Вплив об’єктів промислового призначення на формування архітектурно-просторової композиції великих міст

A. G. Pestrikova, E. A. Burda

Анотація


Розглядається вплив об’єктів промислового призначення на формування архітектурно-просторової композиції міста. Виділяються основні напрями реновації промислових об’єктів і промислових територій. Досліджуються критерії вибору промислових територій для реорганізації, а також шляхи реновації об’єктів промислового призначення, розміщених у центральній частині міста.


Ключові слова


промислові території; реновація; ревіталізація; міське середовище; композиція міста

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бевз А. В. Збереження та регенерація історичних центрів міст в Західній та Центрально-Східній Європі // Поблемы теории и истории архитектуры Украины: сб. науч. тр. Вып. 4. – Одесса : Астропринт, 2003. – С. 155 – 173.

Белоусов В. Н. Реконструкция центров исторических городов: сов.-фр. науч.-техн. сотрудничество / В. Н. Белоусов, Н. Н. Бочаров, В. А. Васильченко и др.; Центр.н.-и. и проект. ин-т по градостр-ву, М-во градостр-ва, жилища и транспорта Франции, Техн. упр. gо градостр-ву. – М. : Стройиздат, 1987. – С. 223 – 224.

Древаль И. В. Композиционное моделирование архитектурно-градостроительных объектов как фактор эффективного формирования // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – Вып. 63. – К. : Техніка, 2005. – С. 12 – 16.

Ерзовский А. Альтернативные пространства постиндустриального города // Архитектура. Строительство. Дизайн. – 2001. – № 1. – С. 28 – 31.

Мамлеев О. Реновация исторических производственных зданий и их адаптация в городской среде // Архитектура. Строительство. Дизайн. – 2001. – № 1. – С. 21 – 27.

Ушкин Д. И. Принципы реконструкции промышленной застройки второй половины ХХ века в сложившейся городской среде г. Екатеринбург [Электронный ресурс] // Архитектон: известия вузов. – 2005. – Режим доступа : http://archvuz.ru/2005_2/15


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі