Форми організації проектної діяльності у 1917–1930-х рр. на території СРСР

Автор(и)

  • O. O. Deriabina Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3478-2544
  • М. V. Pominchuk Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8659-8821

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.260220.38.608

Ключові слова:

архітектурна практика початку ХХ ст., форми організації проектної справи, архітектурні майстерні, проектні організації

Анотація

Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються в сучасному житті України в цілому та в архітектурно-будівельній сфері, зокрема, впливають на форми організації професійної діяльності архітектора, перш за все за рахунок розширення кола взаємодій з іншими фігурантами ринку. У зв’язку з цим набуває актуальності вивчення історичних етапів становлення форм організації проектної справи з метою прогнозування подальших змін у цій сфері. У статті аналізуються організаційні структури, притаманні архітектурній практиці початку ХХ століття, виявляються і описуються нові форми організації проектної діяльності, а саме: архітектурна майстерня та проектний інститут. Метадослідження — на підставі теоретичних та архівних джерел простежити та узагальнити етапи структурних змін у системі управління проектною діяльністю в період 1910–1930-х років.Висновок. Форми архітектурно-містобудівного проектування в СРСР виникали для вирішення історично конкретних проблем. За короткий період
(1917−1933 рр.) нова держава подолала три етапи економічної політики, що дає можливість простежити взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку держави та організацією архітектурно-проектної діяльності. Установлено, що на етапі одержавлення і централізації архітектурно-містобудівного проектування приватна практика органічно функціонує поряд із великими архітектурно-проектними колективами з опосередкованою централізацією з боку влади. Протягом цього періоду спостерігалася розгалужена конкурсна практика, наявність консультантів або експертів в основному складі провідних майстерень, функціонування консультаційно-технічних бюро, різні форми використання зарубіжного досвіду (від запрошення зарубіжних консультантів до створення спільних акціонерних товариств).

Біографії авторів

O. O. Deriabina, Харківський національний університет будівництва та архітектури

 Кафедра основ архітектури, канд. арх., доц.

М. V. Pominchuk, Харківський національний університет будівництва та архітектури

 Кафедра основ архітектури, канд. арх.

Посилання

Vseobshchaya istoriya arkhitektury : v 12 tomah [General History of Architecture : in 12 vol.]. Edited by Baranov N.V., Bunin, A.V., Bolshakov V.V. and oth. Moscow : Literature on construction Publ., 1975, vol. 12, part 1, 756 p. (in Russian).

Dudka O.M. Orhanizatsiyni protsesy v arkhitekturi 20–30-kh rokiv XX stolittya i yikh vplyv na formuvannya proektnoyi praktyky [Organizational processes in the architecture of the 20–30s of the XX century and their impact on the formation of project practice]. Vіsnik HDADM [Bulletin of KhSADA]. 2009, vol. 11, pp. 36−41. (in Ukrainian).

Kazus’ I.A. Organizatsiya arkhitektrno-gradostroitel'nogo proyektirovaniya v SSSR : etapy, problemy, protivorechiya (1917–1933): diss. … k-ta arh-ry : 18.00.01 [The organization of architectural and urban planning in the USSR : stages, problems, contradictions (1917–1933) : diss. … Cand. of Architecture : 18.00.01]. Moscow, 2001, 341 p. (in Russian).

Kazus’ I.A. Sovetskaya arkhitektura 1920-kh godov. Organizatsiya proyektirovaniya : monografiya [Soviet architecture of the 1920s. Organization of design : monograph]. Moscow : Progress-Traditsiya, 2009, 464 p. (in Russian).

Meyerovich M.G. Sotsial'no-arkhitekturnyye osnovy osushchestvleniya gosudarstvennoy zhilishchnoy politiki RSFSR (1917–1941) : diss. … d-ra istor. Nauk : 24.00.01 [Social and architectural foundations of the state housing policy in the USSR (1917−1941) : diss. … Dr. Sc. (History) : 24.00.01]. Irkutsk, 2004, 659 р. (in Russian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження