DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.220920.167.684

Управління зрілістю знань у будівництві за допомогою конструктивно-технологічних шаблонів

O. I. Meneiliuk, O. L. Nikiforov

Анотація


Постановка проблеми.Наразі управління зрілістю знань як дисципліна менеджменту недостатньо представлене у практиці будівельних підприємств. Незважаючи на високу кількість комерційної, управлінської та виробничої інформації, що обробляється під час управління інвестиційно-будівельним процесом, управління зрілістю знань потребує розробки відповідних інструментів, якими можуть стати конструктивно-технологічні шаблони.Мета дослідження −розроблення концепції «конструктивно-технологічний шаблон» для управління зрілістю знань у будівництві. Основні результати. Зроблено аналіз підходів до управління знаннями в контексті інвестиційно-будівельної діяльності. Розроблено основні положення концепції «конструктивно-технологічний шаблон у будівництві» та подано її як інформаційний інструмент управління будівництвом. На цій основі розроблено рекомендації з управління знаннями та їхньою зрілістю за допомогою конструктивно-технологічних шаблонів. У результаті досліджень установлено, що конструтивно-технологічний шаблон являє собою інформаційний блок, що складається із взаємопов’язаних моделей продукту та процесів будівництва. Цей блок дозволяє складати повноцінні моделі виробництва, що дає можливість виконувати широкий спектр завдань: комерційних, управлінських, архітектурно-конструктивних, технологічних, експлуатаційних. Таке об’єднання реалізує актуальні методи управління: наукову організацію праці та управління, системний та процесний підходи, управління проектами та інжиніринг, будівельне інформаційне моделювання. Тобто конструктивно-технологічний шаблон − це сучасний інформаційний інструмент управління в будівництві. Шаблони як інформаційні блоки можуть використовуватися з різною метою, мати різну структуру та диференціацію в ході інвестиційно-будівельного процесу. Ці процеси і визначають управління зрілістю конструктивно-технологічних шаблонів, тобто знань, у будівництві. Висновок.Використання конструктивно-технологічних шаблонів як інструменту управління зрілістю знань у будівництві дозволяє отримати значний економічний та технічний ефект. А саме: підвищити продажі будівельно-інжинірингових послуг, будівельної продукції; посилити ефективність управління виробництвом; поліпшити показники якості будівельної продукції; зменшити прямі та загальновиробничі витрати; знизити сукупну вартість зведення та експлуатації будівель. Це можливо шляхом об’єднання різних вимог для управління в одному інформаційному інструменті.


Ключові слова


конструктивно-технологічний шаблон; будівельне інформаційне моделювання; управління знаннями; зрілість знань

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahmed M. and Walewski J. Comparison of knowledge management literature from 2002 though 2016. Proceedings of the American Society for Engineering Management 2017 : International Annual Conference. 2017, pp. 1–9.

Gasik Stanislaw. A Model of Project Knowledge Management. Project Management Journal. 2011, vol. 42, no. 3, pp. 23–44. URL: https://doi.org/10.1002/pmj.20239

Knowledge management systems – Requirements : ISO 30401:2018(E). [Approved by 2018-11]. Geneva, Switzerland : International Organization for Standardization, 2018, 26 p. URL: https://pqm-online.com/assets/ files/pubs/translations/std/iso-dis-30401-2017.pdf.

Oliveira M. and Goldoni V. Metrics for knowledge management process. Conference Paper: Connecting the Americas. 12th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2006, Acapulco, México, 2006, pp. 1–8.

Milner B.Z. Kontseptsiya upravleniya znaniyami v sovremennykh organizatsiyakh [Concept of knowledge management in modern organizations]. Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta [Russian Management Journal]. 2003, no. 1, pp. 57–76. URL: https://www.redcross-irkutsk.org/upload/catalog/files/products/860.pdf(in Russian).

Orhanizatsiya ta otsyfruvannya informatsiyi shchodo budivelʹ ta sporud vklyuchno z budivelʹnym informatsiynym modelyuvannyam (VIM). Upravlinnya informatsiyeyu z vykorystannyam budivelʹnoho informatsiynoho modelyuvannya. Chastyna 1. Kontseptsiyi ta pryntsypy (identychnyy mizhnarodnomu standartu ISO 19650-1:2018) : DSTU ISO 19650-1:20 [Organization and digitization of information on buildings and structures, including building information modeling (BIM). Information management using building information modeling. Part 1. Concepts and principles (identical to the international standard ISO 19650-1: 2018): DSTU ISO 19650-1: 20]. Not approved. Kyiv : GE “UkrNDNC”, 2020, 76 p. (in Ukrainian).

Orhanizatsiya ta otsyfruvannya informatsiyi shchodo budivelʹ ta sporud vklyuchno z budivelʹnym informatsiynym modelyuvannyam (VIM). Upravlinnya informatsiyeyu z vykorystannyam budivelʹnoho informatsiynoho modelyuvannya. Chastyna 2. Etap budivnytstva (identychnyy mizhnarodnomu standartu ISO 19650-2:2018) : DSTU ISO 19650-2:20 [Organization and digitization of information on buildings and structures, including building information modeling (BIM). Information management using building information modeling. Part 2. Construction stage (identical to the international standard ISO 19650-2:2018) : DSTU ISO 19650-2:20]. Not approved. Kyiv : GE “UkrNDNC”, 2020, 64 p. (in Ukrainian).

Osnovni vymohy do proektnoyi ta robochoyi dokumentatsiyi : DSTU B A.2.4-4:2009 [Basic requirements for design and working documentation: DSTU B A.2.4-4: 2009]. [Valid from 2010-01-01]. Kyiv : Minrehionbud Ukrayiny Publ., 2009, 55 p. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/2932/1/nd164%20zah.pdf (in Ukrainian).

Sklad ta zmist proektnoyi dokumentatsiyi na budivnytstvo : DBN A.2.2-3-2014 [Composition and content of design documentation for construction: DBN A.2.2-3-2014]. [Valid from 2014-10-01]. Kyiv : Minrehionbud Ukrayiny Publ., 2014, 36 p. URL: http://www.afo.com.ua/doc/DBN_A.2.2-3-2014.pdf (in Ukrainian).

Upravlinnya zadlya dosyahnennya staloho uspikhu orhanizatsiyi. Pidkhid na osnovi upravlinnya yakistyu (ISO 9004:2009, IDT) : DSTU ISO 9004:2012 [Management to achieve sustainable success of the organization. Quality management approach (ISO 9004: 2009, IDT): DSTU ISO 9004: 2012]. [Valid from 2012-11-28]. Kyiv : Minekonomrozvytku Ukrayiny Publ.,2013, 45 p. (in Ukrainain).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ahmed M., Walewski J. Comparison of knowledge management literature from 2002 though 2016. Proceedings of the American Society for Engineering Management 2017 : International Annual Conference. 2017.
Pp. 1–9.


Gasik S. A Model of Project Knowledge Management. Project Management Journal. 2011. Vol. 42, № 3.
Pp. 23–44. URL: https://doi.org/10.1002/pmj.20239


Knowledge management systems – Requirements : ISO 30401:2018(E). [Approved by 2018-11]. Geneva, Switzerland : International Organization for Standardization, 2018. 26 p. URL: https://pqm-online.com/assets/ files/pubs/translations/std/iso-dis-30401-2017.pdf.


Oliveira M., Goldoni V. Metrics for knowledge management process. Conference Paper : Connecting the Americas. 12th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2006. Acapulco, México, 2016. Pp. 1–8.


Мильнер Б. З. Концепция управления знаниями в современных организациях. Российский журнал менеджмента. 2003. № 1. С. 57–76. URL: https://www.redcross-irkutsk.org/upload/catalog/files/products/860.pdf


Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВIM). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Ч. 1. Концепції та принципи (ідентичний міжнародному стандарту ISO 19650-1:2018) : ДСТУ ISO 19650-1:20___. [Не затверджений]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020. 76 с.


Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВIM). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Ч. 2. Етап будівництва (ідентичний міжнародному стандарту ISO 19650-2:2018) : ДСТУ ISO 19650-2:20___. [Не затверджений]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020. 64 с.


Основні вимоги до проектної та робочої документації : ДСТУ Б А.2.4-4:2009. [Чинний від 2010–01–01]. Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. 55 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/2932/1/nd164%20zah.pdf


Склад та зміст проектної документації на будівництво : ДБН А.2.2-3-2014. [Чинний від 2014–10–01]. Київ : Мінрегіон України, 2014. 36 с. URL: http://www.afo.com.ua/doc/DBN_A.2.2-3-2014.pdf


Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю
(ISO 9004:2009, IDT) : ДСТУ ISO 9004:2012. [Чинний від 2012–11–28]. Київ : Мінекономрозвитку України, 2013. – 45 с.