Моделювання процесу займання твердого ракетного палива в корпусі ракети

M. M. Beliaiev, A. V. Berlov, A. I. Gubin

Анотація


Розроблено методику розрахунку прогрівання корпусу I ступеня ракети РС-22 за ініційованої теплової дії у сховищі твердого ракетного палива, а також сусідніх блоків, і виникнення аварійної ситуації за типом «ефект доміно». Для виконання поставленого завдання був застосований структурний метод, який ґрунтується на інтегральному перетворенні Лапласа. Виконано прогноз і отримано результати за часом руйнування корпусів паливних блоків за ініційованої дії у разі розвитку аварійної ситуації.


Ключові слова


процес займання; тверде ракетне паливо; математичне моделювання; аварійна ситуація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Антошкина Л. И. Оценка экологического риска при авариях с химически опасными веществами / Л. И. Антошкина, Н. Н. Беляев, Е. Ю. Гунько. – Д. : Наука и образование, 2008. – 136 с.

Берлов А. В. Решение структурным методом задач теплопроводности для составных элементов конструкций при воздействии электромагнитных полей / А. В. Берлов // Диференціальні рівняння та їх застосування. – 2006. – № 1. – С. 73–81.

Веселовський В. Б. Розрахунок температурних полів складених конструкцій / В. Б. Веселовський, О. В. Берлов // Вісник ТДТУ. – 2008. – Вип. 1. – С. 161–170.

Веселовский В. Б. Структурные решения задач нестационарной теплопроводности для составных теплозащитных покрытий / В. Б. Веселовский, А. В. Берлов // Диференціальні рівняння та їх застосування. – 2005. – № 1. – С. 62–72.

Згуровский М. З. Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде / М. З. Згуровский, В. В. Скопецкий, В. К. Хрущ, Н. Н. Беляев. – К. : Наукова думка, 1997. – 367 с.

Карташов Э. М. Аналитические методы в теории теплопроводности твердых тел. Карташов Э. М. – М. : Высшая школа, 2001. – 540 с.

Кудинов В. А. Аналитические решения задач тепломассопереноса и термоупругости для многослойных конструкций / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, В. В. Калашников. – М. : Высшая школа, 2005. – 430 с.

Швыдько П. В. Экологические последствия утилизации твердого ракетного топлива / П. В. Швыдько // Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 8. – С. 87–91. Wicked Lasers Arctic Spider III [Электрон. ресурс] / Режим доступа: http://xage.ru/comments.php?id=15873.


Пристатейна бібліографія ГОСТ