DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.221019.100.528

Реконструювання за фотознімками пам'яток архітектури, що містять поверхні обертання

T. P. Yarova, S. Yu. Sereda, A. M. Sopilniak

Анотація


Постановка проблеми.Актуальність теми реконструювання пам'яток архітектури очевидна. Досить зазначити, що цілі міста відновлювалися після світових війн у первозданному вигляді. Для складання проектів реставрації використовуються різні джерела, в тому числі й архівні фотознімки. Тому нові методи метричної обробки фотознімків мають велике значення. Загального методу реконструювання фотознімків не може бути, тому що це залежить від кількості знімків, форми зображених об'єктів, безлічі інших умов. Крайній випадок – реконструювання з одиночного фотознімка. Одне зображення без додаткових умов не визначає ні метричних, ні позиційних властивостей простору. Однак залежно від останніх можна визначити форму, розміри, дані про проекційний апарат і їх взаємне розташування. Для реконструювання знімків за обрисами проекцій поверхонь обертання використовувалося зображення одиночної поверхні, а відсутня інформація поповнювалася з поєднань різних умов іншого роду, накладених на фотознімок об'єкта. Мета дослідження–розробити метод геометричного реконструювання за фотознімком об'єкта, що містить ряд поверхонь обертання, які не перекривають одна одну, заснований на використанні координат точок на обрисах проекцій поверхонь, що дозволить розкрити «метод обрисів». Висновок.Запропонований метод реконструювання фотознімків дозволяє максимально використовувати інформацію, що міститься на них, і в поєднанні з іншими методами з'ясувати значення шуканих величин і оцінити їх точність. Метрична обробка фотознімків дає можливість виключити етап макетування, що здешевлює складання проектів реставрації.


Ключові слова


метод реконструкції; одиночний фотознімок; метрична обробка; апарат проекціювання; зображення об'єкта

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Bobir I.Ya., Lobanova A.N. and Fedoruk H.D. Fotogrammetriya [Photogrammetry]. Mosсow : Nedra, 1974, 162 p. (in Russian).

2. Volberg O.A. Lektsii po nachertatel'noy geometrii [Lectures on descriptive geometry]. Moscow : Uchpedgiz, 1947, 212 p. (in Russian).

3. Pshenichny V.V. Postroyeniye pryamougol'nykh proyektsíy poverkhnostey vrashcheniya po tsentral'noy monoproyektsii [Construction of rectangular projections of surfaces of revolution according to the central monoprojection]. Prikladnaya geometriya i inzhenernaya grafika [Applied geometry and engineering graphics]. Kyiv : Budivelnik, 1971, issue 13, pp. 74–78. (in Russian).

4. Slyusarenko V.I. Mnogoznachnaya involyutsiya v metricheskikh zadachakh tsentral'nikh proyektsiy [Multiple-valued involution in metric problems of central projections]. Referativnaya informatsiya o zakonchennykh nauchno- issledovatel'skikh rabotakh v vuzakh Ukrainskoy SSR. Prikladnaya geometriya i inzhenernaya grafika [Abstract information on completed research work in universities of the Ukrainian SSR. Applied Geometry and Engineering Graphics]. Kyiv : Vyshcha shkola, 1978, vol. 2, pp. 47–53. (in Russian).

5. Chetverukhin N.F. Uslovnyye izobrazheniya i parametricheskiy metod ikh postroyeniya [Conditional images and the parametric method of their construction]. Voprosy sovremennoy nachertatel'noy geometrii [Questions of modern descriptive geometry]. Scientific and technical collection. Moscow : Gostekhizdat, 1947, pp. 89–94.(in Russian).

6. Yarovaya T.P. and Slyusarenko V.I. Geometricheskoye rekonstruirovaniye pamyatnikov arkhitektury, soderzhashchikh ryad poverkhnostey vrashcheniya po ikh fotosnimku [Geometric reconstruction of architectural monuments containing a number of surfaces of revolution according to their photograph]. Mizhvіdomchiy naukovo-technichnyi zbirnyk prats’ KNUTD [Interagency Scientific and Technical Collection of KNUTD].KNUTD, 2005, pp. 121–124. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Фотограмметрия : монография / И. Я. Бобир, А. Н. Лобанова, Г. Д. Федорук. – Москва : Недра,1974. – 162 с.

2. Вольберг О. А. Лекции по начертательной геометрии / О. А. Вольберг. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 212 с.

3. Пшеничный В. В. Построение прямоугольных проекций поверхностей вращения по центральной монопроекции / В. В. Пшеничный // Прикладная геометрия и инженерная графика : наук.-техн. сб. – Киев : Будівельник, 1971. – Вып. 13. – С. 74–78.

4. Слюсаренко В. И. Многозначная инволюция в метрических задачах центральних проекций /
В. И. Слюсаренко // Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах в вузах Украинской ССР. Прикладная геометрия и инженерная графика : науч.-техн. сб. – Киев : Вища школа, 1978. –Вып. 2. – С. 47–53. 

5. Четверухин Н. Ф. Условные изображения и параметрический метод их построения / Н. Ф. Четверухин // Вопросы современной начертательной геометрии : науч.-техн. сб. – Москва : Гостехиздат, 1947. – С. 89–94. 

6. Яровая Т. П. Геометрическое реконструирование памятников архитектуры, содержащих ряд поверхностей вращения по их фотоснимку / Т. П. Яровая, В. И. Слюсаренко // Міжвідомчий науково-технічний збірник праць КНУТД. – Київ : КНУТД, 2005. – С. 121–124.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі