Шляхи вдосконалення навчання майбутніх архітекторів у закладі вищої освіти технічного профілю

Автор(и)

  • O. V. Chelnokov Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine
  • S. V. Solohubova Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine
  • I. A. Shvets Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine
  • D. D. Hirkina Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.010920.112.661

Ключові слова:

студенти, архітектура, освіта, навчання, шляхи вдосконалення

Анотація

Проведено ретельний аналіз проблеми вдосконалення навчання в закладах вищої освіти технічного профілю та складнощів, що виникають під час навчання студентів, пов'язаних зі специфікою отримання знань за спеціальністю «Архітектура». Проаналізовано сутність раціонального та ірраціонального способу пізнання, альтернативні педагогічні ресурси мистецької освіти, суперечність творчості та ознаки творчого акту. Розглянуто необхідні складові творчого розвитку, методи розвитку уяви і фантазії та способи розроблення і оцінювання ідей, а також загальні проблеми у навчанні мистецтва. Охарактеризовано засоби, що застосовуються для стимуляції студентів до навчальної діяльності, а також методи та особливості мотивації. Розкрито роль викладача в організації навчального процесу та методи посилення його впливу на студентів. Сконцентровано увагу на особливостях оцінювання завдань творчого характеру та порівняно зміст різних видів діяльності студентів під час навчання. Наведено переваги використання дистанційного навчання та ментальних карт, а також особливості організації самостійних занять. Висвітлено особливості планування й організації навчального процесу зі спиранням на загально-педагогічні правила і принципи та взаємозв'язок між предметом, завданнями, змістом і формою заняття як окремої ланки навчального процесу. Досліджено альтернативні форми навчання США і Західної Європи, а також сутність проблемного та інтерактивного навчання. Визначено важливі елементи планування та організації навчального процесу та ефективність різних форм співпраці і командної роботи. За результатами проведеної роботи зроблено висновки стосовно напрямів підвищення ефективності навчального процесу в закладі вищої освіти технічного профілю, а також методів і форм, застосування яких сприятиме поліпшенню якості навчання.


Біографії авторів

O. V. Chelnokov, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

 Кафедра основ архітектури,  канд. техн. наук, проф.

S. V. Solohubova, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра фізичного виховання та спорту,  канд. фіз. вих.

I. A. Shvets, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра архітектурного проектування і містобудування, ст. виклад.

D. D. Hirkina, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Архітектурний факультет, студ.

Посилання

Bobyrova L.Ye., Muravlova O.V., Dvornyk I.L., Ilchenko V.I., Pikul K.V. and Prylutskyi K.Yu. Dystantsiine navchannia – nova orhanizatsiia osvitnoho protsesu v medytsyni [Distance learning is a new organization of the educational process in medicine]. Udoskonalennia yakosti pidhotovky likariv u suchasnykh umovakh VDNZU «Ukrainska medychna stomatolohichna akademiia» [Improving the quality of training of doctors in modern conditions of VDNZU "Ukrainian Medical Dental Academy"]. 2016, pp. 28−29. (in Ukrainian).

Boliuta O.B. Stymuliuvannia diialnosti studentiv riznykh rivniv navchalnykh dosiahnen [Stimulating the activities of students at different levels of academic achievement]. Udoskonalennia osvitno-vykhovnoho protsesu v vyshchomu navchalnomu zakladi [Improving the educational process in higher education]. 2017, iss. 20, pp. 50−58.

(in Ukrainian).

Volkova N.P. Zasoby stymuliuvannia ta motyvatsii tvorchoi diialnosti studentiv [Means of stimulation and motivation of students' creative activity]. Visnyk Universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia: Pedahohika i psykholohiia [Bulletin of Alfred Nobel University. Series: Pedagogy and Psychology]. 2017, no. 1, pp. 161−169. (in Ukrainian).

Imber V.I. Orhanizatsiia navchalnoi vzaiemodii vykladacha i studentiv zasobamy Smart Board [Organization of educational interaction between teachers and students by means of Smart Board]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technologies and teaching aids]. 2018, iss. 64 (2), pp. 119−127. (in Ukrainian).

Korsunska N.O., Melnychuk L.Yu., Melnychuk O. and Khomenkova L.Yu. Psykholoho-pedahohichni metody rozvytku tvorchoho myslennia dlia studentiv VNZ [Psychological and pedagogical methods of creative thinking development for university students]. Naukovi zapysky. Seriia «Psykholoho-pedahohichni nauky [Proceedings. Series: Psychological and pedagogical sciences]. 2018, no. 3, pp. 108−116. (in Ukrainian).

Melnyk L. Sutnist interaktyvnoho navchannia ta osoblyvosti yoho vprovadzhennia u navchalnyi protses [The essence of interactive learning and features of its introduction in the educational process]. Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly [Psychological and Pedagogical Problems of Rural School]. 2007, iss. 23, pp. 86−90.

(in Ukrainian).

Neporada K.S., Tarasenko L. M., Netiukhailo L. H. [and oth.] Suchasni aspekty orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv pry vyvchenni biolohichnoi khimii u vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh [Modern Aspects of Organizing Students' Independent Work in the Study of Biological Chemistry in Higher Medical Institutions].

X Mendelieievski chytannia : Zbirnyk naukovykh prats rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [X Mendeleev Readings: a collection of scientific papers of the regional scientific-practical conference]. Poltava, 2017, pp. 230–232.

(in Ukrainian).

Rebrova O.Ye. Orhanizatsiino-metodychni stratehii navchannia mystetstva v osvitnomu prostori Ukrainy [Organizational and methodical strategies of teaching art in the educational space of Ukraine]. Mystetstvo i osvita [Art and Education]. Kyiv : Pedahohichna Dumka Publ., 2016, no. 2 (80), pp. 2−6. (in Ukrainian).

Romanovskyi O.H., Hrynova V.M. and Rezvan O.O. Mentalni karty yak innovatsiinyi sposib orhanizatsii informatsii v navchalnomu protsesi vyshchoi shkoly [Mental cards as an innovative way of organizing information in higher education]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information Technologies and Teaching Aids]. 2018, iss. 64 (2), pp. 185−196. (in Ukrainian).

Strikhar O.I. Analiz vplyvu psykholohichnykh typiv osobystosti na navchannia ditei muzytsi [Analysis of the influence of psychological personality types on children's music teaching]. In: International Scientific and Practical Conference World Science. ROST. 2018, pp. 30−34. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають