The modern state, experience and problems of development of the market of residential real estate

S. Bronevitsky

Abstract


Analyzed the current status, experiences and problems of development of the residential real estate market to justify the necessity of further research on the prediction of the technical-economic indices of the project of construction of affordable housing in urban canyons.


Keywords


residential; affordable housing; mortgage lending

References


Про житловий фонд соціального призначення. Закон України від 12.01.2006 р. № 3334- ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 − 2017 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1249 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

Введення в експлуатацію житлових будинків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Житловий фонд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Інноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обґрунтування, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів : моногр. / [С. А. Ушацький, В. О. Поколенко, О. А. Тугай та ін.]; за ред. В. О. Поколенка. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 208 с. Нерухомість [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.asnu.net


GOST Style Citations
Comments on this article

View all comments