Проблеми відновлення будівництва масштабних інфраструктурних споруд після довготривалої перерви

Автор(и)

  • G. M, Agieieva Національний авіаційний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9376-8753
  • К. P. Kafiev ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7311-088X

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.070720.10.636

Ключові слова:

аеропорт, привокзальна площа, паркінг, науково-технічний супровід, довготривала перерва будівництва об’єкта, зношування, дефекти, зміни планувальних та конструктивних рішень споруди

Анотація

Постановка проблеми. Розвиток аеропортів супроводжується будівництвом нових, реконструкцією та модернізацією існуючих будівель і споруд. Цей процес вимагає освоєння великих капіталовкладень, що в сучасних умовах України не завжди припускає безперервне зведення масштабних споруд, до яких може бути віднесений багаторівневий паркінг на 2 038 машино-місць у Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Мета статті – узагальнити досвід науково-технічного супроводу (НТС) відновлення будівництва масштабної інфраструктурної споруди на території Міжнародного аеропорту «Бориспіль» після довготривалої перерви та обґрунтувати необхідність виділення організації, методики та складу таких робіт в окремий етап, не передбачений чинними нормами з НТС. Стаття містить систематизацію та аналіз проблем відновлення будівництва масштабних інфраструктурних об’єктів після довготривалої перерви. Проблеми їх рішення висвітлені на засаді науково-технічного супроводу будівництва (НТС-б) 1-го пускового комплексу паркінгу в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» (коригування). Наведено результати низки науково-технічних робіт. Структуровано характерні види проявів зношування і дефекти конструкцій споруди. Проаналізовано реорганізацію планувальних рішень привокзальних площ у перебігу реконструкції аеропортів. Висвітлено роль багаторівневих паркінгів у формуванні сучасної технологічної структури аеровокзальних комплексів. Висновки. Закінченню будівництва масштабних споруд після довготривалої перерви обов’язково повинен передувати етап досліджень технічного стану об’єкта. Дослідження повинні тривати і в перебігу продовженого будівництва. Окрім установлення відповідності технічного стану проєктним рішенням необхідно враховувати і ті зміни, які можуть статися в законодавстві України у галузі будівництва стосовно забезпечення надійності та конструктивної безпеки  будівель, споруд та основ. На засаді виконання комплексу досліджень необхідне виконання проєкту коригування реально існуючих параметрів технічного стану і конструктивних рішень об’єкта в цілому. Беззаперечними складовими  закінчення будівництва, в разі встановлення невідповідності вимогам архітектурних і технологічних норм, повинні бути здійснені коригування планувальних і технологічних рішень первинного проєкту і, в подальшому, їх реалізація.  Організаційно комплекс перелічених досліджень повинен об’єднуватися вимогами до робіт із відновлення будівництва, не передбачених чинними нормами з науково-технічних супроводів будівництва та проектування. Враховуючи специфіку проведених досліджень, отриманих результатів та запропонованих рекомендацій та рішень, доцільно вимоги до науково-технічного супроводу відновлення будівництва  викласти як зміни до чинних ДБН.

Біографії авторів

G. M, Agieieva, Національний авіаційний університет

Кафедра містобудування, канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

К. P. Kafiev, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

Проектний відділ, канд. техн. наук

Посилання

Agieieva G.M. and Volkova A.V. Pryvokzalʹni plošči: reorhanizacija planuvalʹnyx rišenʹ pid čas rekonstrukciji aeroportiv [Railway stations: reorganization of planning decisions during the reconstruction of airports]. Problemy rozvytku misʹkoho seredovyšča [Problems of urban environment development]. 2017. Iss. 3 (19). Pp. 36−49. (in Ukrainian).

Budivnyctvo parkinhu v DP MA «Boryspilʹ». Proektna dokumentacija: Arxitekturni rišennja. Tom 4. 02.2-14/3- 5-1-AR1; Metalevi konstrukciji. Tom 6, 4-1 “6”/24KM31; Konstrukciji zalizobetonni. Tom, 5 31-08-2010-KIP-KZB [Construction of a parking lot in a state-owned enterprise Boryspil International Airport. Design documentation: Architectural solutions. Vol. 4, 02.2-14 / 3- 5-1-AP1; Metal structures. Vol. 6, 4-1 "6" / 24KM31; Reinforced concrete structures. Vol. 5 31-08-2010-KIP-KZB]. Kyiv : State Enterprise "Kyivmetalproject" of Public Joint Stock Company "Kievproject", 2017. (in Ukrainian).

DBN V.1.2-5:2007. Systema zabezpečennja nadijnosti ta bezpeky budivelʹnyx ob`jektiv. Naukovo-texničnyj suprovid budivelʹnyx ob`jektiv[SCN B.1.2-5:2007. System for ensuring the reliability and safety of construction sites. Scientific and technical support of construction sites]. [Valid from 2008-01-01]. Official edition. Kyiv: Minregionbud of Ukraine, 2007, 16 p. (State Building Codes of Ukraine). (in Ukrainian).

DBN V.2.3-22:2009. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Osnovni vymohy proektuvannja [Transport facilities. Bridges and pipes. Basic design requirements]. [Valid from 2010-03-01]. Official edition. Kyiv : Minregionbud of Ukraine, 2009, 73 p. (in Ukrainian).

Zvit pro texnične obstežennja budivelʹnyx konstrukcij parkinhu DP MA «Boryspilʹ» [Report on technical inspection of the building structures of the state-owned enterprise parking Boryspil International Airport]. Kyiv : Prime Project LTD, 2016, 138 p. (in Ukrainian).

Budivnyctvo parkinhu v DP MA «Boryspilʹ». I puskovyj kompleks : zit pro naukovo-texničnyj suprovid [Building a parking lot in a state-owned enterprise “Boryspil International Airport”. The first launcher : Report on scientific and technical support]. Parts 6, 7, 9. Kyiv : State enterprise “State research institute of building constructions”, 2018, 126 p. (in Ukrainian).

Kucevyč V.V., Kysilʹ S.S., Bilyk A.S. and Kalafat K.V. Pryncypy arxitekturno-planuvalʹnoji orhanizaciji bahatopoverxovyx avtostojanok : kolektyvna naukova monohrafija [Principles of architectural and planning organization of multi-storey car parks]. Kyiv : Kyiv National University of Technologies and Design, Ukrainian Steel Construction Center, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2019, 184 p. (in Ukrainian).

Lajnis A.L., Razuvaev D.A. and Lomov P.O. Soprjazhenie podhodnyh nasypej s mostami i puteprovodami [Conjugation of approach fill with bridge and overbridge]. Vestnik SibADI [The Russian Automobile and Highway Industry Journal]. 2016, iss. 2(48), pp. 110−120. (in Russian).

Posobie po proektirovaniju ajerovokzal'nyh kompleksov ajeroportov (k SNiP ІІ-85-80 Vokzaly). Chast' 1. Ajerovokzal'nye kompleksy vozdushnyh trass SSSR [Aid for the design of airport complexes of airports (to SNiP II-85-80 Stations). P. 1. USSR air terminal complexes]. Moscow : State design survey and scientific research Institute of civil aviation “Aeroproject”, 1988, 276 p. (in Russian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження