction production] Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn [Ways to increase the efficiency of construction in the conditions of formation of market relations ]. Kyiv : KNUCEA Publ., 2016, vol. 34. pp. 151–161. (in Ukrainian).

Gusakov A.A., Ginzberg A.V., Veremeenko S.A., Monfred Yu.B., Prykin B.V. and Yarovenko S.M. Organizacionno-texnologicheskaya nadezhnost' stroitel'stva [Organizational-technological reliability

of construction]. Moscow : SVR–Argus Publ., 1994, 472 p. (in Russian).

Mlodetskiy V.R., Tyan R.B., Popova V.V. and Martysh O.O. Organizatsionno-tekhnologicheskaya i ekonomicheskaya nadezhnost' v stroitel'stve [Organizational technological and economic reliability in construction]. Dnipropetrovsk : Science and Education Publ., 2013, 193 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Большаков В. И. Управление организацией с помощью проектов / В. И. Большаков, А. И. Белоконь,
  Д. Л. Левчинский. – Днепропетровск : ПГАСА, 2006. – 123 с.

 2. Валовий О. І. Ефективні методи реконструкції промислових будівель та інженерних споруд / О. І. Валовий. – Кривий Ріг : Мінерал, 2003. −270 с.

 3. ДБН А.3.1-5-2016. Організація будівельного виробництва. – Київ : Мінбуд України, 2016 – 66 с. 

 4. Доненко В. І. Щодо оновлення методики визначення ефективності використання методів механізації в будівельному виробництві / В. І. Доненко, О. С. Іщенко, М. В. Кулік // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. −Київ : КНУБА, 2016. − Вип. 34. − С. 151−161.

 5. Гусаков А. А. Организационно-технологическая надежность строительного производства : монография /
  [А. А. Гусаков]. – Москва : Стройиздат, 1974. – 252 с.

 6. Организационно-технологическая и экономическая надежность в строительстве : монография /
  [В. Р. Млодецкий, Р. Б. Тян, В. В. Попова, А. А. Мартыш]. – Днепропетровск : Наука и образование, 2013. –193 с. Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі