Методи формоутворення в дигітальній архітектурі

Автор(и)

  • O. V. Chelnokov Придніпровська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine
  • D. Kornienko Придніпровська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine

Ключові слова:

дигітальна архітектура, параметричний, алгоритмічний, репрезентативний, формоутворення

Анотація

Пропонується класифікація методів і підходів формоутворення в дигітальній архітектурі. Розглядаються технологічні підходи, прийоми й особливості утворення архітектурної форми на основі обчислювальної техніки і поза зв'язком із функціональними і конструктивними чинниками.

Біографії авторів

O. V. Chelnokov, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

кандидат технічних наук, професор, декан архітектурного факультету.

D. Kornienko, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Аспірант.

Посилання

Добрицына И. А. От постмодернизма к нелинейной архитектуре. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. д-ра архитектуры. – М., 2007. – 24 с.

Параметризм − Новый Глобальный Стиль для Архитектуры и Городского Дизайна. Патрик Шумахер. – Лондон, 2008. ADArchitecturalDesign – DigitalCities. − Вып. 79. − № 4, июль/август, 2009 г.

Раппопорт А. Г. Форма в архитектуре. Проблемы теории и методологии // А. Г. Раппопорт, Г. Ю. Сомов / ВНИИ теории архитектуры и градостроительства. − М. : Стройиздат, 1990. − 344 с.

Фуко, Мишель. 2006. Другие пространства / Интеллектуалы и власть : избр. полит. статьи, выступл. и интервью. − Ч. 3. − М. : Праксис. – С. 191 – 204.

Чарльз Дженкс. Новая парадигма в архитектуре. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://pda.cih.ru/772.html

Дженкс Ч. Нелинейная архитектура. Новая наука − новая архитектура? / Architectural Design 9/10 − 97.

Хайман Эдуард Скрипт в Архитектуре. Архитектор как Режиссер-Программист. Докл. для конф. «Взаимовлияние архитектуры и культуры» («Иконниковские чтения − 2008»). // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.myarchipress.com/archives/2008/02/03/324

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Архітектура

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають