Роль міцності та механічної стабільності в оцінці конструктивної якості сталей

Автор(и)

  • Y. Meshkov
  • S. Kotrechko Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ
  • A. Shiyan Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ

Ключові слова:

міцність, механічна стабільність, стабільність міцності, конструкційна якість

Анотація

Запропоновано характеристику окрихчуваності, що відображає властивість опірності металу, який випробується, до переходу від пластичного стану в крихкий. Розглянуто проблему зв’язку міцності, як основної механічної властивості конструкційних сталей, із властивістю їх окрихчуваності. Показано, що механічна стабільність Kms, як найважливіша ознака властивості міцності, принципово доповнює характеристику міцності σ0,2 з точки зору оцінки ступеня вразливості металу загрозі його окрихчення під дією всіх зовнішніх факторів впливу на міцність. Установлено, що в загальному комплексі механічних характеристик конструкційних сталей ключова роль належить властивості міцності ( σ0,2, 2σ , σВ ), яка в сполученні з характеристикою механічної стабільності Kms повністю контролює властивість окрихчуваності.

При оцінці міцності ряду конструкційних сталей і сплавів показано необхідність присутності якісної характеристики цієї міцності, що відображає її конструкційну цінність (конструкційну якість) за величиною коефіцієнта механічної стабільності Kms .

Біографії авторів

Y. Meshkov

доктор технічних наук, член.-кор. НАН України.

S. Kotrechko, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ

доктор фізико-математичних наук.

A. Shiyan, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ

кандидат фізико-математичних наук.

Посилання

Когаев В. П., Махутов Н. А., Гусенков А. П. Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность. – М. : Машиностроение, 1985. – 224 с.

Котречко С. А., Мешков Ю. Я., Шиян А. В. Пластичность и хладостойкость конструкционных сталей // Проблемы прочности, 2010. − № 1. − С. 112 – 119.

Броек Д. Основы механики разрушения. – М. : Высш. шк., 1980. – 368 с.

Котречко С. А., Мешков Ю. Я. Предельная прочность. Кристаллы, металлы, конструкции – К. : Наук. думка, 2008. – 295 с.

Котречко С. А., Мешков Ю. Я., Шиян А. В. Механическая стабильность – универсальная мера сопротивления переходу в хрупкое состояние металла // Успехи физики металлов, 2009. − Т. 10. − № 2. − С. 207 − 228.

Механика разрушения и прочность материалов: справ. пособ. / Под ред. В. В. Панасюка. – К. : Наук. думка, 1988. – № 3. – 436 с.

Мешков Ю. Я., Котречко С. А., Шиян А. В., Стеценко Н. Н., Сорока Е. Ф. Роль характеристик міцності в оцінці конструкційної якості сталей і сплавів // А.с. України № 41447 – 2011. Авторське право і суміжні права. – 2011. – № 26.

Морозов Ю. Д. Микролегирование как путь повышения механических и технологических свойств строительных сталей // Металознавство та термічна обробка металів, 2001. − № 3 (14). − С. 21 – 37.

Котречко С. А., Мешков Ю. Я., Шиян А. В., Стеценко Н. Н. Оптимизация свойств пластичности, прочности и механической стабильности сталей и сплавов в виде обобщенной диаграммы // А. с. України № 39291 – 2011. Авторське право і суміжні права. – 2011. – № 25.

Шиян А. В., Котречко С. О., Мєшков Ю. Я., Стеценко Н. М., Большаков В. І., Носенко О. П. Спосіб оцінки якості конструкційної сталі // Патент України № 66341 – 2011. Промислова власність. – 2011. – № 24.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження