Наскрізна класифікація зонінгово-ландшафтних об’єктно-просторових середовищних систем у структурі зупиночних просторів

Автор(и)

  • N. V. Kulichenko Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.220920.154.683

Ключові слова:

зупинка, ландшафтне середовище, зонінгово-ландшафтне середовище, демоекосистема, ландшафтна система, зупиночно-ландшафтна система, зонінгово-ландшафтна система, зупинковий простір, зупиночний простір, класифікація

Анотація

Постановка проблеми. Розглядаються ландшафтні та зонінгово-ландшафтні системи у структурі зупиночно-територіальних просторів міст та поселень різного рівня ієрархії. Мета статті −  визначення наскрізної класифікації ландшафтних та зонінгово-ландшафтних систем із позицій ієрархічного прояву складових елементів зупиночно-територіальних просторів, які мають дев’ятизонну ієрархічну структуру. Висновок. Гармонізація простору на основі розгляду та гармонізації ландшафтних та зонінгово-ландшафтних об’єктно-просторових середовищних систем та їх підсистем у структурі зупиночно-територіальних просторів сприяє гармонізації середовища життєдіяльності населення демоекосистем.

Біографія автора

N. V. Kulichenko, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра основ архітектури, ст. виклад.

Посилання

Василенко О. Б. Формоутворюючі функції природного, штучного і суміщеного освітлення в архітектурі. Будівельне виробництво. 2016. № 60. С. 35−38.

ГБН В.2.3-218-550:2010. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування. Вид. офіц. Київ : Міністерство інфраструктури України, 2010. 13 с.

ГБН В.2.3-37641918-550:2018. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування. Київ : Міністерство інфраструктури України, 2018. 19 с.

Гущина О. В. Вплив психологічного чинника на формування колористичного образу житлової групи в умовах сучасного міста. Проблеми розвитку міського середовища :науково-технічний збірник. Вип. 5−6. Київ : НАУ, 2011. С. 48−58.

Ефимов А. В. Колористика города. Москва : Стройиздат, 1990. 272 с.

Кравец В. И. Колористическое формообразование в архитектуре : монография. Харьков : Вища школа, 1987. 131 с.

Козак Н. Ф. Моделювання як складова інформаційно-експертної системи при формуванні колористичної складової комфортного середовища. Управління розвитком складних систем. 2014. Вип. 19 (2). С. 56−59.

Козак Н. Ф. Питання оцінки екологічності видимого середовища. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 8. Київ : КДТУБА, 2000. С. 243–246.

Кондрацька О. І. Світло і колір як головна формоутворююча компонента в архітектурному образі. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 44. Київ : КНУБА, 2016. С. 243–246.

Коцарева Н. В., Василенко Н. А. Цветочные композиции в современных объектах ландшафтной архитектуры : учеб. пособ. Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2008. 115 с.

Сердюк І. І. Сприйняття архітектурного середовища. Львів : Вища школа, 1979. 202 с.

Сысойлов Н. В. Городская среда как компонент искусственной экологической системы населения. Комплексний розвиток житлового середовища. Спецвипуск. Київ : КИЇВЗНДІЕП, 2006. С. 91−97.

Товбич В. В., Сисойлов М. В. Архітектура : Мистецтво та наука. Т. 1. Становлення та розвиток процесів і явищ в архітектурі. Дніпропетровськ, 2007. С. 1020.

Товбич В. В. Методологічні основи формування і розвитку архітектурної діяльності : дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01. Київ, 2014. 429 с.

Товбич В. В., Куровский Г. К. Световой режим как инструмент принятия архитектурных и градостроительных решений. Містобудування та територіальне планування. Вип. 28. Київ : КНУБА, 2007.

С. 311−319.

Товбич В. В. Архітектурний менеджмент. Системний підхід. Стародубовські читання’ 2004 : Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 2004. Вип. 27, ч. 3. С. 26−32.

Товбич В. В. Деякі аспекти архітектурної діяльності. Сучасні проблеми архітектури і містобудування. 2001. № 9. С. 105−109.

Яковлєв М. І. Геометричні принципи художнього формоутворення : автореф. дис. д-ра техн. наук 05.01.03. Київ : КНУБА, 1999. 33 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження