DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.010920.104.660

Мобільне житло для студентів

T. A. Tsymbalova

Анотація


Постановка проблеми. На сучасному етапі світового розвитку мобільне житло використовується дуже широко і має великий типологічний діапазон. Формування структури мобільних житлових технологій визначається соціальними міграційними процесами, пов’язаними, насамперед, із працевлаштуванням та рекреаційно-туристичною діяльністю. У провідних країнах світу перспективною тенденцією став новий функціонально-типологічний напрям − улаштування пересувного житла на період здобуття освіти. Конструктивно-технологічні переваги мобільного житла дозволяють застосовувати його для тимчасового проживання на різноманітних ландшафтах, в тому числі під час освоєння територій, складних для капітального будівництва. Мета роботи −виявлення особливостей створення мобільного житла для студентів на основі вивчення світового досвіду та дослідження можливостей зведення пересувних студентських гуртожитків в умовах постіндустріальної України (на прикладі м. Дніпро). Висновки. У багатьох країнах для створення пересувного житла під час організації студентського проживання найчастіше використовуються житлові осередки блок-контейнерного типу, серед яких найбільше поширені мобільні житла, вироблені на основі технології Cargotecture, та житла капсульного типу. У сучасних соціально-економічних умовах України архітектурно-планувальна організація середовища студентського проживання у гуртожитках капітального житлового фонду застаріла і не відповідає особливостям студентського навчання та влаштування побуту. Використання мобільного житла для студентського проживання має реальні перспективи, оскільки пересувні житлові технології належать до потенційно  екологічних, спрямованих на максимально дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища. 


Ключові слова


пересувні житлові технології; мобільні студентські гуртожитки; екологічна безпека мобільного житла

Повний текст:

PDF

Посилання


Blinov Yu.I. Tentovye zdaniya i sooruzheniya (aspekty myagkih pokrytij i perspektiv razvitiya) [Awning buildings and constructions (aspects of soft coatings and development prospects)].Extended abstract of doctor’s science (tech.) thesis. Moscow, 1991. (in Russian).

Shpilevsky I. (Eds.). Vnesennya zmin do heneralʹnoho planu rozvytku mista Dnipro. Rozdil «Okhorona navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha. Zvit pro stratehichnu ekolohichnu otsinku» [Making changes to the general development plan of the city of Dnipro. Section “Environmental protection. Strategic Environmental Assessment Report”]. Kyiv : DIPROMISTO named after Yu.M. Bilokon, 2019, 64 p. (in Ukrainian).

Panfilov A.V. Osobennosti formirovaniya mobil'nogo zhilishcha dlya vremennogo prebyvaniya (konets XX – nachalo XXI v.) [Features of the formation of a mobile home for temporary stay (end XX − beginning of XXI century]. Extended abstract of candidate’s science (tech.) thesis. Moscow, 2013, 26 p. (in Russian).

Popov A.V. Printsipy formirovaniya arkhitektury studencheskogo zhilishcha vysshikh uchebnykh zavedeniy [The principles of the formation of the architecture of the student housing of higher educational institutions]. Extended abstract of candidate’s science (tech.) thesis. Moscow, 2014, 24 p. (in Russian).

Timanzeva N.L. Printsipy modelirovaniya zhiloy sredy v ekstremal'nykh usloviyakh obitaniya [Principles of modeling a living environment in extreme living conditions]. Extended abstract of candidate’s science (tech.) thesis. Moscow, 2010, 21 p. (in Russian).

Chvylia I.K. Osobennosti formirovaniya mobil'nogo rekreatsionnogo zhilishcha (MRZH) dlya usloviy Ukrainy [Features of the formation of a mobile recreational home for the conditions of Ukraine]. Extended abstract of candidate’s architecture thesis. Moscow, 1994, 22 p. (in Russian).

Tsymbalova T.A. Mobilʹne zhytlo yak funktsionalʹno-typolohichnyy riznovyd suchasnoho zhytlovoho budivnytstva [Mobile housing as a functional-typological variety of the industry of modern building]. Extended abstract of candidate’s architecture thesis. Kharkov, 2019, 22 p. (in Ukrainian).

O2 student village. 2015. URL: http://www.microcompacthome.com/projects

Spacebox − Holland Composites. URL: https://www.spaceboxusa.com/#/locations

The Keetwonen project is for sale now. 2014. URL: https://www.keetwonenforsale.com


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Блинов Ю. И. Тентовые здания и сооружения (аспекты мягких покрытий и перспектив развития): автореф. дисс. ... доктора техн. наук. Москва, 1991. 48 с.


Внесення змін до генерального плану розвитку міста Дніпро. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища. Звіт про стратегічну екологічну оцінку». Відп. за вип. Шпилевський І. Київ : «ДІПРОМісто» ім. Ю. М. Білоконя, 2019. 64 с.


Панфилов А. В. Особенности формирования мобильного жилища для временного пребывания (конец XX – начало XXI в.) : автореф. дисс. … канд. арх. Москва, 2013. 26 с.


Попов А. В. Принципы формирования архитектуры студенческого жилища высших учебных заведений: автореф. дисс. … канд. арх. Москва, 2014. 24 с.


Тиманцева Н. Л. Принципы моделирования жилой среды в экстремальных условиях обитания : автореф. дис. … канд. арх. Москва, 2010. 21с.


Хвыля И. К. Особенности формирования мобильного рекреационного жилища (МРЖ) для условий Украины: автореф. дисс. … канд. арх. Москва, 1994. 22 с.


Цимбалова Т. А. Мобільне житло як функціонально-типологічний різновид сучасного житлового будівництва: автореф. дис. … канд. арх. Харків, 2019. 22 с.


O2 student village. 2015. URL: http://www.microcompacthome.com/projects (дата звернення: 11.08.2017).


Spacebox − Holland Composites. URL: https://www.spaceboxusa.com/#/locations (дата звернення: 20.08.2017).


The Keetwonen project is for sale now. 2014. URL: https://www.keetwonenforsale.com(дата звернення: 03.08.2017).


Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі