Петриківський розпис – перлина народного мистецтва світового рівня

Автор(и)

  • G. P. Evseeva Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. http://orcid.org/0000-0002-7528-7232

Ключові слова:

Петриківський розпис, настінний розпис, традиції українського народу, українська хата, декоративне малювання

Анотація

Досліджується історія Петриківського розпису, його особливості та тенденції у художньому осмисленні, сучасні досягнення, визначення як духовної культурної спадщини України.

Біографія автора

G. P. Evseeva, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

доктор наук з державного управління, доцент.

Посилання

Бабенко В. А. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края. Днепропетровский национальный исторический музей им. Д. И. Яворницкого. – Харків, 2013. – 152 с.

Вовк Х. В. Студії української етнографії та антропології. – К. : Мистецтво, 1995. – 324 с.

Данилюк А. Г. Українська хата [Текст] / А. Г. Данилюк. – К. : Наук. думка, 1991. – 110 с.

Данилюк А. Г. Давня архітектура українського села. Етнографічний нарис. − К. : Техніка, 2008. – 256 с.

Євсєєва Г. П. Українська хата як об’єкт матеріально-духовної культури у вивченні історії українського етносу // Україна в етнокультурному вимірі століть. До 175-річчя з дня народження видатного українського етнографа Павла Чубинського : зб. наук. праць. – К. : Інститут етнології та краєзнавства, 2014. – Вип. 3. – С. 272 – 280.

Етнографія України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. С. А. Макарчука. − 2-е вид., переробл. і допов. − Львів : Світ, 2004. – 518 с.

Прибега Л. В. Народное зодчество Украины.- К. : Будівельник,1987. − 104 с.

Петриківський розпис включено ЮНЕСКО до Списку нематеріальної культурної спадщини людства [Текст з екрану] // Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246896748

Самойлович В. П. Народное архитектурное творчество Украины. − К. : Будівельник,1989. – 344 с.

Таранушенко С. А. [Текст] // Енциклопедія українознавства. У 10 т. / Головний редактор Володимир Кубійович. − Париж; Нью-Йорк : Молоде життя, 1954 − 1989.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-20

Номер

Розділ

Матеріали студентської науково-практичної конференції: "Традиції українського хатобудування"

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>