DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.010920.25.650

Визначення основних критеріїв за вибухопожежною та пожежною небезпекою у виробництвах біопалива

S. M. Garmash, A. S. Сhernova

Анотація


Постановка проблеми. Суттєва перевага виробництва біоетанолу полягає у використанні поновлюваних джерел енергії. З липня 2021 року бензин, вироблений і реалізований в Україні, повинен на 5 % складатися з біоетанолу. У процесі виробництва біопалива в країнах Європи більшість смертельних випадків відбувається через недооцінку можливості надзвичайних ситуацій. Пожежо- і вибухобезпечність підприємств – один із найважливіших напрямків у захисті людей та навколишнього середовища від тяжких наслідків. Для проведення профілактичних заходів із пожежо- та вибухонебезпеки необхідне визначення основних критеріїв за вибухопожежною та пожежною небезпекою виробництв біоетанолу на кожному підприємстві. Мета статті − визначення надлишкового тиску вибуху для парів біоетанолу та розміру зони, яка обмежує область концентрацій, що перевищують нижню концентраційну межу поширення полум'я. Висновки.Встановлено результати розрахунку значень критеріїв за вибухопожежною та пожежною небезпекою для біоетанолу, який отримують на модернізованих цукрових підприємствах. Розмір зони (Rнкмп), яка обмежує область концентрацій, що перевищують нижню концентраційну межу поширення полум'я (Снкмп), складає 7,8 м. Надлишковий тиск вибуху для парів етанолу складає 14,37 кПа. З метою наочного відображення пожежної небезпеки та проведення пожежопрофілактичної роботи під час виробництва біоетанолу необхідно розробляти пожежно-технічні карти. Приміщення виробництва біоетанолу повинні бути забезпечені природною і механічною аварійною вентиляцією, максимально механізованими й автоматизованими, обладнані автоматичними засобами пожежогасіння та автоматичною пожежною сигналізацією.

Ключові слова


критерії за вибухопожежною та пожежною небезпекою; біоетанол; безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Bioetanol v benzine s 2021 goda [Bioethanol in gasoline since 2021]. (Accessed: 10 April 2020). (in Russian).

Garmash S.N. Biokonversiya othodov agrarnogo sektora ekonomiki s cel'yu polucheniya bioetanola [Bioconversion of waste from the agricultural sector to produce bioethanol]. Vіsnik Dіpropetrovs'kogo derzhavnogo agrarno-ekonomіchnogo unіversitetu [Bulletin of the Dnipropetrovsk State Agrarian-Economic University]. 2016,

no. 1, pp. 32−36. (in Russian).

Garmash S.N., Gerasimenko V.A. and Runova G.G. Ekobiotekhnologiya pererabotki othodov s cel'yu polucheniya bioetanola [Ecobiotechnology of waste processing in order to obtain bioethanol]. Stroitel'stvo, materialovedenie, mashinostroenie. [Construction, Materials Science, Mechanical Engineerin]. 2015, vol. 83,

pp. 77−83. (in Russian).

GOST 12.1.004-91. Mezhgosudarstvennyj standart. Sistema standartov bezopasnosti truda. Pozharnaya bezopasnost'. Obshchie trebovaniya [Interstate standard. Occupational safety standards system. Fire safety. General requirements]. Moscow : Standartinform Publ., 1991, 50 p. (in Russian).

GOST 33872-2016. Mezhgosudarstvennyj standart bioetanol toplivnyj denaturirovannyj. Tekhnicheskie usloviya [Interstate standard bioethanol fuel denatured. Technical conditions]. Moscow : Standartinform Publ., 2017,

11 p. (in Russian).

DSTU 7687:2015. Benzini avtomobіl'nі Єvro. Tekhnіchnі umovi [DSSTU 7687:2015. Gasoline Automotive Euro. Technological mind]. Official edition. Effective from 05.28.2015. Kyiv : DP “UkrNDNC” Publ., 2015, 16 p.

(in Ukrainian).

DSTU B V.1.1-36:2016. Viznachennya kategorіj primіshchen', budinkіv ta zovnіshnіh ustanovok za vibuhopozhezhnoyu ta pozhezhnoyunebezpekoyu [Determining the categories of premises, buildings and outdoor installations by explosion and fire hazard]. Official edition. Effective from 01.01.2017. Kuiv : Minregion of Ukraine, 2016, 17 p. (in Ukrainian).

Marchenko V.M. and Kіt A.V. Analіz potencіalu virobnictva bіoetanolu z cukrovih buryakіv v Ukraїnі [Analysis of the potential of bioethanol production from sugar beets in Ukraine]. Agrosvit [Agrarian world]. 2018,

no. 22, pp. 21−27. (in Ukrainian).

Pozharoopasnye svojstva. Bioetanol [Fire hazardous properties. Bioethanol]. Accessed: 10 April 2020. (in Russian).

Strategіchnі prіoriteti vіdrodzhennya spirtovoї galuzі v kontekstі zmіcnennya energetichnoї samodostatnostі Ukraїni [Strategic priorities for alcohol distillery in the context of energy self-sufficiency in Ukraine]. Accessed: 10 April 2020. (in Ukrainian).

Tripol's'ka G.S. Vikoristannya bіopaliva gromads'kim dorozhnіm transportom yak odin z іnstrumentіv stimulyuvannya popitu na bіopalivo v Ukraїnі [The use of biofuels by public road transport as one of the tools to stimulate demand for biofuels in Ukraine]. Vіdnovlyuvana energetika [Renewable energy]. 2019, no. 4, pp. 85−91.

(in Ukrainian).

Amin Md. and Tanjin Khan Faisal Amyotte and Paul. A Bibliometric Review of Process Safety and Risk Analysis. Process Safety and Environmental Protection. 2019, vol. 126, pp. 366−381.

Calvo Olivares, Rivera Selva and Núñez McLeod. Database for accidents and incidents in the fuel ethanol industry. Jorge Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2015, vol. 38, рр. 276−297.

Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. Accessed: 10 April 2020.

Wu Hao, Peñarrubia Igor; Cui Lin and Zhao Jinsong. Process safety management considerations for biofuel production. Frontiers of Engineering Management. 2017, vol. 4, iss. 3, pp. 357−367.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Биоэтанол в бензине с 2021 года. URL: https://ubr.ua/market/industrial/bioetanol-v-benzine-s-2021-hoda-vyrastut-li-tseny-i-pochemu-neftepererabatyvajushchie-kompanii-protiv-3892881 (дата звернення 10.04.2020).


Гармаш С. Н. Биоконверсия отходов аграрного сектора экономики с целью получения биоэтанола. Вісник Діпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2016. № 1. С. 32−36.


Гармаш С. Н., Герасименко В. А., Рунова Г. Г. Экобиотехнология переработки отходов с целью получения биоэтанола. Строительство, материаловедение, машиностроение. 2015. Вып. 83. С. 77−83. 


ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. Москва : Стандартинформ, 1991. 50 с.


ГОСТ 33872-2016. Межгосударственный стандарт. Биоэтанол топливный денатурированный. Технические условия. Москва : Стандартинформ, 2017. 11 с.


ДСТУ 7687:2015. Бензини автомобільні Євро. Технічні умови. Вид. офіц. [Чинний від 2015.05.28]. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2015. 16 с. (Державний стандарт України).


ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Вид. офіц. [Чинний від 2017.01.01]. Київ : Мінрегіон України, 2016. 17 с. (Державний стандарт України). 

Марченко В. М., Кіт А. В. Аналіз потенціалу виробництва біоетанолу з цукрових буряків в Україні. Агросвіт. 2018. № 22. С. 21−27.


Пожароопасные свойства. Биоэтанол. URL: https://helpiks.org/6-53806.html (дата звернення 10.04.2020).


Стратегічні пріоритети відродження спиртової галузі в контексті зміцнення енергетичної самодостатності України. URL: http://ukrspirt.com/news/novini_pidpriemstva/strategichni-prioriteti-vidro-1-ennya-spirtovoyi-galuzi-v-konteksti-zmicnennya-energetichnoyi-samodostatnosti-ukrayini.html (дата звернення 10.04.2020)


Трипольська Г. С. Використання біопалива громадським дорожнім транспортом як один з інструментів стимулювання попиту на біопаливо в Україні. Відновлювана енергетика. 2019. № 4. С. 85−91.


Amin Md., Tanjin Khan, Faisal Amyotte Paul. A Bibliometric Review of Process Safety and Risk Analysis. Process Safety and Environmental Protection. 2019. Vol. 126. Рp. 366−381.


Calvo Olivares, Rivera Selva, Núñez McLeod. Database for accidents and incidents in the fuel ethanol industry. Jorge Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2015. Vol. 38. Рр. 276−297.


Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and  2003/30/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF. (Дата звернення: 10.04.2020).


Hu Hao, Peñarrubia Igor, Cui Lin, Zhao Jinsong. Process of safety management considerations for biofuel production. Frontiers of Engineering Management.2017. Vol. 4, іss. 3. Рp. 357−367.


Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі