Імовірнісні показники виконання окремої будівельно-монтажної роботи

V. R. Mlodetskyi, A. A. Martysh

Анотація


Проаналізовано можливі обмеження, що можуть бути накладені на початок роботи в будівництві. Розраховано параметри кінцевого розподілу часу виконання роботи за допомогою прийому «фіктивного полюсу». Доведено, що використання нормального розподілу має свої обмеження для опису часу виконання робіт і що в деяких випадках більш надійні дані дає використання так званого α-розподілу.


Ключові слова


планування; організація; управління; організаційно-технологічна надійність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ахьюджа Х. Сетевые методы управления в проектировании и производстве / Х. Ахьюджа // Пер. с англ. Б. С. Лунянова. – М. : Мир, 1979. – 638 с.

Голенко Д. И. Статистические методы сетевого планирования и управления / Д. И. Голенко. – М. : Наука, 1968. – 299 с.

Гусаков А. А. Организационно-технологическая надежность строительного производства / А. А. Гусаков. – М. : Стройиздат, 1974. – 252 с.

Млодецкий В. Р. Организационно-технологическая и управленческая надежность функциональной системы строительной организации: дисс. д. т. н.: 05.23.08 «Технология и организация промышленного и гражданского строительства» / Млодецкий Виктор Ростиславович – Д., 2005. – 298 с.

Млодецкий В. Р. Управленческая реализуемость строительных проектов / В. Р. Млодецкий. – Д. : Наука i освiта, 2005. – 261 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ