Дослідження практичного застосування і ефективності використання відновлювальних джерел енергії у будівництві

A. M. Berezyuk, K. B. Dikarev, R. B. Papirnyk, A. O. Skokova, O. M. Kuzmenko

Анотація


 Здійснено аналіз кількох варіантів комбінування альтернативних джерел енергії між собою та альтернативних джерел енергії з традиційними для опалення, забезпечення гарячою водою та кондиціювання в житловому будівництві з подальшим виявом найбільш економічно доцільного з-поміж них.


Ключові слова


енергозбереження; альтернативні джерела енергії; тепловий насос; сонячний коллектор; комбіновані системи теплопостачання

Повний текст:

PDF

Посилання


Теплова ізоляція будівель. ДБН В.2.6-31:2006. – Замість СНиП II-3-79; чинні з 01.01.2006.

Теплові мережі. ДБН В.2.5-39:2008. – Замість СниП 2.04.07-86; чинні з 07.01.2009.

Будівельна кліматологія. ДСТУ–Н Б В.1.1-27:2010. – На зміну СНиП 2.01.01-82; чинний з 01.11.2011.

Про засади функціонування ринку природного газу. Закон України від 08.07.2010 № 2467-VI (редакція станом на 01.01.2013) // [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2467-17

Інформація про тарифи на електроенергію для юридичних осіб ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на 2013 рік // [Електронний ресурс] /– Режим доступу: http://doe.com.ua/node/125

Плачкова С. Г. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. – К. : Лібра, 2010. – 321 с.

Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації. Постанова КМУ № 593 від 20 жовтня 1992 р. // [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/593-92-п

Про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується населенням на побутові потреби. Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України(НКРЕ) від 13.07.2010 № 812 // [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0507-10

Про встановлення тарифів на електроенергію,що відпускається населенню. Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) від 23.04.2012 № 497. // [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0598-12

Про затвердження примірного статуту житлово-будівельного кооперативу. Постанова Ради Міністрів УРСР № 186 від 30 квітня 1985 р. // [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/186-85-п

Рей Д. Тепловые насосы. – М. : Энергоиздат, 1982. – 224 с.

Отопление, вентиляция и кондиционирование. СНиП 2.04.05-91*У. – Замість СНиП II- 12-77; чинні з 01.10.1996.


Пристатейна бібліографія ГОСТ