Методологічні засади портфельно-орієнтованого управління розвитком організацій

Автор(и)

  • V. M. Molokanova Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • G. K. Dyomin Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Ключові слова:

проектне, програмне та портфельне управління, формалізація управління портфелями, організаційна платформа, алгоритм, стратегічні цілі організації

Анотація

Розглянуто концептуальні засади управління портфелями проектів у зрілих проектних організаціях, надано формалізацію методологічних підходів створення портфеля ціннісно-орієнтованого розвитку організації та алгоритм розробки та формування портфелів проектів з урахуванням стратегії розвитку організації.

Біографії авторів

V. M. Molokanova, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

кандидат технических наук, доцент.

G. K. Dyomin, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

кандидат технических наук, доцент.

Посилання

APM Body of knowledge / Project Management Association; 5th ed. Palantino by Genesis, Rochester, Kent. – 2006. − 197p.

Бушуева Н. С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития / Н. С. Бушуева. – К. : Наук. світ, 2007. – 270 с.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBoK®) Четвертое издание. – 2008 – Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA.

The Standard for Portfolio management / Project Management Institute, Inc. Four Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania USA, 2008. – 203 р.

Руководство по управлению инновационными проектами и программами : т. 1, версия 1.2 / пер. с англ. под ред. С. Д. Бушуєва. – К. : Наук. світ, 2009. – 173 с.

Бушуев С. Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева (National Competence Baseline, NSB UA V. 3.0). К. : ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.

Кендал И. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами. Максимизация ROI / И. Кендал, К. Роллинз; пер. с англ. – М. : ПМСОФТ, 2004. – 576 с.

Рач В. А. Принципы системного подхода в проектном менеджменте / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / за ред. В. А. Рача. – 2000. – № 1. – С. 7 – 9.

Рач В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку : навч. посіб. / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва; за ред. В. А. Рача. – К. : КІС., 2010. – 276 с.

The Project Workout / Міжнародна організація із розповсюдження кращої практики з управління проектами (англ.). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.projectworkout.com/standarts.html

Інновації та розвиток місцевого самоврядування / Спільноти практики розвитку

місцевого самоврядування [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://despro.org.ua.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка та управління проектами