Аналіз складних організаційних структур управління

V. R. Mlodetskyi

Анотація


Для кількісної оцінки здатності складних організаційних структур управління адекватно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі запропоновано методику, засновану на аналізі зв'язків усередині ОСУ. Визначено, що аналітичний рівень структури управління суттєво залежить від кількості і характеру зв'язків між структурними підрозділами в прийнятій ОСУ.


Ключові слова


організаційна структура управління; функції управління; адаптація; інформаційні потоки; Інформаційні зв'язки

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Иванов С. В. Управление предприятием, ориентированное на конечный результат и ликвидность / С. В. Иванов. – Д. : Изд-во Маковецкий, 2010. – 388 с.

Аспекты управления инновациями проектно-ориентированных организаций / В. Р. Млодецкий, Р. Б. Тян, В. А. Ткаченко, и др. – Д. : ДУ им. А. Нобеля; из-во «Монолит», 2012. – 242с.

Млодецкий В. Р. Повышение конкурентоспособности предприятия путем реализации программ преобразований / В. Р. Млодецкий, С. Я. Стельнякович // Вісник Придніпр. держ. акад. будівницт. та архітект. – Д. : ПДАБА, 2009. – № 3. – С. 39 – 42.

Млодецкий В. Р. Управленческая реализуемость строительных проектов / В. Р. Млодецкий. – Д. : Наука і освіта, 2005. – 261 с. Уильямс Д. Управление программами на предприятии / Девид Уильямс, Тимм Парр. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 320 с.

Сигорский В. П. Математический аппарат инженера / В. П. Сигорский – К. : Техніка, 1975. – 768 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ