Моделі, методи та інформаційні технології формування оптимального портфеля незалежних інвестиційних проектів

N. M. Ershova, D. A. Chirin

Анотація


На основі стохастичного програмування розроблено методику формування портфеля інвестиційних проектів в умовах ризику, яка дозволяє вибирати проекти, що забезпечують максимум чистого доходу
при заданому рівні ризику або мінімум ризику при заданому рівні истого доходу.

Методика реалізована в модулі «Інвестиції» системи підтримки прийняття рішень.


Ключові слова


проект; портфель проектів; інвестиції; математична модель; методи оптимізації; критерії; формування портфеля проектів; дохід; ризик

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Большаков В. И. Управление организациями с помощью проектов / В. И. Большаков, А. И. Белоконь, Д. Л. Левчинский. – Д. : ПГАСА, 2006. – 123 с.

Лашук А. М. Моделі і методи управління бюджетом проектів і портфелів проектів в проектно-орієнтованих організаціях : автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / А. М. Лашук. – К., 2007. − 17 с.

Матвеев А. А. Модели и методы управления портфелями проектов / А. А. Матвеев, Д. А. Новиков, А. В. Цветков. – М. : ПМСОФТ, 2005. – 206 с.

Минько А. А. Принятие решений с помощью Excel. Просто как дважды два / А. А. Минько. – М. : Эксмо, 2007. – 240 с.

http://www.math.mrsu.ru/text/courses/invest/index.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ