DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.010920.47.653

Синергетична інтерпретація алогічних біфуркацій відкритих систем

Yu. I. Dubrov

Анотація


Вступ. З огляду на те, що в статті [1] поряд із логічними біфуркаціями зустрічаються алогічні біфуркації, виникла необхідність з'ясування їх джерел. Із цією метою проведено аналіз можливих джерел алогічних біфуркацій. При цьому згадуються алогічні біфуркації, що зустрічаються в різних галузях науки. Основна частина. Як робочу гіпотезу автор пропонує завжди включати у свої дослідження аксіому: алогічні біфуркації відкритих систем з'являються, коли керівні параметри визначаються безпосередньо антропоморфною системою. Запропонована гіпотеза базується на тому, що синоніми, які замінять, наприклад, імена об'єктів розпізнавання, роблять це з натхнення антропоморфної системи або запозичують їх у довготривалої пам'яті відкритої системи, що знижує ймовірність появи алогічних біфуркацій. Передбачається, що виникнення алогічних біфуркацій відкритих систем − це наслідок кооперації раніше існуючої, можливо навіть генетичної пам'яті, з її наявною в сучасному пам'яттю. Як показала практика, виключити алогічну біфуркацію з довготривалої пам'яті людини практично неможливо. У зв'язку із цим виникає припущення, що ця біфуркація сприймається антропоморфною системою як органічна, що робить її хронічною. Передбачається, що алогічні біфуркації з'являються тоді і тільки тоді, коли керівні параметри генеруються по натхненню антропоморфної системи. З метою необхідності виявлення причин виникнення алогічних біфуркацій проведено синергетичний аналіз їх виникнення з дійсними фактами. В роботі розглядається питання паразитування псевдоавторів, які дозволяють незаслужено привласнювати чужі досягнення з посиланнями на їх синергетичний характер. Висновки. Синергетична інтерпретація біфуркацій відкритих систем дозволяє припускати, що виникнення алогічних біфуркацій − це наслідок кооперації існуючої довготривалої пам'яті з наявною в теперішньому часі пам'яттю.Ключові слова


закрита і відкрита системи; антропоморфна система; генетична пам'ять; алогічні біфуркації; синергетичний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Dubrov Yu.I. Synerhetychna interpretatsiya bifurkatsiy vidkrytykh system [Synergetic interpretation of bifurcations of open systems]. Visnyk Prydniprovs’koyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2019, no. 6, pp. 26–31. (in Russian).

Dubrov Yu.I., Volchuk V.M. and Bolshakov V.I. Oblast' funktsionirovaniya antropomorfnoy sistemy[Scope of anthropomorphic system functioning]. Visnyk Prydniprovs’koyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2018, no. 4, pp. 10–16.

(in Russian).

De Cruy Paul Henry. Bor'ba s bezumiyem [The fight against madness]. Moscow : Publishing House of Foreign Literature, 1960, 52 c. (in Russian).

Dubrov Yu.I. Synergetic Aspects of Simulated Technologies. Cybernetics and Systems Analysis.2018, vol. 54,

no.6, pp. 860−866.

Wiener N. Kibernetika [Cybernetics]. Moscow : Soviet Radio Publ., 1958, 215 p. (in Russian).

Dubrov Yu.I. and Volchuk V.M. Mozhlyvi ryzyky znyzhennya vymoh do rivnya naukovykh pratsʹ [Possible risks to reduce requirements to scientific work level]. Visnyk Prydniprovs’koyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2019, no. 6,

pp. 26–31. (in Ukrainian).

Dubrov Yu.I. and Volchuk V.M.Odin iz aspektov razvitiya nauki [One aspect of the development of science].Dynamics of the development of world science : Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference.Vancouver, Canada,2019, 20−22 November, рp. 396−401. (in Russian).

Dubrov Yu.I. O nekorrektnykh zadachakh psikhodiagnostiki [About ill-posed problems ofpsychological assessment]. Visnyk Prydniprovs’koyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2018, no. 2, pp. 26–30. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дубров Ю. І. Синергетична інтерпретація біфуркацій відкритих систем. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2019. № 6. С. 26–31. URL: http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/191833


Дубров Ю. И., Волчук В. Н., Большаков В. И. Область функционирования антропоморфной системы.Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2018. № 4. С. 10–16. URL: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.231018.10.305


Де Крюи Поль Генри. Борьба с безумием. Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. 52 c.


Dubrov Yu. I. Synergetic Aspects of Simulated Technologies. Cybernetics and Systems Analysis. 2018. Vol. 54. №. 6. Pp. 860−866. URL : http://DOI 10.1007/s10559-018-0088-y


Винер Н. Кибернетика. Москва : Советское радио, 1958. 215 с.


Дубров Ю. І., Волчук В. М. Можливі ризики зниження вимог до рівня наукових праць. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2019. № 3. С. 19−23. URL : http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/177863

 

Дубров Ю. И., Волчук В. Н. Один из аспектов развития науки.Dynamics of the development of world science : III Междунар. науч.-практ. конф. (20−22 ноября 2019 года), Ванкувер, Канада.2019. С. 396−401. URL : http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/dynamics-of-the-development-of-world-science_18-20.12.2019. pdf

 

Дубров Ю. И. О некорректных задачах психодиагностики. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2018. № 2. С. 26−30.


Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі