DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.221019.68.524

Проблеми басейнів малих річок

O. V. Nesterova, V. V. Sharkov, O. A. Zhuravliоva, Ya. S. Nesterov

Анотація


Постановка проблеми.Проаналізувавши ситуацію  щодо малих річок України, автори дійшли висновоку, що вони забруднені більше, ніж великі. Це пояснюється не тільки їх малою водністю, а й недостатньою охороною. Проблеми малих річок спричинюють деградацію великих рік. Щороку до водоймищ України потрапляє величезна кількість солей та значна частина стоків тваринницьких комплексів. Значна кількість мінеральних добрив, отрутохімікатів змивається і потрапляє у воду. В басейні Дніпра (найбільшої водної артерії країни) діють Запорізька, Південно-Українська, Хмельницька, Рівненська атомні електростанції. Це додає до складу забруднень ще й радіоактивні. Відомо, що в Дніпро щорічно потрапляє 370 млн м3 забруднених стоків, або 14 % від їх обсягу по країні. Деякі країни Південної Африки, Єгипту вже стикаються або очікують на серйозний дефіцит водопостачання. Згодом Європа тоже може виявитись незахищеною від нестачі води чи водного стресу. Водний стрес − це проблема, яка зачіпає мільйони людей у всьому світі, з них понад 100 мільйонів у Європі. Погіршення якісного стану малих річок являє пряму загрозу здоров’ю людини у зв’язку з органолептичними, санітарно-токсикологічними властивостями води та епідеміологічною небезпекою. Існує багато інтегральних оцінок якості водних ресурсів, але проблема полягає в тому, що важко передбачити комбінований вплив забруднень на людиную. Наразі, незважаючи на досягнутий прогрес, загальне екологічне здоров'я багатьох водойм Європи залишається невизначеним. Мета дослідження− збереження водності малих річок та їх захист від засмічення та забруднення. Висновок. Враховуючи важливість існування малих річок для належного функціонування всіх елементів довкілля та законодавчі обмеження щодо здійснення діяльності в межах басейнів малих рік, доцільно об’єднувати зусилля органів влади та місцевого населення для пошуку спільних дієвих рішень щодо охорони малих річок.

Ключові слова


малі річки; підземні води; стічні води; забруднення; побутове сміття

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Vodnyi Kodeks Ukrainy. Postanova Verkhovnoi Rady № 214/95-VR vid 06.06.95. [Water Code of Ukraine. Resolution of the Verkhovna Rada no. 214/95-VR from 06.06.95]. (in Ukrainian).

2. Karpov V.I., Sirenkyi S.P. and Danylko V.K. Ekoloho-ekonomichni problemy dovkillia Zhytomyrshchyny [Ecological and economic problems of environment of Zhytomyr region]. Zhytomyr, 2001, 320 p. (in Ukrainian).

3. Yatsyk A.V., Byshovets L.B., Bohatov Ye.O. and ath. Mali richky Ukrainy: dovidnyk [Small rivers of Ukraine : directory]. Edited by A.V. Yatsyk. Kyiv :Urozhai, 1991, 294 p. (in Ukrainian).

4. Doroshchenko V.V., Vasenkov H.I., Polishchuk O.Ye. and Bielska. O.V. Hidrohrafichna kharakterystyka malykh richokZhytomyrskoi oblasti [Hydrographic characteristics of small rivers in Zhytomyr region]. Zhytomyr, 2003,

25 p. (in Ukrainian).

5. Vasenko O.H., Rybalova O.V. and Kozlovska O.V. Analiz znachymykh faktoriv vplyvu na yakisnyi stan vod richky Oskil (Ukraina) [Analysis of significant factors affecting the quality of the waters of the Oskol River (Ukraine)].Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovyih tehnologiy[East European Journal of Advanced Technology]. 2016,

no. 81, pp.87–94 (in Ukrainian).

6. Rybalova O.V. Vyznachennia vplyvu pryrodnykh umov na ekolohichnyi stan richkyOskil [Determination of the influence of natural conditions on the ecological status of the river Oskil]. Science and civilization : materials of the XII International scientific and practical conference, 2016, vol. 16, pp. 37–40. (in Ukrainian).

7. NRDC. Climate Change and Water Resource Management. 2013. [Electronic resource].

8. Urama K. and Ozor N. Impacts of climate change on water resources in Africa : the Role of Adaptation. 2015. [Electronic resource].

9. David H. Some problems in transferring hydrological relationships between small and large drainage basins and between regions. Journal of Hydrology, 1983, vol. 65, iss. 1–3, pp. 49–72.

10. Lili Wang and Suzhen Dang. Hydrological Process Simulation of Inland River Watershed : A Case Study of the Heihe River Basin with Multiple Hydrological Models. Water. 2018, no. 10 (4), 421 p.

11. Khomenko O.M. Analiz ekolohichnoho stanu malykh richok Cherkaskoi oblasti (na prykladi r. Zolotonoshka) [Analysis of ecological status of small rivers of Cherkasy region (on the example of the river Zolotonoshka)]. Ekolohichna bezpeka [Ecological safety]. 2010, no. 2 (10), pp. 39–42 (in Ukrainian).

12. Chonka I.I. and Palko V.V. Stan malykh richok borzhavskoho baseinu na terytorii Vynohradivskoho raionu [Condition of small rivers of Borzhiv basin in the territory of Vynohradiv district]. Visnyk UzhNU [Bulletin of UzhNU]. 2009, vol. 21, pp. 67-71. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Водний Кодекс України. Постанова Верховної Ради України № 214/95-ВР від 06.06.95.

2. Еколого-економічні проблеми довкілля Житомирщини : монографія / [В. І Карпов, С. П. Сіренький,
В. К. Данилко та ін.; під заг. ред. П. П. Михайленка]. – Житомир, 2001. – 320 с.

3. Малі річки України : довідник / [А. В. Яцик, Л. Б. Бишовець, Є. О. Богатов та ін. за ред. А. В. Яцика]. – Київ : Урожай, 1991. – 294 с.

4. Гідрографічна характеристика малих річок Житомирської області : навч. посіб. / [В. В. Дорощенко,
Г. І. Васенков, О. Є. Поліщук, О. В. Бєльська]. – Житомир, 2003. – 25 с.

5. Васенко О. Г. Аналіз значимих факторів впливу на якісний стан вод річки оскіл (Україна) / О. Г. Васенко,
О. В. Рибалова, О. В. Козловська // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – № 81. – С. 87–94.

6. Рибалова О. В. Визначення впливу природних умов на екологічний стан річки Оскіл / О. В. Рибалова,
Г. В. Коробкова // Наука та цивілізація : матер. XII міжнар. наук.-практ. конф. – 2016. – Вип. 16. – С. 37–40. 

7. NRDC. Climate Change and Water Resource Management [Electronic resource]. – 2013. – Режим доступу : https://www.nrdc.org/ resources/climate-change-and-water-resource-management 

8. Urama K. Impacts of climate change on water resources in Africa : the Role of Adaptation [Electronic resource] /
K. Urama, N. Ozor. – 2015. – Режим доступу : http://www.ourplanet.com/climate-adaptation/Urama_Ozorv.pdf

9. David H. Some problems in transferring hydrological relationships between small and large drainage basins and between regions / H. David // Journal of Hydrology. –Vol. 65, iss. 1–3. – 1983. – Pp. 49–72.

10. Hydrological Process Simulation of Inland River Watershed : A Case Study of the Heihe River Basin with Multiple Hydrological Models / Water. –2018. – № 10 (4). –421 р. – Режим доступу : https://doi.org/10.3390/w10040421

11. Хоменко О. М. Аналіз екологічного стану малих річок Черкаської області (на прикладі р. Золотоношка) /
О. М. Хоменко // Екологічна безпека. – №2 (10). – 2010. – С. 39–42.

12. Чонка І. І. Стан малих річок боржавського басейну на території Виноградівського району / І. І. Чонка,
В. В. Палько //Вісник УжНУ. –  Вип. 21. – 2009. – С. 67–71


Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі