Вплив механічних коливань на розподіл легуючих елементів у сталі Гадфільда (110Г13Л)

V. I. Bolshakov, N. A. Rott

Анотація


Розглядається вплив механічних коливань на розподіл легуючих елементів в сталі Гадфільда. Показані залежності структуроутворення сталі від частоти коливань розплаву в процесі кристалізації.


Ключові слова


сталь Гадфільда; механічні коливання; аустенітна структура; макроструктура; легуючі елементи

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Eskin G. I. Ultrasonic Treatment of Light Alloy Melts, Gordon and Breach: [Text] / G. I. Eskin. – Amsterdam : PNT, 1998. – 234 p. 9

Высокомарганцевая сталь [Електронный ресурс] // Режим доступа http://www.zavodu.net/

Бенуа Ф. Ф. Исследоание влияния вибрации на процесс кристаллизаци и структуру наплавленного металла при ванно-шлаковой сварке / Ф. Ф. Бенуа, И. В. Вологдин, А. И. Катлер // Сварочное производство, 1958. – № 5. – С. 1 – 5.

Эльдарханов А. С. Исследование условий роста кристаллов в поле упругих волн // Процессы литья, 1995. – № 4. – С. 49 – 59.

Оно А. Затвердевание металлов: пер. с англ. – М. : Металургия, 1980. – 152 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ