Екологічно безпечні будівельні матеріали на основі граншлаків силікомарганцю та доменних граншлаків

N. V. Spilnik, S. А. Scherbak

Анотація


Наведено загальну характеристику гранульованих шлаків силікомарганцю та доменних гранульованих шлаків. Вивчено хімічний склад шлаківі. Визначено клас небезпеки гранульованих шлаків та описано методи їх переробки на будівельні матеріали.


Ключові слова


екологічна безпека; емісія; важкі метали; шлаки; заповнювач; дрібнозернистий бетон

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Дворкин Л. И. Строительные материалы из отходов промышленности : учеб.-справ. пособ. / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. – 368 с.

Металлургические шлаки в строительстве : для науч. работников, инженеров и студентов высших тех. учеб. заведений. / [В. И. Большаков, В. З. Борисовский, В. Д. Глуховский и др.]. – Д., 1999. – 114 с.

Напрямки і перспективи використання відходів металургійної, гірничорудної та хімічної промисловості в будівництві. / [В. І. Большаков, Г. М. Бондаренко, А. І. Головко та ін.]. – Д. : Gaudeamus, 2000. – 140 с.

Никопольские ферросплавы / [М. И. Гасик, В. С. Куцин, Е. В. Лапин и др.]. – Д. : Системные технологии, 2004. – 272 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ