Методичні особливості оцінки часткових прав на землю

B. A. Semenenko, V. V. Makarova

Анотація


Розглядаються теоретичні і практичні питання оцінки вартості права постійного користування земельними ділянками та права їх оренди. Пропонуються методи вирішення вказаних питань в оціночній практиці.


Ключові слова


оцінка; вартість; оціночна процедура; земельна ділянка; часткові права на землю; право постійного користування; оренда; орендна плата

Повний текст:

PDF

Посилання


Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ // Електронний ресурс. Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

Закон України «Про оцінку землі» від 11.12.03 р. № 1378-ІV // // Електронний ресурс. Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15

Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав», затверджений постановою КМУ від 10.10.2003 р. № 1440.

Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений постановою КМУ від 28.10.2004 р. № 1442.

Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена постановою КМУ від 11.10.2002 р. № 1531.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджені наказом Мінфіну України від 18.10.1999 р. № 242 (зі змінами та доповненнями станом на 31.05.2012 р.

Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Держказначейства України від 17.07.2000 р. № 64 (в редакції наказу від 21.02.2005 р. № 30

Методика оцінки вартості майна, затверджена постановою КМУ від 10.12.2003 р. № 1891.

Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 р. № 2.

Порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, затверджений постановою КМУ від 11.04.2002 р. № 502.

Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджений спільним наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 р. № 18/15/21/11.

Класифікація видів цільового призначення земель, затверджена наказом Держкомзему України від 23.07.2010 р. № 548.


Пристатейна бібліографія ГОСТ