Очікувана доходність, вартість та знос об’єкту оцінки

A. M. Chyrkin

Анотація


Розглянуто теоретичні аспекти визначення зносу спеціалізованих об’єктів методом (ефективного) строку життя. Наведено математичний вираз зносу, заснований на очікуваній здатності об’єкта генерувати дохід. Показано, що знос є функцією як залишкового строку економічного життя, так і ставки дисконту та очікуваного характеру зміни майбутнього доходу від об’єкта. Розглянуто деякі окремі моделі залежності зносу від часу та характеру зміни доходу. Проаналізовано практичну можливість застосування таких моделей.


Ключові слова


залишкова вартість заміщення; знос; метод (ефективного) строку життя; ставка дисконту; крива зносу; Професійні Стандарти оцінки RICS

Повний текст:

PDF

Посилання


Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений Постановою КМ України № 1442 від 28.10.2004 р.

Руководство по оценке 6: Оценка методом определения стоимости замещения с учетом износа для целей подготовки финансовой отчетности. Профессиональные Стандарты оценки RICS. Март 2012 г. / Пер. с англ. RICS Россия и СНГ.

Драпіковський О., Іванова І. Визначення ринкової вартості фізичних складових рухомого майна. – Планується до публікації у «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію», № 6 (250), червень 2013 р.

Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 512 с.

Маркус Я. И. Оценка физического износа // Практика оценки. – К. Экономика. – 2007. – № 12(15). – 75 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ