Організація управління переробкою будівельних відходів

P. І. Oleynik, V. I. Brodsky

Анотація


Викладаються основні принципи, зміст і цільова спрямованість системи управління переробкою будівельних відходів. Представлені види, структура та основоположні ознаки цієї системи з виділенням підсистем. Даються методи побудови базисних рішень системи управління будівельними відходами на основі оцінки фактичного рівня системи і визначення значення факторів для кожної підсистеми. Встановлено експертні значення показників за тимчасовими періодами 1995 − 2015 р., показники адаптивності системи управління будівельними відходами та відповідні резерви розвитку системи з її підсистемами.


Ключові слова


організація управління; система; будівельні відходи; структура; підготовка; систематизація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Постановление Правительства Москвы № 469-ПП от 25 июня 2002 г. «О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве». − М., 2002.

ГОСТ 30775-2001. Ресурсосбережения. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения. − М., 2001.

Олейник П. П. Организация системы переработки строительных отходов / П. П. Олейник, С. П. Олейник / Монография. − М. : МГСУ, 2009. − 251 с.

Олейник С. П. Единая система переработки строительных отходов / С. П. Олейник. − М. : Изд-во СвР-АРГУС, 2006.

Колосков В.Н. Разборка жилых зданий и переработка их конструкций и материалов для повторного использования / В. Н. Колосков, П. П. Олейник, А. Ф. Тихонов. – М. : Изд-во АСВ, 2004.

Аврамчук Е. Ф. Технология системного моделирования / Е. Ф. Аврамчук, А. А. Вавилов и др. − М. : Машиностроение, 1988.


Пристатейна бібліографія ГОСТ