DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.220920.37.674

Формування і розвиток наукової школи організації та планування будівництва і реконструкції

T. S. Kravchunovska, L. M. Dadiverina

Анотація


Наведено огляд формування, розвитку і сталого функціонування наукової школи організації та планування будівництва і реконструкції на базі кафедри планування та організації виробництва Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Кафедра планування та організації виробництва заснована при Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті в 1956 р. під назвою «Організація та економіка будівництва». За своє понад 60-річне існування кафедра стала осередком продукування і поширення наукових знань, підготовки кваліфікованих фахівців. Представники наукової школи організації та  планування будівництва та реконструкції виконують дослідження, присвячені розробленню організаційно-технологічних рішень реконструкції промислових і цивільних будівель, комплексної реконструкції житлової забудови, будівництва доступного житла, спорудження висотних будівель в умовах щільної міської забудови. Викладачі кафедри планування та організації виробництва поєднують науково-педагогічну діяльність із підприємницькою діяльністю в будівельній галузі, що дозволяє зробити зміст навчальних дисциплін максимально наближеним до реальних умов будівельного виробництва. Реагуючи на виклики сьогодення, науковці кафедри складають міжнародні екзамени з отриманням міжнародних сертифікатів, що підтверджують рівень володіння англійською мовою В2. За результатами виконаних науково-дослідницьких робіт видано понад 50 монографій, навчальних посібників та нормативних документів. Сьогодні кафедра планування та організації виробництва − це сильний та злагоджений професорсько-викладацький колектив. Секрет успіху кафедри протягом багатьох десятиліть полягає у спадковості традицій і принципів науково-дослідницької та науково-педагогічної діяльності, що закладались, продовжувались і розвивались трьома поколіннями дослідників.


Ключові слова


наукова школа; організація будівництва; кафедра планування та організації виробництва; будівельна освіта; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Kryvchyk H.H., Krot V.I. and Topiuk L.M. Akademii budivelnykh kadriv – 70 rokiv: Narysy istorii Prydniprovskoii derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Academy of Civil Engineering − 70 years : Essays on the history of the Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Dnipropetrovsk : Porohy Publ., PDABtaA, 2001, 325 p. (in Ukrainian).

Halaktyky PDABA : literaturni tvory spivrobitnykiv PDABA [Galaxies PSACEA : literature works of PSACEA’s employees]. Dnipropetrovsk : PDABA Publ., 2013, 208 p. (in Ukrainian).

Dnipropetrovskyi inzhenerno-budivelnyi instytut – Prydniprovska derzhavna akademiia budivnytstva ta arkhitektury – 80 rokiv [Dnipropetrovsk Civil Engineering Institute − Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture − 80 years old]. Kharkiv, 2010, 176 p. (in Ukrainian).

Kravchunovska T.S. and Dadiverina L.M. Istoriia kafedry planuvannia i organizatsii vyrobnytstva [History of the department of planning and organization of production]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2016, iss. 10–11, pp. 96–103. (in Ukrainian).

Podorozh kriz stolittia (1930–2015) : zbirnyk narysiv istorii kafedr akademii [Journey through the centuries (1930-2015) : a collection of essays on the history of the departments of the academy]. Dnipropetrovsk : PSACEA, 2015, 412 p. (in Ukrainian).

Pyatnadtsatii etazh :literaturnie proizvedeniya sotrudnikov PGASA [Fifteenth floor : literature works of the PSACEA’s employees]. Dnipropetrovsk : PGASA Publ., 2010, 197 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кривчик Г. Г., Крот В. І., Топюк Л. М. Академії будівельних кадрів – 70 років : Нариси історії Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. За ред. О. В. Щербакової. 2-е вид., переробл. та доповн. Дніпропетровськ : Пороги, ПДAБА, 2001. 325 с.


Галактики ПДАБА : літературні твори співробітників ПДАБА. За ред. В. І. Большакова. Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. 208 с.


Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – 80 років. За заг. ред. В. І. Большакова. Харків, 2010. 176 с.


Кравчуновська Т. С., Дадіверіна Л. М. Історія кафедри планування та організації виробництва. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2016. № 10–11. С. 96–103.


Подорож крізь століття (1930–2015) : збірник нарисів історії кафедр академії. За ред. В. І. Большакова. Дніпропетровськ : ПДАБА, 2015. 412 с.


Пятнадцатый этаж : литературные произведения сотрудников ПГАСА. Днепропетровск : ПГАСА, 2010. 197 с.