Кафедра українознавства у вищому технічному навчальному закладі

Автор(и)

  • G. P. Evseeva Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» http://orcid.org/0000-0002-7528-7232
  • G. I. Lysenko Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» http://orcid.org/0000-0002-6216-5025

Ключові слова:

кафедра українознавства, вищий технічний навчальний заклад, концепція виховання, діяльность кафедри, стратегія розвитку

Анотація

Визначаються місце і роль кафедри українознавчого спрямування у вищому технічному навчальному закладі, аналізуються основні напрями її діяльності та окреслюється стратегія розвитку кафедри на майбутнє.

Біографії авторів

G. P. Evseeva, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри українознавства.

G. I. Lysenko, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра українознавства, канд. іст. наук, доц.

Посилання

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.1993 № 161 «Про затвердження

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450 «Про затвердження

норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної,

наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02

Концепція національного виховання студентської молоді від 25.06.09 року. Протокол

№ 7/2-4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4310/

Статут ПДАБА. Концепція діяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Гуманітарні проблеми

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>