Кафедра українознавства у вищому технічному навчальному закладі

G. P. Evseeva, G. I. Lysenko

Анотація


Визначаються місце і роль кафедри українознавчого спрямування у вищому технічному навчальному закладі, аналізуються основні напрями її діяльності та окреслюється стратегія розвитку кафедри на майбутнє.


Ключові слова


кафедра українознавства; вищий технічний навчальний заклад; концепція виховання; діяльность кафедри; стратегія розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.1993 № 161 «Про затвердження

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450 «Про затвердження

норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної,

наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02

Концепція національного виховання студентської молоді від 25.06.09 року. Протокол

№ 7/2-4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4310/

Статут ПДАБА. Концепція діяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.


Пристатейна бібліографія ГОСТ