Сучасний стан, досвід і проблеми розвитку ринку житлової нерухомості

S. Bronevitsky

Анотація


Проаналізовано сучасний стан, досвід і проблеми розвитку ринку житлової нерухомості для обґрунтування доцільності подальших наукових досліджень щодо прогнозування техніко-економічних показників проектів будівництва доступного житла в умовах ущільненої міської забудови.


Ключові слова


житлова нерухомість; доступне житло; іпотечне кредитування

Повний текст:

PDF

Посилання


Про житловий фонд соціального призначення. Закон України від 12.01.2006 р. № 3334- ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 − 2017 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1249 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

Введення в експлуатацію житлових будинків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Житловий фонд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Інноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обґрунтування, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів : моногр. / [С. А. Ушацький, В. О. Поколенко, О. А. Тугай та ін.]; за ред. В. О. Поколенка. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 208 с. Нерухомість [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.asnu.net


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі