Комплексний підхід до забезпечення енергозбереження при реконструкції житлового фонду

Автор(и)

  • T. S. Kravchunovska Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» http://orcid.org/0000-0002-0986-8995

Ключові слова:

реконструкція, житловий фонд, енергозбереження, вторинна забудова, енергоефективність

Анотація

Проаналізовано основні принципи комплексного формування енергозбереження при реконструкції житлового фонду та вторинній забудові житлових мікрорайонів.

Біографія автора

T. S. Kravchunovska, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра планування і організації виробництва, д. т. н., проф.

Посилання

Белоконь А. И. Системность подходов в выборе проектов энергосбережения / А. И. Белоконь, Л. Г. Каира // Вісник Придніпр. держ. акад. будівницт. та архітект. – Д. : ПДАБА, 2002. – № 2. – С. 13 – 28.

Булгаков С. Н. Реконструкция жилых домов первых массовых серий и малоэтажной жилой застройки / С. Н. Булгаков. – М. : ООО «Глобус», 2001. – 248 с.

Дослідження ринку. Житловий сектор України: правові, регуляторні, інституційні, технічні та фінансові аспекти. Фінальний звіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.teplydim.com.ua/static/storage/files/files/Market_Assessment_Report-Final_UKR_2011-08-31.pdf

Житловий фонд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Кірнос В. М. Научно-методологические основы организационно-технологического регулирования продолжительности и стоимости реконструкции промышленных предприятий : дисс. … докт. техн. наук : 05.23.08 / Кирнос Владимир Михайлович. – Харьков, 1994. – 351 с.

Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель : ДБН В.2.6-31:2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dbn.at.ua

Кравчуновська Т. С. Розвиток наукових основ організаційно-технологічного проектування комплексної реконструкції житлової забудови: дис. … докт. техн. наук : 05.23.08 / Кравчуновська Тетяна Сергіївна. – Д., 2011. – 392 с.

Куденко Г. О. Перспективи енергозбереження в житлово-комунальному господарстві України / Г. О. Куденко, Д. С. Кадермєєва // Стратегічні пріоритети. – 2006. – № 1. – С. 144 – 149.

Октябрьский Р. Д. Энергоэффективность проектируемых зданий: учеб. пособ. / Р. Д. Октябрьский, Е. А. Старжинский, В. Н. Ильинец. – М. : ГАСИС, 2008. – 107 с.

Пилипенко В. М. Организационно-технологические принципы комплексной реконструкции индустриальной жилой настройки : автореф. дисс. на соиск. учен. степ. докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технология и организация строительства», 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» / В. М. Пилипенко. – Минск, 2009. – 41 с.

Попова В. Энергосберегающий дом : современные решения / В. Попова // Недвижимость в движении. – Вып. 377 от 12.10.2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.realnest.com.ua

Савйовский В. В. Методологические принципы организационно-технологического проектирования реконструкции гражданских зданий : дисс. … докт. техн. наук : 05.23.08 / Савйовский Владимир Викторович. – Харьков, 2010. – 387 с.

Торкатюк В. І. Удосконалення стратегії формування системи енергозбереження в будівельній галузі / В. І. Торкатюк, Л. Г. Бойко, М. К. Сухонос // Коммунальное хазяйство городов. – К. : Техніка, 2004. – Вып. 58. – С. 3-16.

Шаленний В. Т. Организационно-технологические основы формирования энергосбережения на определяющих этапах жизненного цикла гражданских зданий : дисс. докт. техн. наук : 05.23.08 / Шаленный Василий Тимофеевич. – Днепропетровск, 2004. – 406 с.

Шутенко Л. Н. Технологические основы формирования и оптимизации жизненного цикла городского жилого фонда : дисс. ... докт. техн. наук : 05.23.08 / Шутенко Леонид Николаевич. – Харьков, 2002. – 550 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>