DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.220920.117.680

Історія кафедри «будівельні і дорожні машини»

L. A. Khmara

Анотація


 Коротко наведено  історію створення і становлення кафедри будівельних і дорожніх машин. Останніми роками вона змінила свій курс у бік підвищення ефективності навчального процесу і наукової діяльності. Під керівництвом Л. А. Хмари та за його безпосередньої участі на кафедрі створені й успішно функціонують зал дипломного проектування, спеціалізовані аудиторії для читання лекцій, проведення лабораторних і практичних занять, зал тренажерів будівельних машин, демонстраційний центр будівельних машин на полігоні. Створено вперше й обладнано спеціалізовану лабораторію для проведення лабораторних та практичних занять із дисципліни «Вантажопідйомна, транспортувальна та транспортна техніка». Обладнано спеціалізовану лабораторію для занять із курсу «Машини для земляних робіт». Уперше також обладнано лаборатоію з демонстрування роботи механізованого інструменту. Відкрита й успішно функціонує філія кафедри будівельних і дорожніх машин на базі ТОВ «Торговий дім «Армада ЛТД».
Наразі, коли різко скоротилось державне фінансування вищої школи, ламаються і розпадаються роками і десятиліттями налагоджені зв’язки між ЗВО й виробництвом, виникають труднощі з підготовкою та розподілом студентів і аспірантів, ускладнені відтоком талановитої молоді в комерційні структури та виїздом на роботу за кордон на постійній чи тимчасовій основі через низький рівень життя, кафедра будівельних і дорожніх машин активно працює, надійно утримуючи пріоритет й імідж однієї з провідних кафедр галузевого машинобудування.

Ключові слова


ефективність; навчальний процес; спеціалізована аудиторія; лабораторні роботи; курс

Повний текст:

PDF

Посилання


Khmara L.A. Kafedra «Budivelʹni i dorozhni mashyny» (do 85-richnoho yuvileyu DVNZ PDABA) [Department of "Construction and Road Machinery" (to the 85th anniversary of SHEI PSACEA)]. Stroytelʹstvo. Materyalovedenye. Mashynostroenye [Construction. Materials Science. Mechanical Engineering]. 2016, no. 88, pp. 6−17. (in Ukrainian).

Hmara L.A., Kravets S.V., Skoblyuk M.P. and oth. Mashini dlya zemlyanih robit : pidruchnik [Machines for earthmovings : textbook]. According to the general edition Dr. Sc. (Tech.)., Prof. L.A. Hmara and Dr. Sc. (Tech.), Prof. S.V. Kravets. Kharkiv : KhNADU Publ., 2014, 548 p. (in Ukrainian).

Hmara L.A., Kravets S.V., Nichke V.V., Nazarov L.V., Skoblyuk M.P. and Nikitin V.G. Mashini dlya zemlyanih robit : navchalniy posibnik [Machines for earthmovings : train aid]. According to the general edition Dr. Sc. (Tech.)., Prof. L.A. Hmara and Dr. Sc. (Tech.), Prof. S.V. Kravets. Rivne − Dnipropetrovsk − Kharkiv, 2010, 557 p.

(in Ukrsinian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Хмара Л. А. Кафедра «Будівельні і дорожні машини» (до 85-річного ювілею ДВНЗ ПДАБА). Строительство. Материаловедение. Машиностроение. 2016. № 88. С. 6−17.


Хмара Л. А., Кравець С. В., Скоблюк М. П. та ін. Машини для земляних робіт : підруч.; за заг. ред.
д. т. н., проф. Л. А. Хмари та д. т. н., проф. С. В. Кравця. Харків : ХНАДУ, 2014. 548 с.

 

Хмара Л. А., Кравець С. В., Нічке В. В., Назаров Л. В., Скоблюк М. П., Нікітін В. Г. Машини для земляних робіт : навч. посіб.; за заг. ред. проф. Хмари Л. А. та проф. Кравця С. В. Рівне − Дніпропетровськ − Харків, 2010. 557 с.