DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.070720.22.637

Класифікація комунікативних просторів ТРЦ за розміром та типом планувальної організації

O. V. Berezko

Анотація


Постановка проблеми. Останнім часом усе більшою стає невідповідність практики архітектури з її теоретичними проробками нормативна база частково недосконала та застаріла. Частішають випадки суперечностей у різних нормативних документах та навіть відсутності норм проектування на нові типи будівель. Винятком не стали і торгово-розважальні центри (ТРЦ або мол). На жаль, нормативна база, а саме ДБН, у якому описані основні норми для підприємств торгівлі, не відображає належно норми та типологію сучасних ТРЦ. Саме тому типологізація архітектурного середовища постає одним із важливих завдань науковців у цій галузі. Аналіз публікацій. Матеріали статті спиралися на такі праці: Besemer S. «Shopping-Center der Zukunft. Planung und Gestaltung», Maitland B. «Shopping mall. Planning and Designs», Dönhöfer K. «Shopping mall und neue Einkaufszentren». Також у статті використано схеми, фото та інформація з книг Broto C. «Today’s Shopping Malls» та «New Shopping Malls». Мета цього дослідження − розробити класифікацію комунікативних просторів ТРЦ за такими критеріями як розмір та тип планувальної організації. Висновок.
Проведено аналіз десяти молів, розташованих у різних країнах Європи, що мають різний розмір та різну планувальну організацію. На основі аналізу цих молів було створено класифікацію комунікативних просторів за розміром: малий, середній, великий. Проаналізовано вже існуючі класифікації молів за планувальною організацією. З’ясувавши, що саме комунікативний простір постає основою для визначення планувальної організації молів, автор пропонує застосувати вже існуючі типи планувальних організацій молів. Під час дослідження обраних молів виявлено ТРЦ, планувальну організацію яких не можна віднести до жодного з існуючих типів. Таким чином, на основі планувальних схем міста визначено три нові типи планувальної організації комунікативного простору молів: радіально-кільцева, променева або зірчаста та пелюсткова. Подібно до міст у таких комунікативних просторах з’являються площі, озеленені сквери, малі архітектурні форми та місця для перформансів. У таких комунікативних просторах створено для людей атмосферу, схожу до середовища міського центру.

Ключові слова


мол; планувальна організація; ТРЦ; торгово-розважальний центр; комунікативний простір; орендна площа; типологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivanochko U.I. and Linda S.M. Metodychni problemy typolohii ta klasyfikatsii budivel ta sporud [Methodological problems of typology and classification of buildings and structures]. Visnyk Natsional’nogo universitetu “Lvivska politekhnika”. Seriia “Arkhitektura” [Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series “Architecture”]. 2010, no. 674, pp. 32–36. (in Ukrainian).

DBN V.2.2-23:2009. Pidpryiemstvo torhivli. Budynki I sporudy [DBN V.2.2-23:2009.Trade enterprises. Buildings and structures]. Effective from 08/01/2019, publ. offic. Kyiv : Minrehionbud Ukrainy, 2009, 48 p. (State Building Norms of Ukraine). (in Ukrainian).

Basic Information. Centrum Janki: wesbite. (Accessed: 07.04.2020).

Westside Bruennen. Daniel Libeskind. ArchDaily: website. URL: https://www.archdaily.com/101991/ westside-bruennen-daniel-libeskind. (Accessed: 07.04.2020).

RUND UM DIE SCS // SCS – Shopping City Süd : website. URL: https://www.scs.at/centre (accessed: 07.04.2020).

Field’s. Field’s : website. (Accessed: 07.04.2020).

Broto C. New Shopping Malls. Barcelona : Links International, 2007.

Einkaufszentren: planen – bauen – umbauen – instandsetzen. Edited by Müller N. Ernst & Sohn Special. Ernst, Verlag für Architektur und Techn, 2007, vol. 2, wiss.

Broto C. Todays Shopping Malls. Barcelona : Links International, 2007.

Berezko O. Walkways analysis of “Złote Tarasy” mall in Warsaw. Heodeziia, arkhitektura ta budivnytstvo: materialy 5-y Mizhnarodnoi konferentsii [Geodesy, architecture and construction: proceedings of 5th Int. conf.]. Lviv, Nov. 21–23, 2013. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2013, pp. 150–151.

Tasan-Kok T. Budapest, Istanbul And Warsaw: Institutional And Spatial Change. Delft: Eburon Academic Publishers, 2004.

Mediterranean Cosmos Mall. Mediterranean Cosmos Mall : website. URL: http://www.medcosmos.gr/en (Accessed: 07.04.2020).

Maitland B. Shopping mall. Planning and Designs. London : Construction Press, 1985.

Besemer S. Shopping-Center der Zukunft. Planung und Gestaltung. Wiesbaden : Deutscher Universitats-Verlag GmbH, 2004.

Bezliubchenko O.L., Zavalnyi O.L. and Chernonosova T.O. Planuvannia i blahoustrii mist [City planning and landscaping]. Kharkiv : KhNAMH, 2011, 190 p. (in Ukrainian).

Dönhöfer K. Shopping mall und neue Einkaufszentren Urbaner Wandel in Berlin. Berlin : Dietrich Reimer Verlag GmbH, 2008.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Іваночко У. І., Лінда С. М. Методичні проблеми типології та класифікації будівель та споруд. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Архітектура». 2010. № 674. С. 32–36.


ДБН В.2.2-23:2009. Підприємства торгівлі. Будинки і споруди. [Чинні з 01.08.2019]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. 48 с. (Державні будівельні норми України).


Basic Information. Centrum Janki : веб-сайт. URL: https://chjanki.pl/en/about/basic-information/ (дата звернення: 07.04.2020).


Westside Bruennen. Daniel Libeskind. ArchDaily : веб-сайт. URL: https://www.archdaily.com/101991/westside-bruennen-daniel-libeskind (дата звернення: 07.04.2020). 


RUND UM DIE SCS. SCS – Shopping City Süd : веб-сайт. URL: https://www.scs.at/centre (дата звернення: 07.04.2020).


Field’s. Field’s : веб-сайт. URL: http://www.fields.dk (дата звернення: 07.04.2020).


Broto C. New Shopping Malls. Barcelona : Links International, 2007.


Einkaufszentren: planen – bauen – umbauen – instandsetzen / За ред. Müller N. Ernst & Sohn Special. Ernst, Verlag für Architektur und Techn. 2007. Vol. 2. Wiss.


Broto C. Today’s Shopping Malls. Barcelona : Links International, 2007.


Berezko O. Walkways analysis of “Złote Tarasy” mall in Warsaw. Геодезія, архітектура та будівництво : матер. V Міжнар. конф. (м. Львів, 21–23 листопада 2013 р.). Львів : Вид-во «Львівської політехніки», 2013.
С. 150–151.


Tasan-Kok T. Budapest, Istanbul And Warsaw: Institutional And Spatial Change. Delft: Eburon Academic Publishers, 2004.


Mediterranean Cosmos Mall. Mediterranean Cosmos Mall : веб-сайт. URL: http://www.medcosmos.gr/en  (дата звернення: 07.04.2020).


Maitland B. Shopping mall. Planning and Designs. London: Construction Press, 1985.


Besemer S. Shopping-Center der Zukunft. Planung und Gestaltung. Wiesbaden: Deutscher Universitats-Verlag GmbH, 2004.


Безлюбченко О. Л., Завальний О. Л., Черноносова Т. О. Планування і благоустрій міст. Харків : ХНАМГ, 2011. 190 с.


Dönhöfer K. Shopping mall und neue Einkaufszentren Urbaner Wandel in Berlin. Berlin: Dietrich Reimer Verlag GmbH, 2008.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі