DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.280420.91.624

Прототип реальних споруд в інженерній графіці

O. V. Sedletska

Анотація


Постановка проблеми. Новітні інформаційні технології в навчанні дозволяють активніше використовувати науковий та освітній потенціал провідних університетів та інститутів, залучати викладачів до створення курсів дистанційного навчання, розширювати аудиторію студентів для активного використання можливостей інноваційних, зокрема, графічних пакетів. Створення 3D моделі з наповненою інформацією у графічній програмі Revit – це процес проектування цифрового прототипу будівлі, яке відбувається за допомогою різноманітних шаблонів. Метадослідження − підвищення рівня інженерної підготовки у студентів удосконалення технологій навчання, які застосовуються сьогодні у вищій школі, в результаті широкого впровадження у навчальний процес електронних графічних програм, у результаті освоєння яких студенти зможуть виконувати всі графічні завдання, з використанням вимог методики інформаційного моделювання BIM (Building Information Modeling). Висновок. Інформаційна технологія − це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, обробку, зберігання, передачу і відображення інформації, які дозволяють на системній основі організувати оптимальну взаємодію між викладачем і студентом з метою досягнення результату навчання. Крім цього викладач повинен бути поінформований про новітні програмні пакети, які будуть йому доступні для впровадження у навчальний процес, щоб майбутні інженери могли використовувати їх у своєму робочому процесі та розуміти всі переваги технології інформаційного моделювання, зокрема, для створення цифрових моделей майбутніх будівель. Матеріали впроваджуються в навчальний процес кафедри «Нарисна геометрія і графіка» та призначені для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».


Ключові слова


технології BIM; інформаційне моделювання у навчальному процесі; графічні пакети

Повний текст:

PDF

Посилання


Gorbunova L.I. and Subbotina E.A. Ispolzovanie informazionnich technologiy v prozesse obuchenij [The use of information technology in the learning process]. Moscow : Molodoj uchenaj, 2013,no. 4, pp. 544−547. Caps. screen (Checked : 20.08.2016). (in Russian).

Parkhomenko E.I. Pimenenie sovremennych informazionnych technologij v obucheniy studentov technicheskich disziplin [Use of modern information technologies in teaching students of technical subjects]. Problemy I perspectivy razvitij obrazovanij : materialy II megdunar.nauch. conf. [Problems and prospects of development of education: materials II Intern. scientific. conf.]. Perm’ : Mercury, 2012, pp. 151−153. Caps. screen (Checked : 20.08.2016). (in Russian).

Petrova E. `Eksperiment s informacionnoj model'yu kottedzha[Experiment with the information model of the cottage]. (Checked : 20.08.2016). (in Russian).

Petrova E. Sovremennye tehnologii proektirovaniya i stroitel'stva zdanij. `Eksperement s iformacionnoj model'yu kottedzha [Modern technologies of building design and construction. An experiment with the informational model of the cottage]. (Checked : 20.08.2016). (in Russian).

Yakubenko A.Tehnologiya BIM. Principy raboty v Revit[BIM Technology. Principles of work in Revit]. (Checked : 20.08.2016). (in Russian).

Yakubenko A.Sozdanie proekta. Pervaya praktika[Creating a project. The first practice]. (Checked : 20.08.2016). (in Russian).

DBN V.2.6-31:2006. Konstrukcії budinkіv і sporud. Teplova іzolyacіya budіvel' [DBN B.2.6-31: 2006. Construction of buildings and structures. Thermal insulation of buildings]. [Valid from 2006-01-01]. The publication is official; Kyiv : Ministry of Construction, Architecture and Housing and Communal Services of Ukraine, 2006, 73 p.(Checked: 03/09/2020). (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Горбунова Л. И., Субботина Е. А. Использование информационных технологий в процессе обучения. Москва : Молодой ученый, 2013. № 4. С. 544−547. URL :  http://moluch.ru/archive/51/6685/ Загл. с экрана. (Проверено : 20.08.2016).

Пархоменко Е. И. Применение современных информационных технологий в обучении студентов техническим дисциплинам. Проблемы и перспективы развития образования : матер. II междунар. науч. конф. Пермь : Меркурий, 2012. С. 151−153. URL : http://moluch.ru/conf/ped/archive/58/2256/ Загл. с экрана. (Проверено: 20.08.2016).

Петрова Елена. Эксперимент с информационной моделью коттеджа. URL : http://bim-proektstroy.ru/?p=1250. (Проверено : 20.08.2016).

Петрова Е. Современные технологии проектирования и строительства зданий. Эксперимент с иформационной моделью коттеджа. URL : http://bim-proektstroy.ru/?p=1250/(Проверено : 20.08.2016).

Якубенко А. Технология BIM. Принципы работы в Revit. URL : http://sapr-journal.ru/uroki-revit/uroki-revit-1-texnologiya-bim-principy-raboty-v-revit/(Проверено : 20.08.2016)

Якубенко А. Создание проекта. Первая практика. URL : http://sapr-journal.ru/uroki-revit/uroki-revit-4-sozdanie-proekta-pervaya-praktika/(Проверено : 20.08.2016).

ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. [Чинні від 2006-01-01]. Вид офіц. Київ : Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 2006. 73 с. URL : http://eurobud.ua/uploads/files/pinoplast_norm_doc/4%20DBN%20B.2.6-31-2006.pdf. (Перевірено : 09.03.2020). (Державні будівельни норми України).