Проектування ресурсозберігальних огороджувальних конструкцій малоповерхових житлових будинків

K. V. Shlyakhov, T. D. Nikiforova, M. V. Savytskyi

Анотація


Розроблено методику раціонального проектування огороджувальних конструкцій житлових будинків, яка полягає в мінімізації загальних витрат на будівництво будинку та на його експлуатацію протягом усього житлового циклу. За методикою раціонального проектування розроблено конструкції стін із дрібнорозмірних стінових елементів та визначено їх оптимальну товщину залежно від процентної ставки на капітал та вартості теплової енергії. Ключові слова: малоповерховий житловий будинок, ресурсозберігальні конструкції, дрібнорозмірні конструкції, стіновий камінь, техніко-економічна ефективність.

Ключові слова


малоповерховий житловий будинок; ресурсозберігальні конструкції; дрібнорозмірні конструкції; стіновий камінь; техніко-економічна ефективність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. ДБН В.2.6-31:2006. – К. : Мінбуд України, 2006. – 66 с.

Никифорова Т. Д. Совершенствование методики расчета и рационального проектирования термореновации крупнопанельных жилых зданий: дссс. … к. т. н.: 5.23.01. – Д. : ПГАСА, 2001. – 162 с.

Пат. 55712А Україна, МПК Е04В2/26. Стіна / Савицький М. В., Шляхов К. В. − № 200254077; Заявлено 20.05.2002; Опубл. 15.04.03, Бюл. № 4.

Пат. 36627А Україна, МКІ Е04G23/00. Залізобетонний каркас малоповерхової будівлі / Савицький М. В., Шляхов К. В. та ін. (Україна). − № 2000010245; Заявлено 17.01.2000; Опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3.

СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. / Госком Украины. – К. : ГоскомУкраины по делам градостроительства и архитектуры, 1991. – 19 с.

Савицкий Н. В., Никифорова Т. Д. Методы оценки экономической эффективности энергосберегающих технологий. // Зб. н. п.: Будівельні конструкції. Всеукр. наук.-практ. Конф. «Реконструкція будівель та споруд. Досвід та проблеми». – К., 2001. – С. 591 – 596.

Шаленный В. Т. Энергосберегающий подход к выбору проекта продления жизненного цикла гражданских зданий // Сб. научн. Тр. междунар. конф. «Перспективные задачи инженерной науки». − Вып. № 2 – Д. : Gaudeamus, 2001. – С. 315 – 318.

Шляхов К. В. Ресурсосберегающие конструкции малоэтажных жилых зданий: дисс. … к. т. н.: 05.23.01. – Д. : ПГАСА, 2003. – 142 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі