DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.260220.83.613

Характер зміни логарифмічного декремента в результаті тріщиноутворення в балках із петльовими стиками

V. V. Malakhov, S. М. Vykydanets

Анотація


Зі значним поширенням збірно-монолітного залізобетону в Україні виникла необхідність розширення сфери застосування різних стикових з'єднань. Зокрема, застосування петльових з'єднань арматури, які забезпечують стикування суміжних монтажних блоків збірно-монолітних залізобетонних елементів без застосування зварювальних робіт, само по собі постає одним з основних конструктивних рішень, що визначає індустріалізацію будівництва, в першу чергу гідроспоруд. Велика територія південно-західної і південної частини України належить до сейсмічно небезпечної. Застосування сучасних імовірнісних технологій на етапах проектування й експлуатації об'єктів будівництва підвищує точність оцінок небезпечних сейсмічних навантажень, що, у свою чергу, дозволяє оптимізувати ймовірні втрати від негативного впливу землетрусів. Правильна оцінка ступеня сейсмічного впливу залежить в тому числі і від знання закономірності зміни логарифмічного декремента в результаті пошкоджень будівельних конструкцій і будівлі в цілому. Наявна інформація не дає чіткого розуміння цієї залежності. У статті проведено аналіз зміни логарифмічного декремента загасання коливань під час утворення тріщин у балках із петльовим стиком, розташованим у зоні чистого згину, за шпонкового і безшпонкового виконання торців елементів, що стикуються. Дані для аналізу отримані за результатами експерименту. Для досягнення мети обрано силовий метод − метод миттєвого зняття навантаження. В результаті встановлено характер зміни логарифмічного декремента загасання коливань балок у разі порушення цілісності зони петльового стику. Значення декрементів коливань у балках зі шпонковими стиками можна було порівняти з аналогічними значеннями, отриманими для балок без стиків. У той же час абсолютні значення декрементів коливань у результаті експериментальних досліджень у балках із безшпонковими петльовими стиками були максимальними.

Ключові слова


петльовий стик; стик передерія; тріщиноутворення; логарифмічний декремент

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Borodkin N.N. Dinamicheskie kharakteristiki konstruktivnykh elementov gornoshakhtnogo oborudovaniya na osnove kompozitov s zhelezosoderzhashhimi otkhodami [Dynamic characteristics of structural elements of mining equipment based on composites with iron-containing waste]. Izvestiya Tul`skogo gosudarstvennogo universiteta. Estestvenny`e nauki [Bulletin of Tula State University. Natural Sciences]. 2009, iss. 1, pp. 193−200. (in Russian).

DSTU B.V.2.6.-7-95 (GOST 8829-94). Konstrukczi`yi budinkiv i sporud. Virobi budivel`ni` betonni ta zalizobetonni zbirni. Metodi viprobuvan` navantazhuvannyam. Pravila oczi`nki micznosti, zhorstkosti ta trishhinostijkosti [Construction of buildings and structures. Concrete and reinforced concrete construction products. Test methods for loading. Rules for assessing strength, stiffness and fracture toughness]. [Valid since 1995-16-11]. Official edition. Kyiv: State Committee of Ukraine for Urban Development and Architecture, 1997, 34 p. (National Standard of Ukraine). (in Ukrainian).

Kutuzov B., E`kvist B., Vartanov V. and Sovmen V. Bezopasnost` sejsmicheskogo i vozdushnogo vozdejstviya massovykh vzryvov [Safety of seismic and air impact of mass explosions]. Moscow : Publishing House of Moscow State Mining Universitya, 2004, 147 p. (in Russian).

Sargsyan A.E. Dinamika i sejsmostojkost` sooruzhenij atomnykh stanczij [Dynamics and seismic stability of nuclear power plants]. Sarov : RFYaCz-VNIIE`F, 2013, 549 p. (in Russian).

Shapiro G. and Zakharov V. K opredeleniyu logarifmicheskogo dekrementa zatukhaniya kolebaniya zhily`kh i obshhestvenny`kh zdanij [To the determination of the logarithmic decrement of damping oscillations of residential and public buildings]. Moscow : Housing construction, 1968, iss. 1, pp. 20−22. (in Russian).

Malakhov V.V. and Vykydanets S.М. The character of cracking in the beams with loop joints. Vіsnik ODABA [Bulletin of OSACEA]. 2018, iss. 71, pp. 37−41.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бородкин Н. Н. Динамические характеристики конструктивных элементов горношахтного оборудования на основе композитов с железосодержащими отходами. Известия Тульского государственного университета. Естественные науки. 2009. Вып. 1. С. 193−200.

2. ДСТУ Б.В.2.6.-7-95 (ГОСТ 8829-94). Конструкції будинків і споруд. Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості [чинні від 1995-16-11]. Вид. офіц. Київ : Держкомітет України у справах містобудування і архітектури, 1997. 34 с. URL :http://ksv.do.am/GOST/DSTY_ALL/DSTY4/dstu_b_v.2.6-7-95.PDF (Національний стандарт України).

3. Кутузов Б., Эквист Б., Вартанов В., Совмен В. Безопасность сейсмического и воздушного воздействия массовых взрывов. Москва : Издательство Московского государственного горного университета, 2004. 147 с.

4. Саргсян А. Е. Динамика и сейсмостойкость сооружений атомных станций : монография. Саров : РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2013. 549 с.

5. Шапиро Г., Захаров В. К определению логарифмического декремента затухания колебания жилых и общественных зданий. Москва : Жилищное строительство, 1968. Вып. 1. С. 20-22.

6. Malakhov V. V., Vykydanets S. М.The character of cracking in the beams with loop joints. Вісник ОДАБА. 2018. Вип. 71. С. 37−41.