Забезпечення доступності та експлуатації будівель багатоповерхових автостоянок з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями

S. S. Kysil, L. N. Barmashina

Анотація


Розглянуто особливості організації інтер’єру та екстер’єру будівель багатоповерхових автостоянок (БА) з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.
Акцентується увага на створенні безбар’єрного архітектурного середовища БА. Дається коротка характеристика важливих питань у галузі спеціалізованого дизайну й архітектури та рекомендації щодо забезпечення доступності маломобільних груп населення (МГН) до будівель БА.


Ключові слова


безбар’єрне архітектурне середовище; маломобільні групи населення; багатоповерхова автостоянка; доступність; інформативність; зручність

Повний текст:

PDF

Посилання


Про основи соціальної захищеності інвалідів в україні : закон україни від 21 березня 1991 р. № 875 – xii / верховна рада україни. – офіц. Видання. – к. : відомості верховної ради(ввр), 1991. – № 21, ст. 252. – 22 с.

Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями : указ президента україни від 18 грудня 2007 р. № 1228 / президент україни. – офіц. Видання. – к. : урядовий кур’єр, 2007. – № 121. – 4 с.

Про ратифікацію конвенції про права інвалідів і факультативного протоколу до неї : закон україни від 16 грудня 2009 р. № 1767 – vi / верховна рада україни. – офіц. Видання. – к. : відомості верховної ради (ввр), 2010. – № 9, ст 77. – 21 с.

Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009–2015 роки «безбар’єрна україна» : постанова від 29 липня 2009 р. № 784 / кабінет міністрів україни. – офіц. Видання. – к. : урядовий кур’єр, 2009. – № 145. – 5 с.

Програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення // будівництво і стандартизація. – к., 2003. – № 3. – с. 34 – 40.

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень : дбн 360-92**. – офіц. Вид. – к. : укрархбудінформ: мінрегіонбуд україни, 2002. – (державні будівельні норми україни). – с. 22 – 24.

Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення: дбн в.2.2-17:2006. – офіц. Вид. – к. : вид-во: мінрегіонбуд україни, 2006. – (державні будівельні норми україни). – с. 19 – 23.

Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів : дбн в.2.3-5-2001. – офіц. Вид. – к. : вид-во: держбуд україни, 2001. – с. 35 – (державні будівельні норми україни).

Нормалі архітектурно-планувальних елементів житлових та громадських будинків зрозрахунку їхнього використання інвалідами : посібник із проектування / за ред. В. В. Куцевича – к. : київзндіеп, 1999, – с. 58 – 61.

Громадські будівлі та споруди. Основні положення : дбн в.2.2-9-2009. – офіц. Вид. – к. : украархбудінформ: мінрегіонбуд україни, 2010. – (державні будівельні норми україни). – к., 2010, с. 19 – 20.

Бармашина л. М. Доступність архітектурного середовища (проблема усунення просторових перешкод щодо xиттєдіяльності маломобільних людей) // сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2006. – №16. – с. 303 – 310.

Автостоянки та гаражі для легкових автомобілів: дбн в.2.3-15:2007. – офіц. Вид. – к. : мінрегіонбуд україни, 2007. – с. 35 – (державні будівельні норми україни). – isbn 978-966- 96454-1-2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ