Об’єкти права інтелектуальної власності – важливий чинник інноваційності будівельної галузі

Автор(и)

  • R. B. Papirnyk Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7153-9378
  • V. A. Babenko Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7105-4653

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.280420.52.621

Ключові слова:

інноваційність, будівельна галузь, науково-технічна творчість, інтелектуальна власність, об’єкти права інтелектуальної власності

Анотація

Постановка проблеми.Пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку будь-якої держави у сучасному світі є розвиток інновацій. Інноваційність будівельної галузі України надзвичайно важлива у забезпеченні ефективного розвитку країни в умовах викликів сучасної глобалізації та економічної кризи. Від інноваційного розвитку будівельної галузі значною мірою залежать економічне зростання, вирішення соціально-економічних проблем та конкурентоспроможність країни. Будівельна галузь сьогодні потребує запровадження нових технологій, матеріалів, нової техніки та знарядь праці. Тому важливим чинником для інноваційного розвитку сучасного будівництва мають стати наукова технічна творчість, винахідницька діяльність та її результати – об’єкти права інтелектуальної власності. Мета роботи −дослідження об’єктів права інтелектуальної власності в будівельній галузі, їх класифікація, узагальнення їх ролі та впливу на інноваційність будівельної галузі на сучасному етапі соціально-економічного розвитку. Висновки.Будівельна галузь України в останні роки розвивається активними темпами. Будуються та приймаються в експлуатацію житлові будинки, розвивається альтернативна енергетика, використовуються нетрадиційні джерела енергії. Але задля нових темпів росту, задля використання потенціалу будівельної галузі щодо скорочення енергоємності необхідне запровадження інноваційних технологій на основі об’єктів права інтелектуальної власності. Інноваційні методи будівництва та динаміка розвитку у цій сфері можуть дати поштовх позитивним зрушенням у залученні іноземних інвестицій в будівництво України, зробити національну будівельну галузь енергоефективною та конкурентоспроможною. Розвиток будівництва на основі широкого запровадження об’єктів права інтелектуальної власності має надзвичайно великий потенціал для інновацій, котрі вже використовуються та потребують більш широкого впровадження, а також для створення нових, революційних, інноваційних об’єктів, що сприятимуть матеріаломісткості, енергоефективності, технологічності та конкурентоздатності будівельної галузі України.


Біографії авторів

R. B. Papirnyk, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра технології будівельного виробництва, канд. техн. наук, доц.

V. A. Babenko, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності, канд. іст. наук, доц.

Посилання

Avramenko V.V., Babenko V.A. and Malashevych A.P. Vinahіdnictvo, yak faktor rozvitku іntelektual'noї vlasnostі u budіvel'nіj galuzі [Invention as factor of intellectual property development in the construction industry]. Intelektual'na vlasnіst' v Ukraїnі: problemi ta perspektivi rozvitku v іnformacіjnomu suspіl'stvі: mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. [Intellectual Property in Ukraine: Problems and Prospects for Development in the Information Society : proceedings of the All-Ukrainian Scientific-Practical Conference ]. Compiled by M.V. Savytskyi, G.P. Yevseyeva, V.A. Babenko. November 28–29, 2019. Kyiv–Dnipro : SRI IWP–PSACEA, 2019, 424 p., pp. 299–304. (in Ukrainian).

Babenko V.A. and Omelyan-Skrta N.G. Osnovi іntelektual'noї vlasnostі : navch. posіb. [Fundamentals of Intellectual Property: teach. guidances]. Dnipropetrovsk : PSACEA, 2011, 140 p. (in Ukrainian).

Verbitskyi Yu.S., Dikarev K.B., Papirnyk R.B. and Kuzmenko A.N. Razrabotka tehnologii ustrojstva nepreryvnoj izolyacii vystupayuschih stroitel'nyh konstrukcij [Development of the technology of the device for continuous insulation of protruding building structures]. Transportnoe stroitel'stvo [Transport Construction]. No. 7, Moscow : Maxprint, 2016, pp. 20−24. (in Russian).

Hannik M.I, Nesevria P.I and Papirnyk R.B. Doslіdzhennya procesu korozії armatur v polіmerbetonah [Investigation of the process of corrosion of reinforcement in polymer concrete]. Resursoekonomnі materіali, konstrukcії, budіvlі ta sporudi: zb. nauk. pr. [Resource-economical materials, structures, buildings and structures : coll. scientific works]. Vol. 32, Rivne : National University of Water Management and Environmental Management, 2016, pp. 23−29. (in Ukrainian).

Bereziuk A.M., Shalennyi V.T., Dikarev K.B., Skokova A.A., Zamesova K.A., Papirnyk R.B., Dorokhin I.V. Vantazhopіdjomnij pristrіj dlya vikonannya remontnih ta ozdoblyuval'nih robіt : deklar. pat. na korisnu model' [Lifting device for performing repair and finishing works : Utility Model Declaration]. U 201201781 E04G 21/00, no. 72687 U, request 02.17.12; publ. 27.08.12; Bul. no. 16. (in Ukrainian).

Bereziuk A.M., Dikarev K.B., Skokova A.O., Kuzmenko O.M., Kamenev O.S., Papirnyk R.B., Zaitsev S.O. Sposіb ulashtuvannya energozberіgayuchogo konstruktivnogo vuzla “balkonna plita − zovnіshnya stіna − plita perekrittya” : patent [Method of arrangement of energy saving structural unit "balcony plate − outer wall − floor slab": patent]. 97942 Ukraine, IPC E 04 B 1/74, request 03.11.2014; publ. 10.04.2015; Bul. no.7. (in Ukrainian).

Bereziuk A.M., Dikarev K.B., Papirnyk R.B., Skokova A.O., Kuzmenko O.M., Trifonov I.V., Zaitsev S.O. Sposіb ulashtuvannya teploіzolyacії konstruktivnogo vuzla “balkonna plita − zovnіshnya stіna − plita perekrittya” : patent [Method of arrangement of thermal insulation of structural unit "balcony plate − outer wall − floor slab": patent]. 100712 Ukraine, IPC E 04 V 1/74; request 26.01.2015; publ. 08/10/2015; Bul. no. 15. (in Ukrainian).

Іnnovacії u budіvnictvі :chomu ukraїns'kі developeri ne cіkavlyat'sya novimi tehnologіyami [Innovations in construction: Why Ukrainian developers are not interested in new technologies]. (in Ukrainian).

Maidanyk A.A. Mіstobudіvne pravo: civіl'no-pravovі aspekti. Budіvel'ne pravo : problemi teorії і praktiki : mater. Tret'oї nauk.-prakt. konf [Urban Planning: Civil Aspects. Construction Law : Problems of Theory and Practice : Materials of the Third Scientific Pract. Conf.]. In 2 parts, part 1, no. III, Kyiv, December 4, 2019, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv : Nat. Un-t Building and Architects and others, Kyiv−Ternopil : Beskidy, 2019, 231 p., pp. 6−8. (in Ukrainian).

Mіzhnarodna patentna klasifіkacіya (MPK-2020.01) [International Patent Classification (MPK-2020.01)]. (in Ukrainian).

Mіzhnarodna klasifіkacіya promislovih zrazkіv (Lokarns'ka klasifіkacіya)(ICPZ-12) [International Classification of industrial samples (Lokars'ka classification) (ICPZ-12)]. (in Ukrainian).

Mіzhnarodna klasifіkacіya tovarіv і poslug (MKTP−11-2020) [International Classification of Goods and services (ICTP–11-2020)]. (in Ukrainian).

Nacіonal'na strategіya u sferі іntelektual'noї vlasnostі na perіod 2020-2025 roki (proekt) [The national strategy in the field of intellectual property for the period 2020-2025 years (project)]. (in Ukrainian).

Novytskyi O.P. Іntelektual'na vlasnіst' v budіvnictvі [Intellectual property in construction]. (in Ukrainian).

Papirnyk R.B. and Shalennyi V.T. Povyshenie tehnologichnosti proektnyh reshenij monolitnyh i sborno-monolitnyh zdanij i sooruzhenij [Increasing the manufacturability of design solutions for monolithic and prefabricated monolithic buildings and structures]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2010, no. 2, pp. 19−21. (in Russian).

Pro avtors'ke pravo ta sumіzhnі prava : Zakon Ukraїni vіd 23.12.1993 № 3792-XII [On copyright and related rights: Law of Ukraine of 23.12.1993 no. 3792-XII]. (in Ukrainian).

Pro arhіtekturnu dіyal'nіst' : Zakon Ukraїni vіd 20.05.1999 r. № 687XIV [On architectural activity: Law of Ukraine from 20.05.1999 no. 687XIV]. (in Ukraine).

Pro regulyuvannya mіstobudіvnoї dіyal'nostі : Zakon Ukraїni vіd 17.02.2011 r. № 3038-VI [On regulation of urban planning: Law of Ukraine from 17.02.2011 no. 3038-VI]. (in Ukrainian).

Proohoronu prav na vinahodi ta korisnі modelі : Zakon Ukraїni vіd 15.12.1993 № 3687-XII [On protection of rights to inventions and utility models law of Ukraine from 15.12.1993 no. 3687-XII]. (in Ukrainian).

Pro ohoronu prav na promislovі zrazki : Zakon Ukraїni № 3770-XII vіd 23.12.93 [Law on Protection of Industrial Designs Law of Ukraine no. 3770-XII of 23.12.93]. (in Ukrainian).

Rіchnij zvіt 2018. Derzhavne pіdpriєmstvo “Ukraїns'kij іnstitut іntelektual'noї vlasnostі” (Ukrpatent) [Annual Report 2018. State Enterprise "Ukrainian Institute of Intellectual Property" (Ukrpatent)]. Kyiv : SE “Ukrainian Institute of Intellectual Property (Ukrpatent)”, 2019, 72 p. (in Ukrainian).

Saltanova O.S. Problemi vprovadzhennya ta dіagnostika іnnovacіj v budіvel'nіj galuzі Ukraїni [Problems of implementation and diagnostics of innovations in the construction industry of Ukraine]. Ekonomіchnі problemi ta perspektivi rozvitku zhitlovo-komunal'nogo gospodarstva na suchasnomu etapі : mater. V Mіzhnar. nauk.-prakt. konf. [Economic Problems and Prospects for the Development of Housing and Communal Services at the Current Stage : proceedings of the V Intern. Scient. and Pract. Conf.]. May 24−26, Kharkiv, 2017, pp. 54−55. (in Ukrainian).

Tarasenko H.Yu. IT u sferі budіvnictva [Building IT]. (in Ukrainian).

Tarasenko H.Yu. Pervinnі ta vtorinnі sub'єkti prava іntelektual'noї vlasnostі u sferі budіvnictva [Primary and Secondary Subjects of Intellectual Property Law in the Construction Sector]. Aktual'nі problemi іntelektual'nogo іnformacіjnogo ta IT prava : mater. drugoї Vseukr. nauk.-prakt. konf. [Actual Problems of Intellectual Information and IT Law : Proceedings of the Second All-Ukrainian Scientific and Practical Conference]. October 27−28, Lviv, 2017,

pp. 264−270. (in Ukrainian).

Chorna M.V. and Glukhova S.V. Strategіchnі napryami іnnovacіjnoї dіyal'nostі pіdpriєmstv budіvel'noї galuzі [Strategic directions of innovative activity of enterprises of the construction industry]. Ekonomіchna strategіya і perspektivi rozvitku sferi torgіvlі ta poslug [Economic strategy and prospects of development of trade and services]. 2012, vol. 1 (1), pp. 210−216. (in Ukrainian).

Yakimenko O.V. Napryami іnnovacіjnoї polіtiki rozvitku pіdpriєmstv budіvel'nogo kompleksu Ukraїni [Directions of innovative policy of development of enterprises of construction complex of Ukraine]. Ekonomіka ta upravlіnnya pіdpriєmstvami mashinobudіvnoї galuzі [Economics and management of enterprises of machine-building industry]. 2014, no. 5, pp. 77–87. (in Ukrainian).

Yaroshchuk I. and Semilit D. Іntelektual'na vlasnіst' v budіvnictvі aspekti [Intellectual property in construction aspects]. Budіvel'ne pravo : problemi teorії і praktiki : zb. nauk. pr. : mater. Tret'oї nauk.-prakt. konf. [Construction law : problems of theory and practice : coll. of sciences. BC : materials of the Third Scient. and Pract. Conf.]. In 2 parts, part 1, no. III, (Kyiv, December 4, 2019). Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv : Nat. Un-t Building and Architects and others; Kyiv−Ternopil : Beskidy Publ., 2019, 231 p., pp. 133−139. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають