Методологічні засади портфельно-орієнтованого управління розвитком організацій

V. M. Molokanova, G. K. Dyomin

Анотація


Розглянуто концептуальні засади управління портфелями проектів у зрілих проектних організаціях, надано формалізацію методологічних підходів створення портфеля ціннісно-орієнтованого розвитку організації та алгоритм розробки та формування портфелів проектів з урахуванням стратегії розвитку організації.


Ключові слова


проектне; програмне та портфельне управління; формалізація управління портфелями; організаційна платформа; алгоритм; стратегічні цілі організації

Повний текст:

PDF

Посилання


APM Body of knowledge / Project Management Association; 5th ed. Palantino by Genesis, Rochester, Kent. – 2006. − 197p.

Бушуева Н. С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития / Н. С. Бушуева. – К. : Наук. світ, 2007. – 270 с.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBoK®) Четвертое издание. – 2008 – Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA.

The Standard for Portfolio management / Project Management Institute, Inc. Four Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania USA, 2008. – 203 р.

Руководство по управлению инновационными проектами и программами : т. 1, версия 1.2 / пер. с англ. под ред. С. Д. Бушуєва. – К. : Наук. світ, 2009. – 173 с.

Бушуев С. Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева (National Competence Baseline, NSB UA V. 3.0). К. : ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.

Кендал И. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами. Максимизация ROI / И. Кендал, К. Роллинз; пер. с англ. – М. : ПМСОФТ, 2004. – 576 с.

Рач В. А. Принципы системного подхода в проектном менеджменте / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / за ред. В. А. Рача. – 2000. – № 1. – С. 7 – 9.

Рач В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку : навч. посіб. / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва; за ред. В. А. Рача. – К. : КІС., 2010. – 276 с.

The Project Workout / Міжнародна організація із розповсюдження кращої практики з управління проектами (англ.). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.projectworkout.com/standarts.html

Інновації та розвиток місцевого самоврядування / Спільноти практики розвитку

місцевого самоврядування [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://despro.org.ua.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ