Proposals for drafting a modern school with the use of energy efficient building technologies

I. S. Rastvorov, O. S. Dyachenko, L. U. Dyachenko

Abstract


In this scientific article the proposals for the project development of modern education in Ukraine with the use of energy-efficient building technologies are submitted.


Keywords


thermomodernization; heat saving; energy-saving technologies in construction; energy-efficient building; a modern school

References


Аврорин А. В. Экологическое домостроение: проблемы энергосбережения : аналитический обзор / А. В. Аврорин – М. : ГПНТБ СО РАН ,1999. – Т. 53. – 71 с.

Адам Ф. М. Особенности монтажа быстровозводимых зданий. Монтажные и специальные работы в строительстве / Ф. М. Адам – М., 2001. – С. 12‑16.

Теория и практика использования быстровозводимых зданий / [А. Н. Асаул, Ю. Н. Казаков, В. Л. Быков, И. П. Князь, П. Ю. Ерофеев]. – СПб. : Гуманистика, 2004. – 463 с.

Булгаков Н. Архитектурное проектирование энергосберегающих, комфортных жилых домов. Информ. матер. / Н. Булгаков – М., 2000. – 42 с.

Лапин Ю. Н. Автономные экологические дома / Ю. Н Лапин – М. : Алгоритм, 2005. – 416 с.

Лапин Ю. Н. Устойчивое развитие: климат и энергоэффективное жилище / Ю. Н. Лапин, А. М. Сидорин // Архитектура и строительство России. – 2002. – № 1. – 125 с.

Чинь Френсис Д. К. Архитектура: форма, пространство, композиция: пер. с англ. / Д. К. Чинь Френсис – М. : АСТ: Астрель, 2005. – 399 с.

Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории: [учеб. пособ.] / В. Т. Шимко – М. : Архитектура-С, 2006. – 296 с.

ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – К. : Державний комітет України в справах архітектури, будівництва та охорони історичного середовища, 2002. – 92 с.

ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 104 с.

ДБН В.2.2-3-97. Будинки та споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. – К. : Держкоммiстобудування України, 1997. – 50 с.

ДБН В.2.2-13-2003. Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. – К. : Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2004. – 123 с.

ДБН В.2.2-9-2009. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 47 c.

ДБН В. 2.5-28-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. – К. : Мінбуд України, 2006. – 76 с.

ДБН В. 2.6-31:2006. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. – К. : Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 2006. – 71 с.

ДБН В. 2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 20 с.

ДСТУ Б В. 2.6-35:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індивідуальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні ТУ. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 25 с.

ДСТУ Б В. 2.6-23:2009. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні ТУ. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 32 с.


GOST Style Citations