Експериментальне дослідження роботи початкової ділянки трубчастого газового нагрівача

V. V. Tkachova, K. V. Dudkin

Анотація


Розроблено трубчастий газовий нагрівач, у якого для циркуляції повітряногазової суміші застосовується газовий ежектор. При застосуванні ежектора можливо використовувати пальники з
розрідженням у топці й отримувати високотемпературну газоповітряну суміш на початковій ділянці. Виконано експериментальне дослідження роботи початкової ділянки трубчастого газового нагрівача з ежектором як циркуляційним пристроєм. Дослідження підтвердило, що робота трубчастого газового нагрівача за запропонованою схемою відповідає діючим вимогам стандартів України.


Ключові слова


трубчасті газові нагрівачі; експериментальне дослідження; технічне рішення; продукти згоряння газу

Повний текст:

PDF

Посилання


Газопостачання. ДБН. В 2.5 – 20 – 2001.– К. : Держбуд України, 2001. – 286 с.

Редько А. Ф. Пути повышения эффективности применения «темных» инфракрасных излучателей / Редько А. Ф., Болотских Н. Н. − Наук. вісн. буд-ва. Харків. держ. тех. ун-т будівництва та архітектури, ХОТВ Акад. будівниц. України. – Харків, 2008. – № 49. – С. 172 – 179.

Патент 63793 Україна, МПК F24D 10/00. Пристрій для газового опалення / К. В. Дудкін, В. Ф. Іродов, Г. Я. Чорноморець (Україна); заявник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». − Заявл. 25.02.2011; Опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.

Горелки газовые промышленные. Общие технические требования. ГОСТ 21204-97.


Пристатейна бібліографія ГОСТ