Моделі, методи та інформаційні технології формування оптимального портфеля незалежних інвестиційних проектів

Автор(и)

  • N. M. Ershova Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.
  • D. A. Chirin Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Ключові слова:

проект, портфель проектів, інвестиції, математична модель, методи оптимізації, критерії, формування портфеля проектів, дохід, ризик

Анотація

На основі стохастичного програмування розроблено методику формування портфеля інвестиційних проектів в умовах ризику, яка дозволяє вибирати проекти, що забезпечують максимум чистого доходу
при заданому рівні ризику або мінімум ризику при заданому рівні истого доходу.

Методика реалізована в модулі «Інвестиції» системи підтримки прийняття рішень.

Біографії авторів

N. M. Ershova, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

доктор технічних наук, професор, Завідуюча кафедрою прикладної математики

D. A. Chirin, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

здобувач.

Посилання

Большаков В. И. Управление организациями с помощью проектов / В. И. Большаков, А. И. Белоконь, Д. Л. Левчинский. – Д. : ПГАСА, 2006. – 123 с.

Лашук А. М. Моделі і методи управління бюджетом проектів і портфелів проектів в проектно-орієнтованих організаціях : автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / А. М. Лашук. – К., 2007. − 17 с.

Матвеев А. А. Модели и методы управления портфелями проектов / А. А. Матвеев, Д. А. Новиков, А. В. Цветков. – М. : ПМСОФТ, 2005. – 206 с.

Минько А. А. Принятие решений с помощью Excel. Просто как дважды два / А. А. Минько. – М. : Эксмо, 2007. – 240 с.

http://www.math.mrsu.ru/text/courses/invest/index.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження