Дослідження легких жаростійких бетонів для конструкцій і теплових пристроїв індивідуальних житлових будинків

Автор(и)

  • O. Yul. Konoplyanyk Придніпровська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine
  • R. I. Romanovsky

Ключові слова:

житлові будинки, легкий жаростійкий бетон, в'яжуче, дослідження, властивості бетону

Анотація

Розроблено склади легких жаростійких бетонів на керамзитовому заповнювачі з в'яжучими з глиноземного, високоглиноземного цементів і комбінованим в'яжучим із глиноземного цементу і рідкого скла, які за своїми фізико-механічними і теплотехнічними характеристиками можуть бути використані для виготовлення окремих несучих конструкцій, теплоізоляції стін і перекриттів, футерування теплових пристроїв житлових будинків.

Оптимальний час витримки бетонів перед сушінням слід вважати: для складів бетонів із в'яжучим із глиноземного цементу – 4 доби, складів бетонів із в'яжучим із високоглиноземного цементу – 7 діб і складів бетонів із комбінованим в'яжучим із глиноземного цементу і рідкого скла – 1 доба.

Біографії авторів

O. Yul. Konoplyanyk, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

кандидат технічних наук, доцент.

R. I. Romanovsky

Студент.

Посилання

Подбор составов легких жаростойких бетонов для конструкций и тепловых устройств индивидуальных жилых домов / А. Ю. Конопляник, Р. И. Романовский // Вісник Придніпр. держ. акад. будівниц. та архітект. – Д. : ПДАБА, 2013. – № 8. – . С. 52 – 59.

Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками. ДСТУ Б В.2.7. – 214:2009. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010 – 43 с.

Бетоны. Метод определения влажности. ГОСТ 12730.2 – 78. – М. : Изд-во стандартов, 1979.

Строительные материалы: учебник для студентов вузов / Под ред. Г. И. Горчакова. – М. : Высшая школа, 1982. – 352 с.

Бетони. Методи визначення призмової міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона. ДСТУ Б В.2.7. – 217:2009. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010.

Разработаны составы легких жаростойких бетонов на керамзитовом заполнителе с вяжущими из глиноземистого, высокоглиноземистого цементов и комбинированным вяжущим из глиноземистого цемента и жидкого стекла, которые по своим физико-механическим и теплотехническим характеристикам могут быть использованы для изготовления отдельных

несущих конструкций, теплоизоляции стен и перекрытий и футеровки тепловых устройств жилых домов.

Оптимальное время выдержки бетонов перед сушкой следует считать: для составов бетонов с вяжущим из глиноземистого цемента – 4 сут., составов бетонов с вяжущим из высокоглиноземистого цемента – 7 сут. и составов бетонов с комбинированным вяжущим из глиноземистого цемента и жидкого стекла – 1 сутки.

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають