Пропозиції до розробки проекту сучасної школи із застосуванням енергоефективних технологій будівництва

I. S. Rastvorov, O. S. Dyachenko, L. U. Dyachenko

Анотація


Надано пропозиції до розробки проекту сучасної школи в Україні із застосуванням енергоефективних технологій будівництва.


Ключові слова


термомодернізація; теплозбереження; енергозберігаючі технології; енергоефективна будівля; сучасна школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Аврорин А. В. Экологическое домостроение: проблемы энергосбережения : аналитический обзор / А. В. Аврорин – М. : ГПНТБ СО РАН ,1999. – Т. 53. – 71 с.

Адам Ф. М. Особенности монтажа быстровозводимых зданий. Монтажные и специальные работы в строительстве / Ф. М. Адам – М., 2001. – С. 12‑16.

Теория и практика использования быстровозводимых зданий / [А. Н. Асаул, Ю. Н. Казаков, В. Л. Быков, И. П. Князь, П. Ю. Ерофеев]. – СПб. : Гуманистика, 2004. – 463 с.

Булгаков Н. Архитектурное проектирование энергосберегающих, комфортных жилых домов. Информ. матер. / Н. Булгаков – М., 2000. – 42 с.

Лапин Ю. Н. Автономные экологические дома / Ю. Н Лапин – М. : Алгоритм, 2005. – 416 с.

Лапин Ю. Н. Устойчивое развитие: климат и энергоэффективное жилище / Ю. Н. Лапин, А. М. Сидорин // Архитектура и строительство России. – 2002. – № 1. – 125 с.

Чинь Френсис Д. К. Архитектура: форма, пространство, композиция: пер. с англ. / Д. К. Чинь Френсис – М. : АСТ: Астрель, 2005. – 399 с.

Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории: [учеб. пособ.] / В. Т. Шимко – М. : Архитектура-С, 2006. – 296 с.

ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – К. : Державний комітет України в справах архітектури, будівництва та охорони історичного середовища, 2002. – 92 с.

ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 104 с.

ДБН В.2.2-3-97. Будинки та споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. – К. : Держкоммiстобудування України, 1997. – 50 с.

ДБН В.2.2-13-2003. Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. – К. : Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2004. – 123 с.

ДБН В.2.2-9-2009. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 47 c.

ДБН В. 2.5-28-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. – К. : Мінбуд України, 2006. – 76 с.

ДБН В. 2.6-31:2006. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. – К. : Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 2006. – 71 с.

ДБН В. 2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 20 с.

ДСТУ Б В. 2.6-35:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індивідуальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні ТУ. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 25 с.

ДСТУ Б В. 2.6-23:2009. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні ТУ. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 32 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ