Композиційні засади гармонізації архітектурно-ландшафтного середовища історичних міст України

Y. I. Egorov

Анотація


Розглядаються основи гармонізації природно-ландшафтної, соціальної та архітектурної складових історичних міст України, що передбачає співмасштабне, злагоджене поєднання елементів системи архітектури та ландшафту.


Ключові слова


композиція; гармонізація; архітектурно-ландшафтне середовище; історичні міста України

Повний текст:

PDF

Посилання


Бархин М. Г. Город, структура, композиция. – М. : Наука, 1986. – 263 с.

Вечерський В. В. Спадщина містобудування України : теорія і практика історико-містобудівних пам’яткоохоронних досліджень населених місць. – К. : НДІТІАМ, 2001. – 560 с.

Иконников А. В. Архитектура города. Эстетическое значение структуры города. Город и время. – М. : Стройидзат; М. : К-31, Кузнецкий мост. – 214 с.

Михайленко В. Е. Природа. Геометрия. Архітектура / В. Е. Михайленко, А. В. Кащенко. – К. : Будівельник, 1988. – 175 с.

Михайленко В. Е. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В. Е. Михайленко, М. І. Яковлєв. – К. : Каравела, 2004. – 304с.

Шевелев И. Ш. Логика архитектурной гармонии.– М. : Стройидзат, 1972. – 214 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ