Охорона праці під час використання хімічних речовин на робочих місцях у контексті міжнародних документів

Автор(и)

  • M. M. Plis Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine
  • S. M. Garmash Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine
  • V. O. Gerasimenko Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine
  • I. P. Kushnir Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.010920.82.658

Ключові слова:

охорона праці, міжнародні документи, нормативно-правові документи, небезпечні хімічні речовини, хімічна безпека

Анотація

Постановка проблеми. Україна бере участь у міжнародних договорах, які стосуються охорони праці: Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці; Директиви Європейського союзу; Договори та угоди, підписані в рамках Співдружності незалежних держав; Двосторонні договори та угоди. Тому стали актуальними вивчення та аналіз міжнародних документів із вирішення проблеми охорони праці, захисту здоров’я людини та навколишнього середовища, пов’язані з виробництвом та використанням хімічних речовин. Мета − дослідження міжнародних та вітчизняних нормативно-правових документів із питань безпечного використання хімічних речовин на робочих місцях.Висновки. В умовах безперервного науково-технічного прогресу, глобального зростання виробництва хімічних речовин і змін в організації праці необхідно вживати відповідних узгоджених заходів на міжнародному рівні, підвищувати рівень інформування людей про хімічні  небезпечні фактори та засоби захисту від них і використовувати його для формування системного підходу до охорони праці в умовах використання хімічних речовин на робочих місцях. Упровадження в Україні положень міжнародних документів щодо хімічних речовин дає перспективу більш осмисленої співпраці з виробниками хімічної продукції країн Європейського союзу, а на основі удосконалення системи поводження з хімічними речовинами – підвищувати рівень хімічної безпеки як однієї із складових національної безпеки України. Впровадження запропонованої системи охорони праці та Плану безпечного використання небезпечних хімічних речовин допоможе підвищити рівень безпеки на робочому місці і зменшити їх негативний вплив на працівників та навколишнє середовище підприємств.

Біографії авторів

M. M. Plis, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.

S. M. Garmash, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності,  канд. с.-г. наук, доц.

V. O. Gerasimenko, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, канд. хім. наук, доц.

I. P. Kushnir, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, асист.

Посилання

Barasii M.I., Levchenko O.Ye., Kozachok V.Yu. and Barkevych V.A. Mizhnarodni orhanizatsii ta prohramy v oblasti khimichnoi bezpeky [International organizations and programs in the field of chemical safety]. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia [Occupational safety when working with chemicals]. Kyiv, 2011, iss. 29. pp. 179−191. (Accessed: 10 April 2020). (in Ukrainian).

Bezpeka pratsi pry roboti z khimichnymy rechovynamy: instruktsiia MOP [Occupational safety when working with chemicals: ILO instruction]. Geneva : International Labor Office, 2001.

Venediktov V.S., Hrokholskyi V.P., Inshyn M.I., Klemparskyi M.M., Melnyk K.Yu., Muzychuk O.M. and Shopina I.M. Okhorona pratsi: yevropeiski i mizhnarodni standarty ta zakonodavstvo Ukrainy (porivnialnyi analiz) [Occupational safety: European and international standards and legislation of Ukraine (comparative analysis)]. Derzhavnyi departament z pytan adaptatsii zakonodavstva. Ukrainska asotsiatsiia fakhivtsiv trudovoho prava [State Department for Approximation of Legislation. Ukrainian Association of Labor Law Specialists]. Kharkiv−Kyiv, 2006, 680 p. (in Ukrainian).

Garmash S.M., Gerasimenko V.O., Plis M.M. and Malinovska N.V. Shlyahi pidvishennya rivnya himichnoyi bezpeki v Ukrayini [Ways to increase the level of chemical safety in Ukraine]. Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie [Construction, Materials Science, Mechanical Engineering]. 2018, iss. 105, Dnipro, pp. 252−258.

(in Ukrainian).

Dyrektyva Soveta ES 98/24 po obespechenyiu bezopasnosty y okhrane zdorovia rabotnykov na rabochem meste pry nalychyy ryskov ot deistvyia khymycheskykh veshchestv [Council Directive 98/24 on the safety and health of workers at work in the presence of risks from the effects of chemicals]. (in Russian).

Zahalnoderzhavna prohrama adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu [National Program for Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Legislation of the European Union]. Cabinet of Ministers of Ukraine Order. August 17, 2011, no. 790. (in Ukrainian).

Ivchuk Yu.Yu. Okhorona pratsi: Mizhnarodni ta yevropeiski vymohy [Labor protection: International and European requirements]. Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka [Actual problems of law: theory and practice]. Kyiv, 2013, no. 26. (in Ukrainian).

Kobylianskyi Ye.O. and Manhliieva T.N. Vymohy Yevropeiskoho Soiuzu v sferi okhorony pratsi ta promyslovoi bezpeky conferences [Requirements of the European Union in the field of labor protection and industrial safety]. (Accessed: 10 April 2020). (in Ukrainian).

Kozak Z.Ya. Stanovlennia ta rozvytok aktiv Mizhnarodnoi orhanizatsii pratsi z bezpeky ta hihiieny pratsi [Formation and development of acts of the International Labor Organization on occupational safety and health]. Forum prava [Forum prava]. 2008, no 3, pp. 229−234. (in Ukrainian).

Konventsiia pro zapobihannia velykykh promyslovykh avarii № 174. Konvencії ta rekomendacії MOP. [Convention about the Prevention of Major Industrial Accidents no. 174. Conventions and Recommendations of ILO]. Zheneva, 1991. (in Ukrainian).

Konventsiia pro bezpeku v zastosuvanni khimichnykh rechovyn na vyrobnytstvi № 170 [Convention on the Safety of Chemicals in Industrial Use no. 170]. Konventsii ta rekomendatsii MOP [Conventions and Recommendations of ILO]. Geneva, 1993. (in Ukrainian).

Levchenko O.Ye. Khimichna bezpeka yak element natsionalnoi bezpeky [Chemical safety as an element of national security]. Nauka i praktyka Mizhvidomchyi medychnyi zhurnal [Science and practice Interdepartmental medical journal]. Kyiv, 2014, no. 1 (2), pp. 38−49. (in Ukrainian).

Lysenko I.V. and Plys M.M. Osnovni polozhennia Rehlamentu «REACH» v konteksti vyrishennia problemy khimichnoi bezpeky Ukrainy [The main provisions of the Regulation "REACH" in the context of solving the problem of chemical safety of Ukraine]. Suchasni problemy profesiinoi ta tsyvilnoi bezpeky:I Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia [Modern problems of professional and civil safety:I International Scientific and Practical Internet Conference]. Dnipro, 2020, pp. 44−47. (in Ukrainian).

Malook M.V. and Plys M.M. Klasyfikatsiia khimichnoi produktsii za Rehlamentom «REACH» v konteksti zabezpechennia khimichnoi bezpeky v Ukraini [Classification of chemical products under the Regulation "REACH" in the context of chemical safety in Ukraine]. Suchasni problemy profesiinoi ta tsyvilnoi bezpeky :I Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia [Modern problems of professional and civil safety :I International Scientific and Practical Internet Conference]. Dnipro, 2020, pp. 36−39. (in Ukrainian).

MOT-SUOT 2001 Nastanova z system upravlinnia okhoronoiu pratsi [Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001)]. (in Ukrainian).

Nykyforova O.A. and Sydorenko H.H. Problemy transformatsii natsionalnoho zakonodavstva v sferi okhorony pratsi do standartiv YeS [Problems of transformation of national legislation in the field of labor protection to EU standards]. Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen [Transport systems and transportation technologies]. 2015,

iss. 10, pp. 93–97. (in Ukrainian).

Rehlament REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals − Rehystratsyia, Otsenka, Razreshenye y ohranychenye Khymycheskykh veshchestv), № 1907/2006 ot 18 dekabria 2006 hoda [REACH Regulation (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals − Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals]. Ofytsyalnыi Zhurnal Evropeiskoho Soiuza [Official Journal of the European Union]. 30 December, 2006. (in Russian).

Rekomendatsiia MOP № 181. [ILO Recommendation № 181]. Rekomendatsiia pro zapobihannia velykykh promyslovykh avarii [Recommendation on the Prevention of Major Industrial Accidents]. Geneva,1993. (in Ukrainian).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia kontseptsii pidvyshchennia rivnia khimichnoi bezpeky [On approval of the concept of increasing the level of chemical safety]. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine no. 1571 of December 17, 2008. (in Ukrainian).

Sohlasovannaia na hlobalnom urovne systema klassyfykatsyy y markyrovky khymycheskykh veshchestv (SHS) [Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)]. United Nations (UN), 2008.

(in Russian).

Stratehycheskyi podkhod k mezhdunarodnomu rehulyrovanyiu khymycheskykh veshchestv (SPMRKhV) [Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM)]. Mezhdunarodnaia konferentsyia po rehulyrovanyiu khymycheskykh veshchestv [International Conference on Chemicals Management]. Dubai,

February 4−6, 2006. (in Russian).

Shashula O.M. Polityka Yevropeiskoho Soiuzu u sferi okhorony pratsi [Polity of the European Union in the field of labor protection]. Aktualni problemy derzhavnohoupravlinnia [Actual problems of public administration]. 2015, no. 2, pp. 170−176. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження