Mass appraisal models of the urban lands

A. I. Drapikovsky, I. B. Ivanova

Abstract


There is the analysis of the models of mass valuation in the article, on the basis of the scientificeconomic and mathematic interpretaions of value estimation.


Keywords


mass valuation; appraisal models; price; value

References


Сивец С. А., Левыкина И. А. Эконометрическое моделирование в оценке недвижимості : Учеб.-практ. пособ. для оценщиков. – Запорожье : Полиграф, 2003. – 220 с.

Кірічек Ю. О. Оцінка нерухомості, в тому числі земельних ділянок для цілей оподаткування / Ю. О. Кірічек, Є. О. Ландо, Є. Ю. Гайденко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПДАБА, 2012. – № 12. – С. 7 − 12.

Воронін В. О. Роль і місце аналітики ринку в оціночних процедурах / В. О. Воронін, А. В. Костик // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПДАБА, 2012. – № 12. – С. 27 − 34.

Методические рекомендации по оценке рыночной стоимости квартир на базе сравнительно-аналитического метода / Б. А. Семененко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПГАСА, 2012. – № 12. – С. 39 − 44.


GOST Style Citations