DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.260220.38.608

Форми організації проектної діяльності у 1917–1930-х рр. на території СРСР

O. O. Deriabina, М. V. Pominchuk

Анотація


Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються в сучасному житті України в цілому та в архітектурно-будівельній сфері, зокрема, впливають на форми організації професійної діяльності архітектора, перш за все за рахунок розширення кола взаємодій з іншими фігурантами ринку. У зв’язку з цим набуває актуальності вивчення історичних етапів становлення форм організації проектної справи з метою прогнозування подальших змін у цій сфері. У статті аналізуються організаційні структури, притаманні архітектурній практиці початку ХХ століття, виявляються і описуються нові форми організації проектної діяльності, а саме: архітектурна майстерня та проектний інститут. Метадослідження — на підставі теоретичних та архівних джерел простежити та узагальнити етапи структурних змін у системі управління проектною діяльністю в період 1910–1930-х років.Висновок. Форми архітектурно-містобудівного проектування в СРСР виникали для вирішення історично конкретних проблем. За короткий період
(1917−1933 рр.) нова держава подолала три етапи економічної політики, що дає можливість простежити взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку держави та організацією архітектурно-проектної діяльності. Установлено, що на етапі одержавлення і централізації архітектурно-містобудівного проектування приватна практика органічно функціонує поряд із великими архітектурно-проектними колективами з опосередкованою централізацією з боку влади. Протягом цього періоду спостерігалася розгалужена конкурсна практика, наявність консультантів або експертів в основному складі провідних майстерень, функціонування консультаційно-технічних бюро, різні форми використання зарубіжного досвіду (від запрошення зарубіжних консультантів до створення спільних акціонерних товариств).


Ключові слова


архітектурна практика початку ХХ ст.; форми організації проектної справи; архітектурні майстерні; проектні організації

Повний текст:

PDF

Посилання


Vseobshchaya istoriya arkhitektury : v 12 tomah [General History of Architecture : in 12 vol.]. Edited by Baranov N.V., Bunin, A.V., Bolshakov V.V. and oth. Moscow : Literature on construction Publ., 1975, vol. 12, part 1, 756 p. (in Russian).

Dudka O.M. Orhanizatsiyni protsesy v arkhitekturi 20–30-kh rokiv XX stolittya i yikh vplyv na formuvannya proektnoyi praktyky [Organizational processes in the architecture of the 20–30s of the XX century and their impact on the formation of project practice]. Vіsnik HDADM [Bulletin of KhSADA]. 2009, vol. 11, pp. 36−41. (in Ukrainian).

Kazus’ I.A. Organizatsiya arkhitektrno-gradostroitel'nogo proyektirovaniya v SSSR : etapy, problemy, protivorechiya (1917–1933): diss. … k-ta arh-ry : 18.00.01 [The organization of architectural and urban planning in the USSR : stages, problems, contradictions (1917–1933) : diss. … Cand. of Architecture : 18.00.01]. Moscow, 2001, 341 p. (in Russian).

Kazus’ I.A. Sovetskaya arkhitektura 1920-kh godov. Organizatsiya proyektirovaniya : monografiya [Soviet architecture of the 1920s. Organization of design : monograph]. Moscow : Progress-Traditsiya, 2009, 464 p. (in Russian).

Meyerovich M.G. Sotsial'no-arkhitekturnyye osnovy osushchestvleniya gosudarstvennoy zhilishchnoy politiki RSFSR (1917–1941) : diss. … d-ra istor. Nauk : 24.00.01 [Social and architectural foundations of the state housing policy in the USSR (1917−1941) : diss. … Dr. Sc. (History) : 24.00.01]. Irkutsk, 2004, 659 р. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Всеобщая история архитектуры : в 12 т. / под общ. ред. Баранова Н. В., Бунина А. В., Большакова В. В. и др.Москва : Издательство литературы по строительству, 1975. Т. 12, ч. 1. 756 с.

2. Дудка О. М. Організаційні процеси в архітектурі 20−30-х років ХХ сторіччя та їх вплив на формування проектної практики. Вісник ХДАДМ. 2009. Вип. 11. С. 36–41.

3. Казусь И. А. Организация архитектурно-градостроительного проектирования в СССР : этапы, проблемы, противоречия (1917–1933) : дисс. ... к-та арх-ры : 18.00.01. Москва, 2001. 341 с. 

4. Казусь И. А. Советская архитектура 1920-х годов. Организация проектирования : монография. Москва : Прогресс-Традиция, 2009. 464с.

5. Меерович М. Г. Социально-архитектурные основы осуществления государственной жилищной политики в РСФСР (1917–1941) : дисс. ... д-ра истор. наук : 24.00.01. Иркутск, 2004. 659 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі